Medarbejdere

 
 
Placeholder

Benjamin Holst

Direktør

Som direktør står Benjamin for den strategiske ledelse og koordinering mellem afdelingerne i Bruxelles og Nordjylland. Han har således det overordnede ansvar for, at kontorets målsætninger bliver ført ud i livet. Samtidig står Benjamin for den løbende kontakt med bestyrelsen og Business Region North Denmark.

/benjaminholst
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Casper Gerner Mikkelsen

COO & UDVIKLINGSCHEF

Som Udviklingschef er Casper ansvarlig for udvikling af kontorets aktiviteter og deres målsætninger. Han hjælper desuden nordjyske virksomheder med sparring på forretnings- og projektudvikling via hans spidskompetencer indenfor internationalt salg, digital omstilling, og modning af forretningsidéer.

/caspergerner
+45 4088 8876
cgm@ndeu.dk

Hanne Bregendahl

Hanne Bregendahl Pihl

Projekt- & administrationschef

Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle kontorets projekter. Hanne er desuden koordinator for det danske Enterprise Europe Network, der hjælper virksomheder med at finde samarbejdspartnere i udlandet til projekter, kommercielt eller teknologisk samarbejde.

/hannebrixen
+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen

Fundraising Manager

Anne-Luise er tovholder på Strategisk Investerings Program, der har fokus på at hjælpe nordjyske virksomheder med at få adgang til EU-puljer. Er der brug for projektledelse, fundraising eller sparring på den innovative forretningsmodel, er Anne-Luise din vej til den nyeste viden. Anne-Luise er også kontaktpunkt for virksomheder, der allerede har opnået funding fra EU.

/anneluiseskovjensen
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Michael Rafn

International virksomhedskonsulent

Michael hjælper nordjyske virksomheder med international forretningsudvikling og vækst gennem etablering af forretningssamarbejder med udenlandske virksomheder. Michael er desuden medlem af EEN’s maritime sektorgruppe, hvilket giver ham en unik mulighed for at trække på viden fra mere end 60 lande indenfor maritim industrien.

/michaelrafn
+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi

International projektkonsulent

Aija hjælper virksomheder og organisationer med partnersøgninger og projektscreeninger. Aija er medlem af Enterprise Europe Networks Turisme og kulturarvs gruppe og kan herigennem hjælpe med adgang til viden, partnere og projektmuligheder i mere end 60 lande. Aija er også kontorets kontaktpunkt på Erasmus+ programmet.

/aijakonisevska
+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Liselotte Jensen

Liselotte Jensen

Chefkonsulent

Liselotte arbejder i Bruxelles og har fingeren på pulsen i forhold til områderne Klima og Grøn omstilling samt kvalificeret arbejdskraft/ uddannelse. Samtidig er hun tovholder for det nordjyske fundraisernetværk med de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North Denmark. Liselotte kan blandt andet hjælpe med idémodning, partnersøgninger og sparring på ansøgningen.

/liselottejensen
+32 472 305 037
lje@ndeu.dk

Jonas Hansen

EU-KONSULENT

Jonas arbejder fra kontoret i Bruxelles og er ansvarlig for IKT-området. Hans primære opgaver er at hjælpe offentlige og private aktører med at skabe vækst og innovation via EU-funding. Jonas har stor erfaring med at skaffe fundraising til projekter i krydsfeltet mellem virksomheder, forskere og offentlige organisationer og kan hjælpe med at opbygge netværk og kontakt med de fleste af Europas IKT netværk og klynger .

/jonashansen
+32 479 960 968
jha@ndeu.dk

Xenia R. Lauritsen

EU-KONSULENT

Xenia arbejder på kontoret i Bruxelles, hvor hun er ansvarlig for området sundhed og velfærdsinnovation. Hendes primære opgave er at hjælpe offentlige aktører med af få adgang til EUs puljer indenfor området.
Xenia har mange års erfaring i hjemtag af EU-funding og har fingeren på pulsen i forhold til adgang til netværk, events og potentielle projektpartnere i hele Europa.

/xenialauritsen
+32 485 983 606
xrl@ndeu.dk

Signe Munkesø Thøgersen

Projektassistent

Signe er studentermedhjælper på kontoret i Støvring. Gennem Enterprise Europe Network kan Signe hjælpe virksomheder og organisationer, der har spørgsmål til det indre marked om f.eks. mærkningsregler, told, afgifter og opstart af produktion. Signe har netop afsluttet en bachelor i Erhvervsøkonomi og Erhvervsret ved Aarhus Universitet.

/signemunkesoethoegerson
+32 2282 0375
smt@ndeu.dk