NordDanmarks EU-Kontor – plan for ligestilling

Vi vil være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads, der arbejder med at integrere FNs verdensmål i organisationen, herunder SDG 5, der sigter efter mere ligestilling imellem køn.

Større ligestilling og flere muligheder for alle er afgørende for at fremskynde bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination baseret på køn, og sikring af lige muligheder er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder. Vi arbejder ofte i internationale projekter og samarbejder, og det er derfor afgørende, at vi også lever op til vores ansvar som arbejdsplads.

Ligestillingsplanen er udarbejdet for NordDanmarks EU-Kontor og gælder hele organisationen, i såvel Danmark som Bruxelles. Planen tager udgangspunkt i EU-Kommissionens krav i relation til Horizon Europe og er tilpasset organisationen.

Med planen forpligter NordDanmarks EU-Kontor sig til at fremme ligestilling mellem køn, fastsætte klare mål og beskrive, hvordan vi har til hensigt at indfri disse mål.

Ligestillingsplanen berører tre overordnede krav

1.       Data og monitorering

2.       Dedikerede ressourcer

3.       Kapacitetsopbygning og træning

Såfremt den for indeværende år gældende plan ønskes fremsendt, bedes du kontakte arbejdsmiljørepræsentant for NordDanmarks EU-Kontor Bente Mølgaard Møller på bmm@ndeu.dk

På vegne af NordDanmarks EU-Kontor

Jens Christian Winther

Direktør


Vil du vide mere?

BENTE MØLGAARD MØLLER
ADMINISTRATIV MEDARBEJDER

/bentemøller
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk