Støtteprogrammer

Der findes et hav af muligheder i de mange europæiske støtteprogrammer, men de kan ofte være svære at finde rundt i. Som en hjælp, har vi derfor lavet en oversigt over interessante støtteprogrammer, som indeholder både nationale og europæiske puljer.


EU innovation fund

STØTTER
Innovative flagskibsprojekter der markant bidrager til CO2-reduktion, f.eks. via carbon and storage og vedvarende energi.

MÅLGRUPPE
Private og offentlige virksomheder samt vidensinstitutioner.

Læs mere

Life

STØTTER
Projekter inden for: Modvirkning af klimaændringer, tilpasning til klimaændringer og klimaforvaltning og information.

MÅLGRUPPE
Private og offentlige virksomheder samt NGO'er.

Læs mere

HORIZON EUROPE

STØTTER
Fokus er på videnskabelig topkvalitet, industrielt lederskab og samfundsmæssige udfordringer.

MÅLGRUPPE
Virksomheder, iværksættere, offentlige myndigheder, universiteter og NGO'er.

Læs mere

EIC ACCELERATOR

STØTTER
Banebrydende teknologi eller produkt, som skal tættere på markedet via opskalering og  validering.

MÅLGRUPPE
Små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

EIC Pathfinder

STØTTER
Avanceret og risikofyldt forskning i banebrydende eller game-changing teknologier. 

MÅLGRUPPE
SMV, større firmaer, forskningsinstitutioner, universiteter og professionshøjskoler.

Læs mere

EIC Transition

STØTTER
Modning af teknologi.

MÅLGRUPPE
SMV, forskningsinstitutioner, universiteter og professionshøjskoler eller konsortie med op til 5 deltagere.

Læs mere


eurostars

STØTTER
Markedsrettede udviklingsprojekter, hvor virksomheden skal bringes tættere på markedet, og hvor projektet øger konkurrenceevnen.

MÅLGRUPPE
Små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Interreg (Østersøen)

STØTTER
Interregional udvikling og samarbejde med fokus på innovationsevne, effektiv forvaltning af naturressourcer, bæredygtig transport og støtte til EU-strategier.

MÅLGRUPPE
Offentlige myndigheder, private virksomheder, vidensinstitutioner, NGO'er m.fl.

Læs mere

Innobooster (NATIONALT PROGRAM)

STØTTER
Udviklingsidéer af f.eks. nye produkter eller services samt forbedringer af processer, der øger konkurrenceevnen og skaber vækst.

MÅLGRUPPE
Små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

EUopSTART

STØTTER
Yder støtte til ansøgningen af konkrete EU-programmer.

MÅLGRUPPE
Virksomheder der ønsker at søge et EU-program.

Læs mere

interreg europe

STØTTER
Projekter der forbereder og udvikler arbejdsgangene ved hjælp af best practice og erfaringsudveksling.

MÅLGRUPPE
Offentlige myndigheder, vidensinstitutioner og NGO'er.

Læs mere

INTERREG (ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERAK)

STØTTER
Interregionalt samarbejde inden for innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse.

MÅLGRUPPE
Offentlige og private organisationer i Øresund, Kattegat eller Skagerak-området.

Læs mere

Interreg (nordsøen)

STØTTER
Transnationale partnerskaber med fokus på vækst, eco-innovation, en bæredygtig Nordsøregion og grøn transport og mobilitet.

MÅLGRUPPE
Offentlige og private organisationer m.fl. i Nordsøregionen.

Læs mere


ERASMUS +

STØTTER
Enkeltpersoners mobilitet, samarbejde om innovation og udveksling af god praksis, idrætsarrangementer mm.

MÅLGRUPPE
Grundskoler, ungdomsuddannelser, virksomheder samt enkelte elever, studerende, praktikanter, unge m.fl.

Læs mere


Urbact

STØTTER
Udveksling og læring, der fremmer bæredygtig byudvikling og forbedrer effektiviteten af regional samhørighedspolitik.

MÅLGRUPPE
Byer, landsbyer, kommuner og offentlige myndigheder.

Læs mere


CERV

STØTTER
Programmet støtter civilsamfundet, organisationer og andre interessenter, der er aktive på lokalt, regionalt-, nationalt- og tværnationalt niveau.

MÅLGRUPPE
Byer, Regioner, kommuner, NGO’er, interesseorganisationer, tænketanke, universiteter, vidensinstitutioner.

Læs mere

EU4Health - The fourth health programme 2021 – 2027 funding health initiatives

STØTTER
Projekter der på tværs af EU-landene adresserer aktuelle sundhedsudfordringer.

MÅLGRUPPE
Offentlige myndigheder, Erhvervsorganisationer, SMV'er og forskningsinstitutioner.

Læs mere


Urban Innovative Actions (UIA)

STØTTER
UIA's fokus er at give byområder i hele Europa ressourcer til at teste innovative løsninger på nogle af de centrale udfordringer, som byerne står over for.

MÅLGRUPPE
Byer – eller en gruppe af byer - der har en samlet befolkning på mindst 50.000 indbyggere

Læs mere

Creative Europe

.

STØTTER
Projekter inden for den kulturelle og kreative sektor, samt tværsektorielle projekter.

MÅLGRUPPE
Virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger mm.

Læs mere


Forsvarsfonden /
EDF - European Defence Fund

STØTTER
Forskning inden for og udvikling af forsvarsmateriel.

MÅLGRUPPE
Teknologivirksomheder inden for IKT, industri og maskinproduktion, heriblandt også SMV-segmentet.

Læs mere


Innovative Health Initiative

STØTTER
Fokus på at skabe mærkbare fordele for patienter og samfund gennem innovative projekter på sundhedsområdet.

MÅLGRUPPE
Universiteter, forskningsorganisationer, patientorganisationer, SMV’er og mellemstørrelse virksomheder.

Læs mere