EUopSTART

Ansøgningsfrister i 2023

I 2023 er der følgende ansøgningsfrister:

  • Den 17. august 2023 kl. 12.00 (er åben)
  • Den 31. oktober 2023 kl. 12.00 (åbner den 18. august 2023).

I arbejdsprogrammet kan du se EU-opslag og ansøgningsfrister for de kommende to år. I løbet af 2023 kan du søge om midler fra EUopSTART-ordningen til EU-opslag med ansøgningsfrist senest den 31. december 2024.

Hvornår får du svar?

Ansøgere kan forvente at få svar på deres ansøgning cirka 5 uger efter ansøgningsfristen.

Hvem kan søge EUopSTART?

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge om tilskud til at få dækket op til 50 % af udgifterne i forbindelse med forberedelsen af en ansøgning til et af programmerne under Horizon Europe. Læs mere om tilskudsordningens muligheder, betingelser og frister her på siden.

Hvad kan du søge EUopSTART-tilskud til?

Du kan søge om tilskud til de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden. Udgifterne skal være relevante, nødvendige og være direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen. Udgifterne skal høre til en af disse kategorier:

  • Løn
  • Rejser
  • Konsulentydelser
Hvor stort et tilskud kan du få via EUopSTART?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver et tilskud på op til 50% af udgifterne til selve ansøgningen. Ansøgeren skal derfor selv finansiere 50% af udgifterne. Tilskuddet til konsulentydelser må højst udgøre 70% af det samlede tilskud, som du får tildelt af styrelsen.

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EUopSTART, så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

HANNE BREGENDAHL PIHL
PROJEKT- & ADMINISTRATIONSCHEF

 /hannebrixen
 +45 6188 5307
 hbp@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.