VI ER DIN GENVEJ TIL EU

Vi hjælper dig med EU's tilskuds- og finansieringsmuligheder. Vi støtter din innovation og hjælper dig med at udvikle projekter, finde partnere (eksport, import, projekt) og skabe muligheder internationalt.
Er du en offentlig organisation, en uddannelsesinstitution eller en virksomhed - så kan vi bidrage.
Vi er ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Sermersooq Kommune, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet. Hører du til her, er vores service betalt.

Tag fat i en af vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.


NYT FRA EU-KONTORET


Udvalgte ansøgningsfrister

Hold øje med vigtige frister, eller spørg en af vores konsulenter direkte om, hvilke programmer og frister, der er relevante for dig og dit projekt.

 


Løbende ansøgningsfrister
Horizon Europe: Cluster 5 – Klima, energi og mobilitet

Søg EU-finansiering til internationale samarbejdsprojekter med fokus på nye løsninger inden for bæredygtig energi og transport, klimatilpasning og grøn omstilling.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +45 6188 0003 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


Løbende ansøgningsfrister
Horizon Europe: Cluster 6 – Bioøkonomi

Søg EU-finansiering til projekter inden for miljø, klima og fødevarer fra primær produktion til forbruger. Projekterne skal bidrage til grøn vækst, jobs samt fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +45 6188 0003 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


Juni 2023
EIC Accelerator

For SMV’er eller konsortier med ambitioner om internationalisering og opskalering. Banebrydende teknologi eller et produkt som kræver kapital for at nå næste trin.

Kontakt Marisol S. Jensen på tlf. +45 6188 0060 for at høre nærmere
Læs mere

 


September 2023
Eurostars

Formålet med programmet er at hjælpe europæiske SMV’er med at udvikle nye produkter, processer og services ved at støtte innovative udviklingsprojekter inden for alle fagretninger og temaer på tværs af landegrænser.

Kontakt Marisol S. Jensen på tlf. +45 6188 0060 for at høre nærmere
Læs mere

 


Oktober 2023
Erasmus+: Small-scale partnerskaber

Samarbejdsprojekter gør det muligt for aktører på uddannelses, idræts og kultur at opbygge erfaring, kapacitet og viden gennem internationalt samarbejde.
Small-scale partnerskaber gør ansøgningsprocessen nemmere for mindre aktører og nye ansøgere.

Kontakt Aija Konisevska Azadi+45 5010 3852 for at høre nærmere.
Læs mere

 


Oktober 2023
Erasmus+: Akkrediteringer

Med en Erasmus+ akkreditering kan organisationer inden for uddannelsesområdet (formel og ikke-formel uddannelse) få nem adgang til bevillinger uden at skulle indsende en ny ansøgning hver gang. En akkreditering giver derfor mulighed for at teste nye tiltag, få tilskud til mobilitets-aktiviteter, samarbejde med nye partner-organisationer og arbejde med langsigtede mål frem mod 2027.

Kontakt Aija Konisevska Azadi+45 5010 3852 eller Thomas Grubach på +45 6188 0002 for at høre nærmere.
Læs mere

 


Marts 2024
Erasmus+: Samarbejdspartnerskaber

Samarbejdsprojekter gør det muligt for aktører på uddannelses, idræts og kulturområdet at opbygge erfaring, kapacitet og viden gennem internationalt samarbejde. Samarbejds-partnerskaber giver organisationer mulighed for at udvikle deres partnernetværk og fremme internationalisering.

Kontakt Aija Konisevska Azadi+45 5010 3852 for at høre nærmere.
Læs mere