Medarbejdere

Jens Chrstian Winther

Jens Christian Winther

Konstitueret direktør

Som direktør varetager Jens Christian ledelsen og koordineringen af kontorerne i Aalborg og Bruxelles, ligesom han har den løbende dialog med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

Derudover kan han som International Projektudvikler stadig hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og spotte relevante EU-puljer og finansieringsmuligheder.

/jenschristianwinther
+45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Jens Chrstian Winther

Morten Brandt-Pedersen

Chefkonsulent

På kontoret i Bruxelles varetager Morten den faglige ledelse og koordinering af indsatserne samtidig med, at han er Nordjyllands forlængede arm til EU inden for sundhedsinnovation. Her er hans primære opgave at hjælpe nordjyske aktører og projekter gennem EU’s mange støttemuligheder. Han er din indgang til funding, international videndeling, faglige netværk og et væld af mulige samarbejdspartnere inden for sundhedsinnovation og -forskning.

/mortenbrandtpedersen
+32 470 82 21 41
mbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Projektleder

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

International projektudvikler

Carsten har fokus på at hjælpe virksomheder med at få adgang til EU-puljer. Han yder støtte til virksomheder når han hjælper med at vurdere markedspotentiale og teknologimodenhed. I kan komme fra ide til støtteberettiget projekt. Har din virksomhed brug for sparring på en eksisterende ide eller går I med overvejelser om en helt ny forretningsmodel så ring og aftal et møde. Carsten hjælper også virksomheder, der allerede har opnået funding fra EU. Med en uddannelse som svagstrømsingeniør, HD-U og eMBA MMT og mange års erfaring som produktchef får I en struktureret dialog.

/helmuth
+45 4060 1039
cah@ndeu.dk
Book møde med Carsten

  Michael Rafn

  International virksomhedskonsulent

  Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN's maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

  /michaelrafn
  +45 5045 6900
  mra@ndeu.dk

  Jens Chrstian Winther

  Cecilie Lindstrøm

  EU-konsulent

  Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU's puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

  /cecilielindstrøm
  +32 470 58 49 15
  cli@ndeu.dk

  Liselotte Jensen

  Jacob Munch

  EU-Konsulent

  Jacob arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor han især arbejder med uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Jacob arbejder tæt sammen med offentlige aktører som kommuner, folkeskoler, erhvervsskoler, foreninger, m.m. og gør deres vej kortere til EU-puljer som f.eks. Erasmus+, InterReg og EaSi. Derudover afdækker han projektmuligheder og udvikler projekter i samspil med den enkelte kommune, skole eller forening.

  /jacobmunch
  +32 479 96 09 68
  jmj@ndeu.dk

  Signe Lyngholm Lindbjerg

  Bente Mølgaard Møller

  Administrativ medarbejder

  Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

  /bentemølgaardmøller
  +45 6188 0015
  bmm@ndeu.dk

  Jens Chrstian Winther

  Thomas Lundgren Pallesen

  Praktikant

  Thomas er vores praktikant i Bruxelles, hvor han bistår konsulenterne i deres daglige arbejde. Thomas er født og opvokset i det nordjyske, men slår til dagligt sine folder på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Thomas har tidligere arbejdet som ungerådskoordinator for Børne- og ungerådet i Aarhus og senest som juniorkonsulent, hvor han blandt andet har arbejdet med strategiudvikling for havne og forsyningsselskaber.

  /thomaslundgren
  +32 472 30 85 06
  ndeu1@ndeu.dk