Medarbejdere

Jens Chrstian Winther

Jens Christian Winther

Direktør

Som direktør varetager Jens Christian ledelsen og koordineringen af kontorerne i Aalborg og Bruxelles, ligesom han har den løbende dialog med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

Derudover kan han som International Projektudvikler stadig hjælpe dig med at identificere udviklingspotentialet i din virksomhed og spotte relevante EU-puljer og finansieringsmuligheder.

/jenschristianwinther
+45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Morten Brandt-Pedersen

Morten Brandt-Pedersen

Chefkonsulent

På kontoret i Bruxelles varetager Morten den faglige ledelse og koordinering af indsatserne samtidig med, at han er Nordjyllands forlængede arm til EU inden for sundhedsinnovation. Her er hans primære opgave at hjælpe nordjyske aktører og projekter gennem EU’s mange støttemuligheder. Han er din indgang til funding, international videndeling, faglige netværk og et væld af mulige samarbejdspartnere inden for sundhedsinnovation og -forskning.

/mortenbrandtpedersen
+32 470 82 21 41
+45 6188 0004
mbp@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

Aija Konisevska Azadi

Projektleder

Aija er tovholder på Enterprise Europe Network og til daglig hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger, feedback på ansøgninger og projektpuljer screeninger til projektidéer. Aija er næstformand af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe der har 32 medlemmer fra andre EU lande og kan herigennem hjælpe med direkte adgang til viden, partnere og projektmuligheder for de kreative, kultur og turisme aktører i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet med fokus på aktiviteter målrettet til videregående uddannelsesinstitutioner.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

  Michael Rafn

  Michael Rafn

  International virksomhedskonsulent

  Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder gennem bl.a. matchmakingarrangementer og business missions. Michael er desuden formand for EEN's maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

  /michaelrafn
  +45 5045 6900
  mra@ndeu.dk

  Cecilie Lindstrøm

  Cecilie Lindstrøm

  EU-konsulent

  Cecilie arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området for den grønne omstilling. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med at få adgang til EU's puljer på området, herunder LIFE, Green Deal, Interreg, m.fl.) samt afdække projektmuligheder og udvikle projekter i samspil med den enkelte kommune. Cecilie er jeres adgang til netværk, events, potentielle projektpartnere og viden omkring EU indenfor grøn omstilling.

  /cecilielindstrøm
  +32 470 58 49 15
  +45 6188 0003
  cli@ndeu.dk

  Jacob Munch

  Jacob Munch

  EU-Konsulent

  Jacob arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor han især arbejder med uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Jacob arbejder tæt sammen med offentlige aktører som kommuner, folkeskoler, erhvervsskoler, foreninger, m.m. og gør deres vej kortere til EU-puljer som f.eks. Erasmus+, InterReg og EaSi. Derudover afdækker han projektmuligheder og udvikler projekter i samspil med den enkelte kommune, skole eller forening.

  /jacobmunch
  +32 479 96 09 68
  +45 61 88 00 02
  jmj@ndeu.dk

  Peter Rødbro Hansen

  Peter Rødbro Hansen

  International projektkonsulent

  Peter fokuserer på at udvide nordjyske aktørers internationale udsyn gennem kontorets netværk eksempelvis European Enterprise Network, ERRIN og EU-DK Support. Peter er med til at sikre, at de nordjyske aktører kender og bruger de mange muligheder i disse netværk, herunder søgning af projektpartnere, sourcing, technology transfer, klyngesamarbejde, m.fl.

  /peterroedbrohansen
  +45 6188 0017
  prh@ndeu.dk

  Bente Mølgaard Møller

  Bente Mølgaard Møller

  Administrativ medarbejder

  Bente er administrativ medarbejder og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger, håndtering af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt generelle  administrative opgaver som håndtering af kontrakter, bestilling af IT, indkøb, ferie- og fraværsregistrering, at være kontaktpunkt for revisor, forsikring, bank og øvrige eksterne leverandører.

  /bentemølgaardmøller
  +45 6188 0015
  bmm@ndeu.dk

  Maria Sofie Juhl

  Maria Sofie Juhl

  STUDENTERMEDHJÆLPER

  Maria er vores studentermedhjælper på kontoret i Aalborg. Her arbejder hun bl.a. med kontorets kommunikation og sidder med opgaver vedrørende Enterprise Europe Network. Derudover læser hun Politik og Administration på Aalborg Universitet. Maria har tidligere været praktikant ved NordDanmarks EU-kontor.

  /mariasofiejuhl
  msj@ndeu.dk