Medarbejdere

Jens Chrstian Winther

Jens Christian Winther

Direktør

Som direktør varetager Jens Christian ledelsen og koordineringen af kontorerne i Aalborg og Bruxelles, ligesom han har den løbende dialog med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

Derudover kan han som International Projektudvikler stadig hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og spotte relevante EU-puljer og finansieringsmuligheder.

/jenschristianwinther
+45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Morten Brandt-Pedersen

Morten Brandt-Pedersen

Chefkonsulent

På kontoret i Bruxelles varetager Morten den faglige ledelse og koordinering af indsatserne samtidig med, at han er Nordjyllands forlængede arm til EU inden for sundhedsinnovation. Her er hans primære opgave at hjælpe nordjyske aktører og projekter gennem EU’s mange støttemuligheder. Han er din indgang til funding, international videndeling, faglige netværk og et væld af mulige samarbejdspartnere inden for sundhedsinnovation og -forskning.

/mortenbrandtpedersen
+32 470 82 21 41
+45 6188 0004
mbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Aija Konisevska Azadi

Projektleder

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Michael Rafn

Michael Rafn

International virksomhedskonsulent

Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN's maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Cecilie Lindstrøm

Cecilie Lindstrøm

EU-konsulent

Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU's puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

/cecilielindstrøm
+32 470 58 49 15
+45 6188 0003
cli@ndeu.dk

Peter Rødbro Hansen

Peter Rødbro Hansen

EU-KONSULENT

Peter arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor han er ansvarlig for området Grøn Mobilitet. Hans primære opgave er at hjælpe offentlige og private aktører med at få adgang til EUs puljer på området, herunder Connecting Europe Facility, Innovation Fund, Interreg, m.fl. samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte offentlig eller private nordjyske aktør. Peter er dermed jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden om EU indenfor den grønne omstilling af transport og mobilitet.

/peterroedbrohansen
+32 471 52 76 14
+45 6188 0017
prh@ndeu.dk

Maria Sofie Juhl

Maria Sofie Juhl

INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

Maria fokuserer på at udvide nordjyske aktørers internationale udsyn gennem kontorets netværk eksempelvis European Enterprise Network, ERRIN og EU-DK Support. Maria er med til at sikre, at de nordjyske aktører kender og bruger de mange muligheder i disse netværk, herunder søgning af projektpartnere, sourcing, technology transfer, klyngesamarbejde, m.fl.

/mariasofiejuhl
+45 61 88 00 18
msj@ndeu.dk

Bente Mølgaard Møller

Bente Mølgaard Møller

Administrativ medarbejder

Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

/bentemølgaardmøller
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk

Nanna Søgaard

Nanna M. R. Søgaard

Praktikant

Nanna er i praktik på kontoret i Bruxelles som led i hendes uddannelse i statskundskab på Syddansk Universitet. Hendes hovedopgave er bistå konsulenterne i deres daglige arbejde. Nannas interesse ligger i høj grad på uddannelsesområdet og den grønne omstilling. Desuden har hun tidligere arbejdet for Socialstyrelsen samt været koordinerende tutor.

/nannasogaard
+32 0472 30 85 06
+45 6188 0005
ndeu1@ndeu.dk

Marie Poulsen

Marie Poulsen

Kommunikationskonsulent

Marie arbejder med kontorets kommunikations- og markedsføringsopgaver, der involverer tekstproduktion til bl.a. cases, nyhedsbrev og indhold til SoMe og web, grafisk opsætning og videoproduktion, samt planlægning og gennemførelse af forskellige events. Derudover deltager hun i forskellige kommunikationsnetværk m.m.

/mariepoulsen
+45 6188 0006
mpo@ndeu.dk