VI ER DIN GENVEJ TIL EU

Vi hjælper dig med EU's tilskuds- og finansieringsmuligheder. Vi støtter din innovation og hjælper dig med at udvikle projekter, finde partnere (eksport, import, projekt) og skabe muligheder internationalt.
Er du en offentlig organisation, en uddannelsesinstitution eller en virksomhed - så kan vi bidrage.
Vi er ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Sermersooq Kommune, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet. Hører du til her, er vores service betalt.

Tag fat i en af vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.


NYT FRA EU-KONTORET


Udvalgte ansøgningsfrister

Hold øje med vigtige frister, eller spørg en af vores konsulenter direkte om, hvilke programmer og frister, der er relevante for dig og dit projekt.

 


Åbningsdato: 20.06.2021
Horizon Europe: Cluster 2 – SSH – Kultur, kreativitet og inkluderende samf.

Med programmet er det muligt at søge EU-funding inden for vidensfelter, som relaterer sig til samfund, økonomi, teknologi og kultur. Fokus er at styrke forskning og innovation inden for blandt andet borgerinddragelse, fremme kulturarv og kendskab til kulturarv.

Kontakt Aija Konisevska Azadi på tlf. +45 5010 3852 for at høre nærmere
Opdateres løbende

 


Næste deadline: 21.10.2021
Horizon Europe: Cluster 3 – Civil samfundssikkerhed

Sikkerhedsforskning og forebyggelse inden for naturkatastrofer, kriminalitet og terror og bidrag til trygge europæiske samfund, sikring af infrastruktur, Europas ydre grænser og cybersikkerhed.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Opdateres løbende

 


Næste deadline: 21.10.2021
Horizon Europe: Cluster 4 – Det digitale område, industri og rummet

Programmet skal styrke europæisk kapacitet inden for centrale teknologier til digitalisering, produktion og rumteknologi samt støtte en konkurrencedygtig, miljøvenlig og digitaliseret industri i Europa.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Opdateres løbende

 


09.12.2021
European Defence Fund – Forsvarsfonden

Teknologi indenfor IKT, Industri og maskinproduktion, heriblandt SMV virksomheder.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Læs mere

 


15.12.2021
Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

Formålet med denne indkaldelse er at yde strukturel støtte, benævnt driftstilskud, til europæiske NGO’er og EU-dækkende netværk, der er aktive indenfor unge området.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


15.12.2021
Erasmus+: Civilsamfundssamarbejde inden for uddannelsesområdet

Formålet med denne indkaldelse er at yde strukturel støtte, benævnt driftstilskud, til europæiske NGO’er og EU-dækkende netværk, der er aktive indenfor uddannelsesområdet.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


Åbningsdato: jan 2022
Horizon Europe: Cluster 5 – Klima, energi og mobilitet

Søg EU-finansiering til internationale samarbejdsprojekter med fokus på nye løsninger inden for bæredygtig energi og transport, klimatilpasning og grøn omstilling.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +32 470 58 49 15 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


Åbningsdato: jan 2022
Horizon Europe: Cluster 6 – Bioøkonomi

Søg EU-finansiering til projekter inden for miljø, klima og fødevarer fra primær produktion til forbruger. Projekterne skal bidrage til grøn vækst, jobs samt fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +32 470 58 49 15 for at høre nærmere.
Opdateres løbende


Fase 1, løbende
EIC Accelerator

For SMV’er eller konsortier med ambitioner om internationalisering og opskalering. Banebrydende teknologi eller et produkt som kræver kapital for at nå næste trin.

Kontakt Carsten Helmuth Pedersen på tlf. +45 4060 1039 for at høre nærmere
Læs mere

 


01.02.2022
Horizon Europe: Cluster 1 – Sundhed

Sundhedsprogrammet støtte til forsknings- og innovationsprojekter, som kan forbedre og beskytte EU-borgernes sundhed og velbefindende gennem ny viden, teknologi og innovative løsninger.

Kontakt Morten Brandt Pedersen på tlf. +32 470 82 21 41 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


10.02.2022
CERV: Engagement og deltagelse

Formålet med denne indkaldelse af forslag er at fremme borgernes deltagelse i og bidrag til det demokratiske og civile liv i Unionen.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


15.02.2022
EU4Health

EU4Health er EU’s fjerde og hidtil største sundhedsprogram. Det vil være det vigtigste finansielle instrument til finansiering af EU-initiativer, der baner vejen for Den Europæiske Sundhedsunion under fire overordnede 'tråde': 1) kriseberedskab; 2) sygdomsforebyggelse 3) sundhedssystemer og sundhedsarbejdere og 4) digital.

Kontakt Morten Brandt Pedersen på tlf. +32 470 82 21 41 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


24.02.2022
CERV: Kapacitetsopbygning og bevidstgørelse om EU's charter om grundlæggende rettigheder

Formålet med denne indkaldelse af forslag er at fremme kapacitetsopbygning og bevidsthed om EU's charter om grundlæggende rettigheder og aktiviteter vedrørende strategiske retssager vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og krænkelser af grundlæggende rettigheder.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere