Medarbejdere

Aalborg

Jens Christian Winther

Jens Christian Winther

Direktør

Jens Christian varetager ledelsen af kontoret i Bruxelles og har den løbende dialog med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

Derudover kan han som International Projektudvikler stadig hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og spotte relevante EU-puljer og finansieringsmuligheder.

/jenschristianwinther
+45 6188 0016
jcw@ndeu.dk

Hanne Bregendahl Pihl

Hanne Bregendahl Pihl

Kontorchef

Hanne varetager ledelsen af kontoret i Aalborg og har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter.

Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebpihl
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Aija Konisevska Azadi

Projektleder

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper hun virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Michael Rafn

Michael Rafn

International virksomhedskonsulent

Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN's maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Maria Sofie Juhl

Maria Sofie Juhl

INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

Maria fokuserer på at udvide nordjyske aktørers internationale udsyn gennem kontorets netværk eksempelvis Enterprise Europe Network, ERRIN og EU-DK Support. Maria er med til at sikre, at de nordjyske aktører kender og bruger de mange muligheder i disse netværk, herunder bl.a. søgning af projektpartnere, sourcing, technology transfer og klyngesamarbejde.

/mariasofiejuhl
+45 6188 0018
msj@ndeu.dk

Bente Mølgaard Møller

Bente Mølgaard Møller

Administrativ medarbejder

Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

/bentemølgaardmøller
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk

Marie Poulsen

Marie Poulsen

Kommunikationskonsulent

Marie arbejder med kontorets kommunikations- og markedsføringsopgaver, der involverer tekstproduktion til bl.a. cases, nyhedsbrev og indhold til SoMe og web, grafisk opsætning og videoproduktion, samt planlægning og gennemførelse af forskellige events og studieture til Bruxelles. Derudover deltager hun i forskellige kommunikationsnetværk m.m.

/mariepoulsen
+45 6188 0006
mpo@ndeu.dk

Marisol S. Jensen

Marisol S. Jensen

INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

Marisol agerer facilitator mellem det nordjyske erhvervsliv og EU's innovations- og digitaliseringsinitiativer. Hun vil primært arbejde med vækst og forretningsudvikling med særligt fokus på produktionsvirksomheder, teknologisk projektudvikling og digitalisering. Derudover hjælper hun virksomheder gennem ansøgningsprocessen til EU's forskellige programmer, samt etablering af forretningspartnerskaber med andre relevante virksomheder gennem Enterprise Europe Network.

/marisolsjensen
+45 6188 0060
mje@ndeu.dk

 

Bruxelles

Cecilie Lindstrøm

Cecilie Lindstrøm

EU-konsulent

Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU's puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

/cecilielindstrøm
+32 470 58 49 15
+45 6188 0003
cli@ndeu.dk

Thomas Grubach

Thomas Grubach

EU-KONSULENT

Thomas arbejder på kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for områderne, fremtidens arbejdskraft og mental sundhed. Hans primære opgave er at hjælpe nordjyske aktører med at få adgang til EU's puljer på området (herunder Erasmus+ m.fl.) samt at afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med de enkelte aktører. Thomas er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden om EU inden for fremtidens arbejdskraft og mental sundhed.

/thomasgrubach
+45 6188 0002
+32 479 96 09 68
tgr@ndeu.dk

Asger B. Christiansen

Asger B. Christiansen

EU-KONSULENT

Fra Bruxelles er Asger ansvarlig for områderne inden for maritim funding, forsvar og Grønland. Han hjælper norddanske aktører med at afsøge muligheder og få adgang til EU-funding.

/asgerchristiansen
+32 471 52 76 14
+45 6188 0017
abc@ndeu.dk

Cecilie Lindstrøm

Emma Odde Koch

EU-konsulent

Fra Bruxelles er Emma Nordjyllands forlængede arm til EU inden for sundhedsinnovation. Hun hjælper nordjyske aktører igennem til EU’s tilbud inden for funding, videndeling, netværk og samarbejdspartnere.

/emmaoddekoch
+45 6188 0004
eok@ndeu.dk