Erasmus+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt i perioden 2014-2020. Erasmus+ programmet skal hjælpe til at tackle de socioøkonomiske forandringer, som Europa står overfor, og understøtte at den europæiske politiske dagsorden for vækst, beskæftigelse, ligevægt og social integration gennemføres.

Formålet med Erasmus+ er at styrke den faglige udvikling, indhente ny viden om og styrke kendskabet til bedste praksis inden for uddannelsessektoren, samt forbedre kvaliteten af grund- og ungdomsuddannelserne.

Erasmus+ struktur

Der er fem overordnede områder i Erasmus+ programmet, som er:

 • Key action 1 – enkeltpersoners mobilitet
 • Key action 2 – samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
 • Key action 3 – tilskud til reform af politikker
 • Jean Monnet-aktiviteter
 • Idrætsarrangementer og partnerskaber
Målgruppe

Erasmus+ kan søges af grundskoler, ungdomsuddannelser, alle typer institutioner, virksomheder, studerende, praktikanter, lærlinge, elever, unge, frivillige, undervisere, professorer, kursusledere og ung-domsarbejder fra en lang række offentlige- eller private organer.

Beløb

Der bevilges i alt 110 milliarder kr. i perioden 2014-2020. Beløbet, der kan søges om, afhænger af hvilke key actions, man søger inden for.

Støtteprocent

Støtteprocenten afhænger af indsatsen, men er op til 100%. Ved nogle programmer er støtten baseret på deltagerantal.

Deadline for indkaldelser
 • Læringsmobilitet for enkeltpersoner (KA1) – Ansøgningsfrist 11. maj 2021
 • Samarbejde mellem organisationer og institutioner (KA2) – Ansøgningsfrist 20. maj 2021
 • Mondus Joint Masters – Ansøgningsfrist 26. maj 2021
 • Capacity Building in the field of Youth – Ansøgningsfrist 1. juni 2021
 • Støtte til politikudvikling og samarbejde (KA3) – Ansøgningsfrist 24. juni 2021
 • Partnerships for Innovation – Ansøgningsfrist 7. september 2021
 • Jean Monnet Teacher Academies – Ansøgningsfrist 7. September 2021
 • Centres of Vocational Excellence – Ansøgningsfrist 7. September 2021
 • Erasmus-akkreditering (KA1) – Ansøgningsfrist 19.oktober 2021

Læs mere om de kommende Erasmus+ indkaldelser her.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Erasmus+ så tøv ikke med at kontakte os:

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.