Erasmus+

Erasmus + er EU's program inden for uddannelse, ungdom og sport for perioden 2021-2027. Uddannelse, træning, ungdom og sport er nøgleområder, der skal understøtte borgerne i deres personlige- og faglige udvikling. Inklusion på uddannelser samt at forhøje kvaliteten af uddannelser, både formel og uformel læring, skal give deltagere i alle aldre de kvalifikationer og færdigheder, der er nødvendig for en meningsfuld deltagelse i et demokratisk samfund, interkulturel forståelse og vellykket overgang til arbejdsmarkedet. Programmet er en nøglekomponent, som understøtter målene for det europæiske uddannelsesområde, den digitale europæiske plan 2021-2027, den europæiske ungdomsstrategi og EU’s arbejdsplan for sport. Programmet har en samlet finansieringsramme på mere end 26 mia. EUR (ca. 195 mia kr.) for hele perioden (2021-2027).

Formål

Programmets overordnede mål er at støtte livslang læring uddannelsesmæssigt, professionelt og personlig udvikling af mennesker inden for uddannelse, træning, ungdom og sport, i og uden for Europa. Dette skal bidrage til en bæredygtig vækst, opkvalificering, social samhørighed, drivkraft for innovation og styrkelse af en europæisk identitet samt aktivt medborgerskab. Programmet udgør en central del til opbygningen af et europæisk uddannelsesområde, som skal støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med dets underliggende sektordagsordener, der har til hensigt at fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under Unionens ungdomsstrategi 2019-2027 og udvikling af den europæiske dimension inden for sport.

Programmet har 3 målsætninger:
 • fremme indlæringsmobilitet hos enkeltpersoner og grupper samt samarbejde, kvalitet, inklusion, kreativitet og innovation på alle niveauer af organisationer inden for uddannelse.
 • fremme formel og uformel læringsmobilitet og aktiv deltagelse blandt unge såvel som samarbejde, inklusion, kreativitet og innovation inden for ungdom.
 • fremme læringsmobilitet hos sportspersonale såvel som samarbejde, inklusion, kreativitet og innovation ved niveauet af sportsorganisationer og sportspolitikker.
Prioriteter for Erasmus+ programmet:
  Erasmus+ Struktur:
  Målgruppe

  Erasmus+ kan søges af grundskoler, ungdomsuddannelser, alle typer institutioner, virksomheder, studerende, praktikanter, lærlinge, elever, unge, frivillige, undervisere, professorer, kursusledere og ungdomsarbejder fra en lang række offentlige- eller private organer.

  Støtteprocent

  Støtteprocenten afhænger af indsatsen, men er op til 100%. Ved nogle programmer er støtten baseret på deltagerantal.

  Deadline for indkaldelser
  • Erasmus-akkreditering (KA1) – Ansøgningsfrist 1. oktober 2024 - læs mere her
  • Partnerskaber – Small-Scale (KA2) – Ansøgningsfrist 5. marts 2024 og 1. oktober 2024
  • Partnerskaber - samarbejdspartnerskaber (KA2) - Ansøgningsfrist 5. marts 2024

  Læs mere om de kommende Erasmus+ indkaldelser her eller kontakt Aija Konisevska Azadi.

  Vil du vide mere?

  Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Erasmus+, så tøv ikke med at kontakte os:

  AIJA KONISEVSKA AZADI
  PROJEKTLEDER

   /aijakonisevska
   +45 5010 3852
   aka@ndeu.dk

  NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.