Varetagelse af norddanske interesser i EU

I løbet af 2023 har NordDanmarks EU-Kontor arbejdet mere intensivt med interessevaretagelsen mellem Danmark og Bruxelles end tidligere. I Bruxelles har det især været med fokus på dialog med embedsfolk og det politiske i Bruxelles og i NordDanmark har det været i form af en højere grad af information om udvalgte emner fra EU.

NordDanmarks EU-Kontor har bl.a. været involveret i følgende aktiviteter:

BIDRAG TIL HÆVELSE AF DE MINIMIS-LOFTET

Europa-Kommissionen har vedtaget en forordning, der ændrer de generelle regler for mindre statsstøttebeløb til virksomheder (de minimis-forordningen).  Forordningen fritager små støttebeløb fra EU’s statsstøttekontrol, da de ikke anses for at have nogen indvirkning på konkurrencen og handlen på det indre marked. Den trådte i kraft den 1. januar 2024.

Ændringerne til de minimis-forordningen betyder bl.a. en forhøjelse af loftet pr. virksomhed fra 200.000 EUR (gældende siden 2008) til 300.000 EUR.

Ændringen af de minimis-reglerne kommer blandt andet på baggrund af input og feedback fra europæiske virksomheder, som Kontorchef Hanne Bregendahl Pihl fra NordDanmarks EU-kontor gennem sit formandskab i Enterprise Europe Networks styregruppe, har bidraget til at formidle til DG-Grow (Generaldirektoratet for Det Indre Marked, Industri, Entreprenørskab og SMV’er under Europa-Kommissionen).

EU INDUSTRY DAYS 2023

Den 4-6. oktober 2023 deltog kontorchef Hanne Bregendahl Pihl fra NordDanmarks EU-Kontor og koordinator for Enterprise Europe Network Danmark i EU Industry Days i Malaga. Her var hun inviteret til at sætte fokus de europæiske virksomhedernes behov ift. EUs indre marked i paneldebatten ”Single Market @30 and Beyond” i anledning af 30-året for EU’s indre marked, hvor bl.a. Enrico Letta, tidligere premierminister i Italien deltog.

Paneldebatten var startskuddet til rapporten om, hvordan fremtidens indre marked skal se ud. Rapporten, der også kaldes ”the Letta Report” præsenteres for Kommissionen i foråret 2024, og forventes at have få stor indflydelse på den nye Kommissions fremtidige strategi for det indre marked.  

– Det er vigtigt at sætte fokus på EUs indre marked og de muligheder, det giver Europas virksomheder – ikke mindst via mulighederne i Enterprise Europe Network – men også på det store arbejde, der ligger i at tilpasse det indre marked til den virkelighed, vi står overfor post COVID-19 med inflation, energi- og klimakrise og krigen i Ukraine som de helt store overskrifter, fortæller Hanne Bregendahl Pihl.

Via NordDanmarks EU-Kontors formandskab i Enterprise Europe Networks styregruppe har EU-Kontoret en unik adgang til at diskutere vigtige overskrifter direkte med embedsfolk på højt niveau i DG-Grow og bliver herigennem ofte inviteret med på råd, når overskrifterne skal sættes til fremtidens indsatsområder.

CCUS FORUM 2023 I AALBORG

Aalborg blev dette års vært for CCUS Forum (opsamling, udnyttelse og lagring af CO2) d. 27. – 28. november 2023.

EU-kommissionen holder årligt konferencen CCUS Forum, der viser status og sætter en fremtidig retning for arbejdet med CCUS, hvor mere end 300 repræsentanter fra EU-institutionerne, NGO’er, erhvervsliv og forskning samles omkring emnet. På CCUS Days i 2022 i Oslo spirede idéen om at konferencen burde placeres i Aalborg i 2023.

NordDanmarks EU-Kontor holdt efterfølgende en række møder med Generaldirektoratet for Energi under Europa-Kommissionen (DG-ENER), hvor det blev klart, at Aalborg var en konkret mulighed – Den endelige beslutning om dette lå dog hos Klima- og Energiministeriet. EU-kontoret præsenterede idéen for CO2Vision konsortiet og hjalp til med formuleringen af et indstillingspapir, som et samlet Nordjylland herefter løftede og interessevaretog, frem mod, at den endelige beslutning blev truffet om, at CCUS Forum 2023 skulle afholdes i Aalborg.

INPUT TIL INDUSTRIAL CARBON MANAGEMENT STRATEGY

I forsommeren 2023 efterspurgte EU-Kommissionen input til en CCUS-strategi (opsamling, anvendelse og lagring af CO2). NordDanmarks EU-Kontor, som operatør for Business Region North Denmark og i regi af fyrtårnsprojektet CO2Vision, varetog en koordinerende rolle i forhold til at give en samlet kommentering til den europæiske CCUS-strategi, Industrial Carbon Management fra Nordjylland.

Den samlede nordjyske feedback med input til strategien blev afleveret til EU-Kommissionen i efteråret 2023. Den endelige version blev præsenteret i februar 2024, hvor det kunne ses, at samtlige punkter fra det nordjyske indlæg var inddraget. Strategien giver nu Nordjylland en mulighed for at tænke perspektiverne omkring CCUS endnu større.

NORDJYLLAND UDVALGT SOM EUROPÆISK KLIMAREGION

De nordjyske borgmestre og regionsdirektører var i Bruxelles i marts 2022 for at høre om EU’s tiltag inden for den grønne omstilling, og her stod det klart, at Nordjylland ønsker at gå foran med hensyn til klimabeskyttelse. Konkret blev det besluttet, at Nordjylland skulle forsøge at blive udpeget til europæisk klimaregion.

Kort efter indsendte NDEU via Business Region Nordjylland (BRN) en tilkendegivelse til EU-kommissionen om, at Nordjylland ønskede at indgå i den Europæiske Klimatilpasnings-Mission. I sommeren 2022 bekræftede EU-kommissionen, at Nordjylland er udvalgt til missionen, som en af de første regioner i EU og dermed udpeget som Klimaregion.

Klimatilpasnings-missionen er et tiltag, som skal skabe netværk og sikre udveksling af viden og erfaringer blandt regioner i EU-lande og ikke mindst føre til konkrete tiltag, der kan imødegå klimaforandringernes konsekvenser.

NordDanmarks EU-Kontor har fulgt op på Nordjylland som klimaregion i EU-sammenhæng og har i fællesskab med BRN ansøgt om konsulenthjælp fra EU. Konsulenthjælpen skal bruges til at hjælpe KlimaNord med at identificere, hvordan DK2020 planer i kommunerne kan matches med EU-funding til at understøtte implementering af kommunernes klimaplaner. Arbejdet med Kommissionens konsulenter er påbegyndt i 2023 og forventes afsluttet i forsommeren 2024, hvorefter arbejdet med hjemtaget af de identificerede midler skal sættes i gang.

Yderligere information, kontakt:

Direktør Jens Christian Winther via jcw@ndeu.dk eller tlf. 6188 0016.