Medarbejdere

Aalborg

Jens Christian Winther

Jens Christian Winther

Direktør

Jens Christian varetager ledelsen og koordineringen af kontorerne i Aalborg og Bruxelles, ligesom han har den løbende dialog med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

Derudover kan han som International Projektudvikler stadig hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og spotte relevante EU-puljer og finansieringsmuligheder.

/jenschristianwinther
+45 6188 0016
jcw@ndeu.dk

Hanne Bregendahl Pihl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Aija Konisevska Azadi

Projektleder

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Michael Rafn

Michael Rafn

International virksomhedskonsulent

Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN's maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Maria Sofie Juhl

Maria Sofie Juhl

INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

Maria fokuserer på at udvide nordjyske aktørers internationale udsyn gennem kontorets netværk eksempelvis European Enterprise Network, ERRIN og EU-DK Support. Maria er med til at sikre, at de nordjyske aktører kender og bruger de mange muligheder i disse netværk, herunder søgning af projektpartnere, sourcing, technology transfer, klyngesamarbejde, m.fl.

/mariasofiejuhl
+45 6188 0018
msj@ndeu.dk

Bente Mølgaard Møller

Bente Mølgaard Møller

Administrativ medarbejder

Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

/bentemølgaardmøller
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk

Marie Poulsen

Marie Poulsen

Kommunikationskonsulent

Marie arbejder med kontorets kommunikations- og markedsføringsopgaver, der involverer tekstproduktion til bl.a. cases, nyhedsbrev og indhold til SoMe og web, grafisk opsætning og videoproduktion, samt planlægning og gennemførelse af forskellige events. Derudover deltager hun i forskellige kommunikationsnetværk m.m.

/mariepoulsen
+45 6188 0006
mpo@ndeu.dk

Marisol S. Jensen

Marisol S. Jensen

INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

Marisol agerer facilitator mellem det nordjyske erhvervsliv og EU's innovations- og digitaliseringsinitiativer. Hun vil primært arbejde med vækst og forretningsudvikling med særligt fokus på produktionsvirksomheder, teknologisk projektudvikling og digitalisering. Derudover hjælper hun virksomheder gennem ansøgningsprocessen til EU's forskellige programmer, samt etablering af forretningspartnerskaber med andre relevante virksomheder gennem Enterprise Europe Network.

/marisolsjensen
+45 6188 0060
mje@ndeu.dk

Thomas Grubach

Thomas Grubach

EU-KONSULENT

Thomas arbejder pt. på kontoret i Aalborg og er ansvarlig for områderne, fremtidens arbejdskraft og mental sundhed. Hans primære opgave er at hjælpe nordjyske aktører med at få adgang til EU's puljer på området (herunder Erasmus+ m.fl.) samt at afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med de enkelte aktører. Thomas er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden om EU inden for fremtidens arbejdskraft og mental sundhed.

/thomasgrubach
+45 6188 0002
+32 479 96 09 68
tgr@ndeu.dk

Bruxelles

Peter Rødbro Hansen

Peter Rødbro Hansen

EU-KONSULENT

Peter arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor han er ansvarlig for området Grøn Mobilitet. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at få adgang til EUs puljer på området, herunder Connecting Europe Facility, Innovation Fund, Interreg, m.fl. samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte offentlig eller private nordjyske aktør. Peter er dermed jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden om EU indenfor den grønne omstilling af transport og mobilitet.

/peterroedbrohansen
+32 471 52 76 14
+45 6188 0017
prh@ndeu.dk

Cecilie Lindstrøm

Cecilie Lindstrøm

EU-konsulent

Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU's puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

/cecilielindstrøm
+32 470 58 49 15
+45 6188 0003
cli@ndeu.dk

Nanna M. R. Søgaard

ANDREAS LOHMANN

Praktikant

Andreas er i praktik på kontoret i Bruxelles, som en del af hans uddannelse i statskundskab på Københavns Universitet. Hans hovedopgave er at bistå konsulenterne i deres daglige arbejde. Andreas interesse ligger i høj grad på det retlige og sikkerhedspolitiske område. Andreas har tidligere arbejdet for Plastindustrien.

/andreaslohmann
+32 472 30 85 06
+45 6188 0005
ndeu1@ndeu.dk