Fokus på løsninger til grøn omstilling af små fiskerbåde

Image

Aalborg, 4. juni 2024

Et konsortium bestående af 16 partnere i otte lande på tværs af EU, Norge og Thailand mødtes i starten af juni i Aalborg for officielt at lancere projektet Seaglow. Projektet bidrager til omstillingen af den maritime industri med det formål at bane vejen for teknologier, der kan minimere bådenes miljøpåvirkning så meget som muligt.

NordDanmarks EU-Kontor er koordinator i Seaglow projektet, som i løbet af de næste fire år vil demonstrere effekten og potentialet af forskellige teknologiske applikationer til at reducere forbruget af fossile brændstoffer og udledningen af drivhusgasser på fire små fiskerbåde i Nord- og Østersøområdet.

Helt konkret vil SEAGLOW-konsortiet designe, konstruere og drive fem teknologipiloter, herunder udskiftning af konventionelle dieselmotorer, på fire fartøjer i Danmark, Estland, Norge og Sverige. Forskere og fiskere vil derefter udføre tests under virkelige forhold i mindst to fiskesæsoner, hvilket sjældent sker på grund af opgavens kompleksitet.

- Vi er meget begejstrede for at starte dette ambitiøse projekt", siger Hanne Bregendahl Pihl, kontorchef hos NordDanmarks EU-Kontor og fortsætter:

- Det er en unik mulighed for at teste og demonstrere nogle af de tilgængelige grønne omstillingsløsninger på markedet og fremvise effekten af disse på rigtige, aktive fiskerbåde i Østersøen og Nordsøen. Seaglow har fået meget høje evalueringer fra Europa-Kommissionen og omfatter et konsortium med stor politisk rækkevidde, hvilket giver optimale betingelser for at give feedback om, hvad der fungerer i praksis, hvilke udfordringer fiskerne oplever, når de engagerer sig i den grønne omstilling, og hvad der skal ændres eller tilpasses i fremtidige reguleringer og finansieringsprogrammer.

Renere energikilder er en topprioritet på den europæiske dagsorden med det vejledende mål for fiskerisektoren om at reducere intensiteten af fossile brændstoffer (i liter pr. kg landet produkt) med >15 % fra 2019 til 2030 med det endelige mål at være CO2-neutral i 2050. Takket være Seaglow-projektet vil den mindre fiskerisektor tage betydelige skridt fremad med hensyn til at overvinde de lovgivningsmæssige og tekniske udfordringer ved at skifte til renere energikilder og reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.

Seaglow projektet er finansieret af den Europæiske Union.

HANNE BREGENDAHL PIHL
KONTORCHEF

 /hannebpihl
 +45 6188 5307
 hbp@ndeu.dk