VI ER DIN GENVEJ TIL EU

Vi hjælper dig med EU's tilskuds- og finansieringsmuligheder. Vi støtter din innovation og hjælper dig med at udvikle projekter, finde partnere (eksport, import, projekt) og skabe muligheder internationalt.
Er du en offentlig organisation, en uddannelsesinstitution eller en virksomhed - så kan vi bidrage.
Vi er ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Sermersooq Kommune, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet. Hører du til her, er vores service betalt.

Tag fat i en af vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.


NYT FRA EU-KONTORET


Udvalgte ansøgningsfrister

Hold øje med vigtige frister, eller spørg en af vores konsulenter direkte om, hvilke programmer og frister, der er relevante for dig og dit projekt.

 


Løbende ansøgningsfrister
Horizon Europe: Cluster 5 – Klima, energi og mobilitet

Søg EU-finansiering til internationale samarbejdsprojekter med fokus på nye løsninger inden for bæredygtig energi og transport, klimatilpasning og grøn omstilling.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +32 470 58 49 15 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


Løbende ansøgningsfrister
Horizon Europe: Cluster 6 – Bioøkonomi

Søg EU-finansiering til projekter inden for miljø, klima og fødevarer fra primær produktion til forbruger. Projekterne skal bidrage til grøn vækst, jobs samt fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +32 470 58 49 15 for at høre nærmere.
Opdateres løbende


Fase 1, løbende
EIC Accelerator

For SMV’er eller konsortier med ambitioner om internationalisering og opskalering. Banebrydende teknologi eller et produkt som kræver kapital for at nå næste trin.

Kontakt Carsten Helmuth Pedersen på tlf. +45 4060 1039 for at høre nærmere
Læs mere

 


17.05.2022
Digital Europe

Formålet er at opbygge den Europæiske digitale kapacitet på baggrund af den digitale strategi for Unionen. Derfor understøtter programmet den Europæiske konkurrenceevne på digitale løsninger og sikrer teknologisk suverænitet. Målet er at lokale organisationer skal være med til at sikrer at Europa bliver global frontløber på det digitale område.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. +45 4058 0030 for at høre nærmere
Læs mere

 


18.05.2022
CERV: Beskyttelse og promovering af barnets rettigheder

Søg midler til projekter, der bidrager til gennemførelsen af anbefalingerne fra EU-strategien om barnets rettigheder, med særlig fokus på børns deltagelse og ret til at blive hørt, og voksnes forpligtigelse til at facilitere og organisere det på en meningsfuld, inkluderende og sikker måde.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


24.05.2022
EU4Health

EU4Health er EU's ambitiøse reaktion på covid-19. Pandemien har haft store konsekvenser for patienter, sundhedspersonale og sundhedssystemer i Europa. Det nye EU4Health-program er rettet mod at forbedre sundhedssystemernes modstandsdygtighed og omhandler cancer, ikke-smitsomme sygdomme, mental sundhed, sundhedsteknologi, arbejdskraft og meget mere.

Kontakt Morten Brandt-Pedersen på tlf. +32 470 82 21 41 for at høre nærmere
Læs mere

 


19.06.2022
Mind 4 Machines

MIND4MACHINES har til formål at lette den tværsektorielle og grænseoverskridende støtte, der er nødvendig for at fremstille SMV'er til at teste og adoptere de nyeste digitale teknologier til transformation mod smartere, grønnere og en mere ressourceeffektiv produktion.

Kontakt Carsten Helmuth Pedersen på tlf. +45 4060 1039 for at høre nærmere
Læs mere

 


07.09.2022
Erasmus+: Partnerships for excellence – Centres of vocational excellence

Initiativet understøtter en bottom-up tilgang til erhvervsuddannelser, der involverer en bred vifte af lokale interessenter. Det understøtter den gradvise etablering og udvikling af internationale samarbejdsnetværk af såkaldte ”Centres of Vocational Excellence”, der bidrager til at skabe innovation, regional udvikling og social inklusion på erhvervsområdet.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


07.09.2022
Erasmus+: Partnerships for excellence – Teacher academies

Det overordnede mål er at skabe europæiske partnerskaber mellem udbydere af læreruddannelser og -træning, for at skabe Erasmus+ teacher academies, som skal udvikle et europæisk og internationalt udsyn i læreruddannelsen.

Kontakt Aija Konisevska Azadi+45 5010 3852 for at høre nærmere.
Læs mere


19.10.2022
Erasmus+ akkreditering

En Erasmus akkreditering er et værktøj for organisationer inden for uddannelsessektoren, der ønsker at åbne op udveksling og samarbejde på tværs af landegrænser. Akkrediteringen giver nemmere adgang til i fremtiden at ansøge om og modtage EU-midler til projekter på uddannelsesområdet, og kræver at man har opstillet en plan for at implementere mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


16.11.2022
Horizon Europe: Cluster 3 - Civil sikkerhed for samfundet

Internationale Forsknings- og Udviklingssamarbejdsprojekter indenfor Kriminalitet og terrorisme, grænsehåndtering, modstandsdygtig infrastruktur, cyber security, katastrofe-modstandsdygtighed

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. +45 4058 0030 for at høre nærmere
Læs mere