Er du en virksomhed?

Hvert år støtter EU virksomheder med potentiale til vækst med millioner af kroner. NDEU tilbyder gratis vejledning og sparring til nordjyske virksomheder, som ønsker at vide mere om EU-funding, og hvordan man som virksomhed kan komme i betragtning til funding.

Har jeres virksomhed en produktidé eller et projekt under udvikling?

For at søge tilskud hos EU skal I have en idé til eller være i gang med et innovativt projekt med potentiale til at skabe vækst og arbejdspladser. Det gør ikke noget, hvis I allerede er i gang med udviklingen, men det kan give god mening at få screenet jeres projektidé så tidligt som muligt, så I som virksomhed kan lægge en fundingstrategi fremadrettet. Der er rigtig mange forskellige puljer, som I kan søge tilskud fra, og her kan vi hjælpe jer med at identificere de relevante puljer.

EU-funding er typisk målrettet produkt– og teknologiudvikling, men det kan også være, at din virksomhed sammen med en underleverandør i et andet EU-land gerne vil udvikle en ny teknologi til en produktionsproces i jeres virksomhed. Det er allerbedst, hvis jeres idé bidrager til en relevant dagsorden i EU eller global sammenhæng, eksempelvis klima, miljø eller lignende, og det er her, at vi kan hjælpe dig med at kigge på idéen med ”EU-briller”.

Vi tager typisk udgangspunkt i nedenstående pejlemærker for at vurdere, om I som virksomhed og jeres projekt kan være EU-relevant:

  • Er produktet/løsningen NICE to have eller NEED to have?
  • - Bidrager det til at løse nogle af EU’s eller globale udfordringer?
  • Er der tilstrækkeligt med innovationshøjde – er det State of the Art?
  • Vil et realiseret projekt give jer en markant markedsfordel?
  • Er der nogle kritiske udviklingselementer, som skal overkommes for at komme på markedet?
  • I skal kunne arbejde med en vis tidshorisont inden projektstart

Kunne du tænke dig at læse mere omkring andre virksomheders erfaring med Horizon 2020 kan du læse mere her.

Hvad dækker EU-fondsmidlerne?

Det ansøgte tilskud skal typisk gå til løn, direkte udgifter, og ekstern bistand samt i nogle puljer også materialer og udstyr. Det er som udgangspunkt ikke muligt at søge tilskud til anlægsinvesteringer med undtagelse af meget få puljer.

Hvilken pulje skal man søge i?

Hvilken pulje, der er relevant, afhænger bl.a. af, hvor langt I er i udviklingsprocessen. Nogle puljer er målrettet faserne lige efter forskningsstadiet, andre fasen omkring prototypeudvikling og andre igen er målrettet test- og demonstrationsfasen lige inden markedsintroduktion.