Se indlæg

Akkreditering giver internationale muligheder til uddannelses- og kulturaktører

Der er rigtig mange muligheder for aktører på uddannelsesområdet i Erasmus+ programmet, og én af dem er muligheden for at få en Erasmus+ akkreditering. Hos NordDanmarks EU-Kontor hjælper vi nordjyske skoler, gymnasier og kommuner med at få en akkreditering, som giver mulighed for at sende elever og lærere i udveksling og på kurser hos udenlandske partnere. Bl.a. har Vittrup Fri …

Se indlæg

Structural Vibration Solutions modtager midler fra den europæiske forsvarsfond

Den nordjyske virksomhed Structural Vibration Solutions (SVS) har udviklet avanceret software til måling af vibrationer. Det kan eks. være i bygninger, broer, vindmøller osv. Via løsningen kan man få besked i tide, hvis der sker ændringer i den underliggende konstruktion. Virksomheden blev inviteret med i et europæisk projektkonsortie og med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor lykkedes det på kort tid at …

Se indlæg

International hjælp lige ved hånden

Enterprise Europe Network er et af de store projekter, som NordDanmarks EU-Kontor er en del af. Projektet viser, at ved at bruge funding fra EU, er vi i stand til at booste vores aktiviteteter. Netværket hjælper små og mellemstore virksomheder med international vækst og innovation og er verdens største erhvervsfremmenetværk for små- og mellemstore virksomheder med 600 kontorer i mere …

Se indlæg

Grøn omstilling hos turismevirksomheder

Turismebranchen er en af de sektorer, der blev hårdest ramt under COVID-19 pandemien. Regioner med kystområder er især udsat pga. deres afsides beliggenhed, afsondrethed og stærke økonomiske og sociale afhængighed af turisme og transportsektoren. NordDanmarks EU-Kontor er koordinator i EU-projektet COASTOUR, hvor Dansk Kyst – og Naturturisme i Aabybro sammen med partnere i fire andre lande, sætter fokus på grøn …

Se indlæg

Reetablering af fuglearter og øget vækst af muslinger

Gennem EU-projektet COASTal LIFE, der er kommet i hus efter en længere ansøgningsproces i samarbejde med NordDanmarks EU-Kontor, vil fire lokationer i Danmark fremover arbejde intensivt med at re- eller genetablere ynglesteder, kystområder og stenrev, alt sammen til sikring af biodiversiteten, der skal bidrage til en forøgelse eller tilbagevenden af 12 arter, der alle er på EU’s røde liste over …

Se indlæg

Nordjyske studieture til Bruxelles

Som en naturlig del af NordDanmarks EU-Kontor’s daglige virke arrangeres der årligt fagspecifikke studieture til Bruxelles for de nordjyske kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, samt Regionen. I 2022 blev der bl.a. arrangeret et besøg fra de nordjyske borgmestre og kommunaldirektører, samt ledelsen af kommuner og Regionen, som bl.a. mundede ud i at Nordjylland nu er med i EU’s Klimamission. Transportvirksomheden Vendelbo Spedition …

Se indlæg

Ny bæredygtig mini fødevarefestival med fokus på fremtidens fisk

Selvom Danmark er en af verdens største fiskeeksportører, så er fiskeri et underbelyst emne på skoleskemaet i de danske skoler. Med ønsket om at åbne op for en langsigtet interesse for de yngre generationer, skal et nyt Erasmus+ projekt være med til at sætte fokus på fiskeri gennem fortællinger om det maritime til skoleelever via undervisningsmaterialer og en ny fødevarefestival. …

Udlandet er kommet tættere på UCN via Erasmus for Young Entrepreneurs

Professionshøjskolen UCN er med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor blevet en del af Erasmus for Young Entrepreneurs programmet Columbus 10, som er et europæisk udvekslingsprogram for unge iværksættere. NordDanmarks EU-Kontor var bl.a. med til at så frøet omkring UCN’s deltagelse i konsortiet, som nu har givet danske iværksættere mulighed for at rejse ud i verden med deres virksomhed og få ny …

Se indlæg

Interessevaretagelse direkte fra Hjørring til Bruxelles

I efteråret 2022 deltog transportvirksomheden Vendelbo Spedition, sammen med erhvervsnetværket Hjørring Dynamic, i en fællestur til Bruxelles arrangeret af NordDanmarks EU-kontor, for at høre mere om hvordan EU støtter op om virksomhedernes adgang til international handel og udvikling, samt hvilke politiske dagsordener, der rører sig på erhvervsområdet. Dette blev starten på, at virksomheden nu giver direkte feedback til EU omkring …

Se indlæg

Udvikling af nye innovative og digitale oplevelser til børnehavebørn

Det danske teater, Limfjordsteatret, som har afdelinger på Mors og i Thy, har indgået et projektsamarbejde med det italienske teater Kyber Teatro, hvor de sammen skal udarbejde nye digitale oplevelsesrum for børnehavebørn. Samarbejdet er kommet i stand med hjælp fra Enterprise Europe Network, som NordDanmarks EU-kontor er partner i, og midler fra EU-programmet Erasmus+. Limfjordsteatret producerer to-fem forestillinger om året …