Se indlæg

Nordjyske små- og mellemstore produktionsvirksomheder skal på teknologisk niveau med resten af landet

Digitaliseringsgraden blandt nordjyske små- og mellemstore produktionsvirksomheder er lavere end i resten af landet. Det kan aflæses direkte på produktivitetsvæksten i branchen, som kun er på 1,8% i gennemsnit pr. år i perioden 2011-2021 mod 3,4% i landet som helhed. PRESSEMEDDELELSE 30. januar 2023 Det basale niveau inden for digitalisering i nordjyske industri- og produktionsvirksomheder er et problem i forhold …

Se indlæg

Bliv en del af vores team!

EU-KONSULENT I BRUXELLES INDENFOR SUNDHEDSINNOVATION Vil du gerne arbejde i et internationalt miljø, og motiveres du af at bidrage til udvikling og opgradering af et af de vigtigste, men også mest pressede områder af den danske velfærdsmodel? Så har vi jobbet til dig. NordDanmarks EU-kontor søger pr. 1.april 2023 eller snarest herefter en EU-Konsulent til at understøtte Region Nordjyllands, Aalborg …

Se indlæg

Det er 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU!

I forbindelse med Danmarks 50-års jubilæum har vi sammen med de andre danske EU-kontorer lavet en video om, hvilken værdi EU skaber for Danmark til Folketingets EU-oplysning. Lyt til de forskellige ledere fra hvert dacob kontor, samt vores egen direktør Jens Christian Winther fortælle om, hvordan det europæiske samarbejde har gjort og stadig gør en kæmpe forskel inden for den …

Se indlæg

Erasmus+ small scale webinar for kulturaktører – og forvaltninger

Kom med, når Nord-, Midt- og Syddanmarks EU-kontorer inviterer kulturaktører og kulturforvaltninger til online webinar d. 7. februar omkring muligheden for at lave et mindre EU-projekt, sammen med én eller flere samarbejdspartnere fra Europa i Erasmus+-programmet. Sammen med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og to kulturaktører, der har god erfaring med Erasmus+ small scale, giver vi jer en god introduktion til programmet …

Se indlæg

Energiinvesteringer i boliger

Husker du, da Frederikshavn Boligforening i 2019 fik over 11 mio. kr. i EU-midler fra EU-programmet ELENA til energiforbedringer i mere end 2000 boliger?    ELENA-programmet er godkendt til endnu en omgang til 2027. Det betyder, at man kan søge om teknisk assistance og rådgivning til energiprojekter, der skaber væsentlige energibesparelser. For Frederikshavn boligforening betød det, at de kunne undersøge, udvikle …

Se indlæg

Øget krav om bæredygtighedsrapportering

Rapporteringsdirektivet (CSRD) er nu endeligt vedtaget i EU, og skal hjælpe med at normalisere gennemsigtighed ift. klima og miljø hos større virksomheder. Det betyder, at alle større virksomheder fremover bliver stillet et øget krav om dokumentation af, hvor bæredygtige af virksomheder er. Dette er til fordel for bl.a. at stoppe greenwashing, men også skabe et større fokus på den grønne …

Se indlæg

So You Need Money

EU har for nyligt udviklet et online værktøj til at fremsøge funding-muligheder til kulturprojekter. Værktøjet går under navnet So You Need Money. Det kan bruges til at fremsøge støttemuligheder ud fra kriterier såsom land, organisations-type og behov og dermed hjælpe med at danne overblik. Du kan finde værktøjet her eller kontakt projektleder Aija Konisevska Azadi på aka@ndeu.dk for at høre …

Se indlæg

Ny database til at finde polske Horizon Europe projekt-partnere

Hvis du mangler projektpartnere til et Horizon Europe Projekt, er der for nyligt blevet offentliggjort en database over polske samarbejds-tilbud inden for dette. Her kan du finde informationer om universiteter, virksomheder og mange andre aktører, som er specialiserede inden for alt fra turisme til energi! Find din næste projektpartner fra Polen ved at følge linket til databasen herAIJA KONISEVSKA AZADI …

Se indlæg

Godt nyt fra klimatopmødet

Da klimatopmødet COP27 fandt sted tidligere på måneden, overtog byer og regioner det politiske lederskab ved klimaforhandlingerne. Desuden bød COP27 på en ny strategi til at støtte den grønne omstilling uden for EU.  LOKALE OG REGIONALE MYNDIGHEDER HAR VOKSENDE ROLLE  Det nye politiske lederskab samles under Local Governments and Municipal Authorities valgkredsen til FN, da de nationale regeringer fejler i …

Se indlæg

For 100 mio. kr. naturgenopretning til gavn for marin natur, miljø og klima

Limfjordsrådet står i spidsen for et stort EU projekt, hvor kyster, strandenge og lavvandede fjordområder skal gendannes. Limfjorden, Mariager Fjord og Nærå Strand på Nordfyn danner rammerne for projektet COASTal Life, der skal skabe bedre forhold for naturen og klimaet. PRESSEMEDDELELSE Natur, miljø og klima hænger sammen og det gør løsninger på biodiversitets – og klimakriserne også. ”Det er nødvendigt …