NETVÆRK

Gennem netværk i Bruxelles og mellem EU-kontorerne samarbejder vi med de vigtigste aktører om at holde os på forkant med udviklingen af  EU's støtteprogrammer samt at skabe forbindelser til relevante projektpartnere. Vi har også vores eget Nordjysk Fundraisernetværk, hvor vi sammen med nordjyske offentlige aktører arbejder for at skabe europæiske projekter og hente EU-midler hjem til Nordjylland.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network hjælper virksomheder, klynger, netværksorganisationer og videns- og uddannelsesinstitutioner med at finde nye projekter og internationale samarbejdspartnere.

Læs mere
ERRIN

ERRIN arbejder for at fremme research og innovation i EU’s regioner og for at understøtte samarbejdet mellem offentlige institutioner, private virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

Læs mere
EU-DK support

EU-DK Support er et landsdækkende netværk bestående af offentlige myndigheder, universiteter og erhvervsfremmeaktører, der tilbyder gratis rådgivning om en række EU-programmer.

Læs mere
Dacob

DACOB er et samarbejde mellem danske universiteters, regioners og kommuners repræsentationer i Bruxelles.

Læs mere
Coral

Coral er et uformelt netværk af europæiske regioner, der arbejder sammen for at forbedre regionale politikker og indsatser for et aktivt og sundt liv.

Læs mere
Samarbejde om erhvervsfremme i Nordjylland

At udvikle nordjyske virksomheder. Det er opgaven, som 11 lokale erhvervskontorer fordelt over hele Nordjylland, det regionale Erhvervshus i Aalborg og på Mors og NordDanmarks EU-Kontor har tilfælles.
Læs mere