Støtteprogrammer

Der findes et hav af muligheder i de mange europæiske støtteprogrammer, men de kan ofte være svære at finde rundt i. Som en hjælp, har vi derfor lavet en oversigt over interessante støtteprogrammer, som indeholder både nationale og europæiske puljer.


Eureka AI call 2021

STØTTER:
ALLE TYPER AF INNOVATIVE VIRKSOMHEDER MED AI FÆRDIGHEDER.

MÅLGRUPPE:
VIRKSOMHEDER DER BRUGER KUNSTIG INTELLIGENS SOM EN DEL AF DERES PRODUKT. HOVEDANSØGER SKAL VÆRE SMV.

Læs mere


Active Assisted Living

STØTTER:
PROJEKTER RETTET MOD AT FREMBRINGE MARKEDSPARATE PRODUKTER OG SERVICES FOR ÆLDRE.

MÅLGRUPPE:
PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SAMT VIDENINSTITUTIONER

Læs mere


EU innovation fund

STØTTER:
INNOVATIVE FLAGSKIBPROJEKTER DER MARKANT BIDRAGER TIL CO2-REDUKTION, EKS. VIA CARBON CAPTURE, CAPTURE AND STORAGE OG VEDVARENDE ENERGI.

MÅLGRUPPE:
PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SAMT VIDENINSTITUTIONER

Læs mere


Life

STØTTER:
PROJEKTER INDEN FOR: MODVIRKNING AF KLIMAÆNDRINGER, TILPASNING TIL KLIMAÆNDRINGER OG KLIMAFORVALTNING OG INFORMATION

MÅLGRUPPE:
PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER SAMT NGO'ER

Læs mere


HORIZON 2020

STØTTER:
SOM EU'S RAMMEPROGRAM DÆKKER HORIZON 2020 BREDT. FOKUS ER PÅ VIDENSKABELIG TOPKVALITET, INDUSTRIELT LEDERSKAB OG SAMFUNDSMÆSSIGE UDFORDRINGER.

MÅLGRUPPE:
VIRKSOMHEDER, IVÆRKSÆTTERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, UNIVERSITETER OG NGO'ER

Læs mere

FAST TRACK TO INNOVATION

STØTTER:
DEN SIDSTE FÆRDIGUDVIKLING OG TEST AF HØJTEKNOLOGISKE PRODUKTER ELLER SERVICES, DER SKAL PÅ MARKEDET.

MÅLGRUPPE:
PRIVATE VIRKSOMHEDER

Læs mere

EIC ACCELERATOR

STØTTER:
BANEBRYDENDE TEKNOLOGI ELLER PRODUKT, SOM SKAL TÆTTERE PÅ MARKEDET VIA OPSKALERING OG VALIDERING.

MÅLGRUPPE:
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere

EIC Pathfinder

STØTTER:
AVANCERET OG RISIKOFYLDT FORSKNING I BANEBRYDENDE ELLER GAME-CHANGING TEKNOLOGIER.

MÅLGRUPPE:
SMV, STØRRE FIRMAER, FORSKNINGSINSTITUTIONER, UNIVERSITETER OG PROFESSIONSHØJSKOLER

Læs mere

EIC Transition

STØTTER:
MODNING AF TEKNOLOGI.

MÅLGRUPPE:
SMV, FORSKNINGSINSTITUTIONER, UNIVERSITETER OG PROFESSIONSHØJSKOLER ELLER SOM KONSORTIE MED OP TIL 5 DELTAGERE

Læs mere


EUREKA ITEA 3

STØTTER:
FORSKNINGSPROJEKTER OG/ELLER SOFTWARE INNOVATION, DER ER INDUSTRIDREVET OG MED EN KLAR FORRETNINGSORIENTERING.

MÅLGRUPPE:
VIRKSOMHEDER, IVÆRKSÆTTERE, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, UNIVERSITETER OG NGO'ER

Læs mere


eurostars

STØTTER:
MARKEDSRETTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER, HVOR VIRKSOMHEDEN SKAL BRINGES TÆTTERE PÅ MARKEDET, OG HVOR PROJEKTET ØGER KONKURRENCEEVNEN.

MÅLGRUPPE:
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere


EU's forsvarsfond / EDIDP

STØTTER:
FORSKNING INDEN FOR OG UDVIKLING AF FORSVARSMATERIEL.

MÅLGRUPPE:
TEKNOLOGIVIRKSOMHEDER INDEN FOR IKT, INDUSTRI OG MASKINPRODUKTION, HERIBLANDT OGSÅ SMV-SEGMENTET.

Læs mere

Blue Invest Grants
- INVESTING IN BLUE INNOVATION

STØTTER:
BANEBRYDENDE UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR DET MARITIME OMRÅDE

MÅLGRUPPE:
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Læs mere

Innobooster
(NATIONALT PROGRAM)

STØTTER:
UDVIKLINGSIDEER AF EKS. NYE PRODUKTER ELLER SERVICES SAMT FORBEDRINGER AF PROCESSER, DER ØGER KONKURRENCEEVNEN OG SKABER VÆKST.

MÅLGRUPPE:
SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

Læs mere


EUopSTART

STØTTER:
YDER STØTTE TIL ANSØGNINGEN AF KONKRETE EU-PROGRAMMER.

MÅLGRUPPE:
VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER AT SØGE ET EU-PROGRAM.

Læs mere


interreg europe

STØTTER:
PROJEKTER, DER FORBEDRER OG UDVIKLER ARBEJDSGANGENE VED HJÆLP AF BEST PRACTICE OG ERFARINGSUDVEKSLING.

MÅLGRUPPE:
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, VIDENINSTITUTIONER OG NGO'ER

Læs mere

INTERREG
(ØRESUND, KATTEGAT OG SKAGERAK)

STØTTER:
INTERREGIONALT SAMARBEJDE INDEN FOR INNOVATION, GRØN ØKONOMI, TRANSPORT OG BESKÆFTIGELSE.

MÅLGRUPPE:
OFFENTLIGE OG PRIVATE ORGANISATIONER I ØRESUND, KATTEGAT ELLER SKAGERAK-OMRÅDET.

Læs mere

Interreg
(nordsøen)

STØTTER:
TRANSNATIONALE PARTNERSKABER MED FOKUS PÅ VÆKST, ECO-INNOVATION, EN BÆREDYGTIG NORDSØREGION OG GRØN TRANSPORT OG MOBILITET.

MÅLGRUPPE:
OFFENTLIGE OG PRIVATE ORGANISATIONER M.FL. I NORDSØREGIONEN.

Læs mere

Interreg
(Østersøen)

STØTTER:
INTERREGIONAL UDVIKLING OG SAMARBEJDE MED FOKUS PÅ INNOVATIONSEVNE, EFFEKTIV FORVALTNING AF NATURRESSOURCER, BÆREDYGTIG TRANSPORT OG STØTTE TIL EU-STRATEGIER.

MÅLGRUPPE:
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE VIRKSOMHEDER VIDENINSTITUTIONER, NGO'ER M.FL.

Læs mere


ERASMUS +

STØTTER:
ENKELTPERSONERS MOBILITET, SAMARBEJDE OM INNOVATION OG UDVEKSLING AF GOD PRAKSIS, IDRÆTSARRANGEMENTER M.M.

MÅLGRUPPE:
GRUNDSKOLER, UNGDOMSUDDANNELSER, VIRKSOMHEDER SAMT ENKELTE ELEVER, STUDERENDE, PRAKTIKANTER, UNGE M.FL.

Læs mere


Urbact

STØTTER:
UDVEKSLLING OG LÆRING, DER FREMMER BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG FORBEDRER EFFEKTIVITETEN AF REGIONAL SAMHØRIGHEDSPOLITIK.

MÅLGRUPPE:
BYER, LANDSBYER, KOMMUNER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER.

Læs mere


Europe for citizens

STØTTER:
BORGERNES INVOLVERING OG ENGAGEMENT I EU IGENNEM PROJEKTER, DER FREMMER INTERKULTUREL LÆRING, DEMOKRATISK ENGAGEMENT OG AKTIVT MEDBORGERSKAB.

MÅLGRUPPE:
BYER, REGIONER, KOMMUNER, NGO'ER, TÆNKETANKE, VIDENINSTITUTIONER.

Læs mere

EASI
(beskæftigelse og social innovation)

STØTTER:
MODERNISERING AF BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALPOLITIKKEN, FREMME AF JOBMOBILITETEN OG SOCIALT IVÆRKSÆTTERI.

MÅLGRUPPE:
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, PRIVATE VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER.

Læs mere


Creative Europe

STØTTER:
PROJEKTER INDEN FOR DEN KULTURELLE OG KREATIVE SEKTOR, SAMT TVÆRSEKTORIELLE PROJEKTER.

MÅLGRUPPE:
VIRKSOMHEDER, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, FORENINGER M.M.

Læs mere


Folkesundhedsprogrammet

STØTTER:
PROJEKTER, DER PÅ TVÆRS AF EU-LANDENE ADRESSERER AKTUELLE SUNDHEDSUDFORDRINGER.

MÅLGRUPPE:
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER, ERHVERVSORGANISATIONER, SMV'ER OG FORSKNINGSINSTITUTIONER

Læs mere


Urban Innovative Actions (UIA)

STØTTER:
UIA'S FOKUS ER AT GIVE BYOMRÅDER I HELE EUROPA RESSOURCER TIL AT TESTE INNOVATIVE LØSNINGER PÅ NOGLE AF DE CENTRALE UDFORDRINGER, SOM BYERNE STÅR OVER FOR OG DERIGENNEM UNDERSØGE, HVORDAN DISSE LØSNINGER FUNGERER I PRAKSIS.

MÅLGRUPPE:
BYER MED MINIMUM 50.000 INBYGGERE ELLER EN GRUPPE AF BYER, DER HAR EN SAMLET BEFOLKNING PÅ MINDST 50.000 INDBYGGERE.

Læs mere