Støtteprogrammer

Der findes et hav af muligheder i de mange europæiske støtteprogrammer, men de kan ofte være svære at finde rundt i. Som en hjælp, har vi derfor lavet en oversigt over interessante støtteprogrammer, som indeholder både nationale og europæiske puljer.

FORSVARSFONDEN / EDIDP

Forsvarsfonden / EDIDP - European Defense Industry Development Program skal fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten af forsvarsindustrien i hele den Europæiske Union og dermed bidrage til Unionens autonomi.
Læs mere
Interreg Østersøen

Interreg Østersøen er et interregionalt samarbejde i Østersøen (Baltic Sea), som løber i perioden 2014-2020. Partnere fra lande omkring Østersøen samarbejder i transnationale projekter om de fælles udfordringer og muligheder i regionen.

Læs mere
Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen er et EU-program, som løber i perioden 2014-2020 og har fokus på udfordringerne i Nordsøen. Programmet støtter transnationale partnerskaber, og bringer 49 regioner omkring Nordsøen sammen i et fælles program.

Læs mere
INTERREG ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERAK (ØKS)

Interregprogrammet ØKS er en del af det europæiske program for interregionalt samarbejde og løber i perioden 2014-2020. Programmet har særligt fokus på sociale og økonomiske problemstillinger på tværs af nabolande grænser.

Læs mere
Interreg Europa

Programmet Interreg Europa løber i perioden 2014-2020, og har fokus på at forbedre og udvikle arbejdsgangene hos offentlige myndigheder ved hjælp af good-practice, udveksling af erfaring og ved fælles EU28 initiativer.

Læs mere
euopstart

Har du et konkret EU Horizon-projekt, du ønsker at søge, så kan du søge om støtte til omkostningerne med at skrive ansøgning, herunder evt. til hjælp fra en konsulent.

Læs mere
Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020. Innovation er i højsædet, som et middel til at sikre Europas globale konkurrencedygtighed, skabe økonomisk vækst og nye jobmuligheder.

Læs mere
EIC Accelerator Pilot - Fase 2

Målgruppen for EIC Accelerator Pilot programmet er små og mellemstore virksomheder (SMV’er), med ambitioner om internationalisering og opskalering. Omdrejningspunktet skal være en banebrydende teknologi eller produkt, som skal tættere på markedet via opskalering og validering.

Læs mere
Fast Track to Innovation

Programmet skal medvirke til at fremme væksten i Europa ved at yde økonomisk støtte til branche drevne konsortier i deres arbejde med bringe høj-teknologiske produkter eller services på markedet.

Læs mere
URBACT III

Urbact III er et europæisk udvekslings- og læringsprogram, som løber i perioden 2014-2020. Programmet har til formål at fremme bæredygtig byudvikling og forbedre effektiviteten af regional- og samhørighedspolitik.

Læs mere
Life

Life er EU’s program for klima og miljø i perioden 2014-2020. Formålet med programmet er at bidrage med implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, samt at integrere klima og miljø i andre politikker.

Læs mere
EASI – EU-PROGRAMMET FOR BESKÆFTIGELSE OG SOCIAL INNOVATION

EaSI (Employment and Social Innovation) programmet skal sikre social innovation, levere en holdbar beskæftigelse, styrke ligestilling, bekæmpe fattigdom samt skærpe fokus på særligt udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere
InnoBooster

InnoBooster er et nationalt program under Innovationsfonden, som investerer i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV’er), iværksættere og entreprenante forskere.

Læs mere
EU Innovation fund

EU Innovation Fund fokuserer på innovative og flagskibsprojekter, der giver en europæisk merværdi, og som kan bidrage med en markant reduktion af drivhusgasser.

Læs mere
FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET

EU’s folkesundhedsprogram er det tredje af sin slags og løber i perioden 2014-2020. Sundhedsprogrammet skal være med til at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslande.

Læs mere
Eurostars

Eurostars er et europæisk program, som giver støtte og medfinansiering til, at SMV’er kan gennemføre højteknologiske og videnstunge markedsnære udviklingsprojekter på tværs af landegrænser.

Læs mere
ERASMUS+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt i perioden 2014-2020.

Læs mere
EUROPA FOR BORGERNE

Programmet har til formål at tilskynde til borgeres involvering og engagement i EU, og dét EU står for, herunder opfordre til debat, styrke det europæiske medborgerskab, samt borgernes viden om EU’s historie og etablering.

Læs mere
EUREka Itea 3

EUREKA støtteprogram målrettet forsknings- og/eller software innovation. Programmet guider idéer inden for software innovation frem til ansøgningsstadiet.

Læs mere
Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa er et EU-program, der støtter den europæiske kulturelle og kreative sektor.

Læs mere