VI ER DIN GENVEJ TIL EU

Vi hjælper dig med EU's tilskuds- og finansieringsmuligheder. Vi støtter din innovation og hjælper dig med at udvikle projekter, finde partnere (eksport, import, projekt) og skabe muligheder internationalt.
Er du en offentlig organisation, en uddannelsesinstitution eller en virksomhed - så kan vi bidrage.
Vi er ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Sermersooq Kommune, Professionshøjskolen UCN og Aalborg Universitet. Hører du til her, er vores service betalt.

Tag fat i en af vores konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.


NYT FRA EU-KONTORET


Udvalgte ansøgningsfrister

Hold øje med vigtige frister, eller spørg en af vores konsulenter direkte om, hvilke programmer og frister, der er relevante for dig og dit projekt.

Mange deadlines ændres grundet COVID-19. Er du i tvivl om din deadline, så kontakt os for at få datoen bekræftet.

 


Åbningsdato: 20.06.2021
Horizon Europe: Klynge 2 – SSH – Kultur, kreativitet og inkluderende samf.

Med programmet er det muligt at søge EU-funding inden for vidensfelter, som relaterer sig til samfund, økonomi, teknologi og kultur. Fokus er at styrke forskning og innovation inden for blandt andet borgerinddragelse, fremme kulturarv og kendskab til kulturarv.

Kontakt Aija Konisevska Azadi på tlf. +45 5010 3852 for at høre nærmere
Opdateres løbende

 


Åbningsdato: 30.06.2021
Horizon Europe: Klynge 3 – Civil samfundssikkerhed

Civil samfundssikkerhed finansierer forskning inden for en lang række sikkerhedsmæssige områder, herunder terror og beskyttelse i forbindelse med naturkatastrofer.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Opdateres løbende

 


24.08.2021
EUopSTART

EUopSTART er kontant tilskud på kr. 50.000 til at få udarbejdet ansøgninger til programmerne under Horizon Europe. For virksomheder og videninstitutioner. 50 % af udgifterne: løn, rejser og konsulentydelser.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Læs mere

 


26.08.2021
CERV – CITIZENS TOWN

EU-funding til kommuner og foreninger, der arbejder sammen om et fælles tema i et langsigtet perspektiv og som ønsker at udvikle et netværk af byer med henblik på at gøre deres samarbejde mere bæredygtigt.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


07.09.2021
CERV - CHILD

I denne indkaldelse er det muligt at søge EU-midler til projekter, der kan bidrage til at fremme børns rettigheder samt bidrage til gennemførelsen af ​​de aktioner, der er fremsat af EU’s Strategi for barnets rettigheder.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


Åbningsdato: 21.09.2021
Horizon Europe: Klynge 1 – Sundhed

Sundhedsprogrammet støtte til forsknings- og innovationsprojekter, som kan forbedre og beskytte EU-borgernes sundhed og velbefindende gennem ny viden, teknologi og innovative løsninger.

Kontakt Morten Brandt Pedersen på tlf. +32 470 82 21 41 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


22.09.2021
EIC Transition

Modning af en teknologi. Business casen udvikles for at finde ud af hvordan teknologien kan indbygges i eller optages i produkter eller ydelser.

Kontakt Carsten Helmuth Pedersen på tlf. +45 4060 1039 for at høre nærmere
Læs mere


06.10.2021
EIC Accelerator

For SMV’er eller konsortier med ambitioner om internationalisering og opskalering. Banebrydende teknologi eller et produkt som kræver kapital for at nå næste trin.

Kontakt Carsten Helmuth Pedersen på tlf. +45 4060 1039 for at høre nærmere
Læs mere

 


19.10.2021
Erasmus+

I det nedenstående fremgår en oversigt over de kommende indkaldelser inden for Erasmus-akkreditering (KA1) 2021.

Kontakt  Jacob Munch på tlf. +32 479 96 09 68 for at høre nærmere
Læs mere

 


09.12.2021
European Defence Fund – Forsvarsfonden

Teknologi indenfor IKT, Industri og maskinproduktion, heriblandt SMV virksomheder.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Læs mere

 


Åbningsdato: jan 2022
Horizon Europe: Klynge 4 – Det digitale område, industri og rummet

Med programmet giver EU støtte til projekter, der er med til at styrke europæisk kapacitet inden for centrale teknologier til digitalisering, produktion og rumteknologi samt at støtte en konkurrencedygtig, miljøvenlig og digitaliseret europæisk industri.

Kontakt Jens Christian Winther på tlf. 
+45 4058 0030 for at høre nærmere
Opdateres løbende

 


Åbningsdato: jan 2022
Horizon Europe: Klynge 5 – Klima, energi og mobilitet

Søg EU-finansiering til internationale samarbejdsprojekter med fokus på nye løsninger inden for bæredygtig energi og transport, klimatilpasning og grøn omstilling.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +32 470 58 49 15 for at høre nærmere.
Opdateres løbende

 


Åbningsdato: jan 2022
Horizon Europe: Klynge 6 – Bioøkonomi

Søg EU-finansiering til projekter inden for miljø, klima og fødevarer fra primær produktion til forbruger. Projekterne skal bidrage til grøn vækst, jobs samt fair, inkluderende og bæredygtige løsninger til gavn for borgere, brugere og samfund.

Kontakt Cecilie Lindstrøm på +32 470 58 49 15 for at høre nærmere.
Opdateres løbende