Er du kommune/region?

Der er mange indgange for kommuner eller regioner til at deltage i EU-projekter og for at modtage fondsmidler fra EU’s mange forskellige støtteprogrammer. Det er omfattende at lave en udtømmende liste for, hvilke muligheder der er for kommuner/regioner for at modtage EU-støtte og deltage i EU-projekter. Derfor fokuserer vi nedenfor i stedet på nogle af de typiske roller og fokus, som kommunerne indgår i internationale projektsamarbejder med.

Hvad kan man søge støttemidler til?

Det ansøgte tilskud skal typisk gå til løn, direkte udgifter, og ekstern bistand, samt i nogle puljer også materialer og udstyr. Det er som udgangspunkt ikke muligt at søge tilskud til anlægsinvesteringer.

Hvilken pulje, der er relevant, afhænger af, hvilket fokus I har for projektet, og hvor langt I er i udviklingsprocessen – hvis det drejer sig om en specifik løsning. Nogle puljer er målrettet forskning og faserne lige efter forskningsstadiet, andre fasen omkring prototypeudvikling og test, mens andre igen er målrettet test- og demonstrationsfasen samt at udbrede løsninger på markedet.

Hvornår er et projekt ‘EU-relevant’?

Det er allerbedst, hvis jeres idé bidrager til en relevant dagsorden i EU eller global sammenhæng – eks. klima og miljø, uddannelse og lige muligheder eller innovation og vækst – og det er her, at vi kan hjælpe dig med at kigge på idéen med ”EU-briller”.

Vi tager typisk udgangspunkt i nedenstående pejlemærker for at vurdere, om jeres lokale eller regionale udfordring kan søges løst med EU-støtte:

 • Vil projektet bidrage det til at løse nogle af EU’s eller globale udfordringer?
 • Er udfordringen ‘grænseløs’?
 • Er det set før, eller kan I argumentere for nytænkningen i jeres tilgang - innovationshøjde
  • Vil det fokus I lægger i projektet give en ny tilgang, som kan kopieres på tværs af EU?
 • Er området EU-relevant og prioriteret (branche, befolkningsgruppe, teknologifelt, kritisk råmateriale eller ressourcestrøm. specifik biodiversitet, kultur... )
 • Kan I påvise et potentiale for vækst og arbejdspladser?
 • Kan I påvise et potentiale for bidrag til én af EU’s kernestrategier?
 • Bidrager projektet til at overkomme væsentlige udviklingsstadier for at få en løsning på markedet?
 • Bidrager projektet til demonstration af ny teknologi til at overkomme en kerneudfordring i EU - såsom inden for velfærdsteknologi og ressourceeffektivitet?
 • Kan I arbejde med en vis tidshorisont fra vores møde og til en mulig projektstart?

Kan I prioritere ressourcer eller samarbejde med andre, som kan prioritere ressourcer til ansøgning og projektudvikling?

Kan I svare “ja” til de fleste af disse spørgsmål, er I allerede godt på vej imod et EU-projekt

Vil I gerne arbejde med en europæisk problemstilling – men ikke selv koordinere et EU-projekt?

Du skal ikke nødvendigvis have planlagt et helt projekt for at kunne ansøge om EU-projektstøtte. Har din kommune/region en udfordring, I søger løst, eller en indsats, I ønsker styrket, så har et universitet eller en virksomhed måske udviklet en ny teknologi eller et koncept inden for netop dét.

EU’s mange støtteprogrammer handler især om at skabe europæisk samarbejde på tværs af grænser, og måske passer din kommune/region lige netop ind i en projektbeskrivelse, der allerede er ved at blive gjort klar til at blive sendt ind som en EU-ansøgning.

Tag fat i os, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at komme ind i et EU-projekt.

NordDanmarks EU-kontor er dit EU-kontor – brug os!

NDEU tilbyder gratis vejledning og sparring til alle nordjyske kommuner, Sermersooq Kommune og Region Nordjylland.

Gennem os kan du få mere viden om EU-funding generelt, vurdering af en konkret projektmulighed og støtte i det hele taget på vejen mod EU-projekter.

NordDanmarks EU-kontor tilbyder gratis vejledning, uanset din erfaring med EU-projekter

Kontakt os og få et personligt møde med en af vores konsulenter, hvor vi drøfter din idé, jeres organisations vision og strategier eller hvad I lige går og pusler med. Vi ser ofte, at vi sammen finder ud af, at det faktisk er en helt anden pulje end den, man havde regnet med, der er relevant at søge i, eller måske kan man søge i flere forskellige puljer. Andre gange finder vi ud af, at EU-funding slet ikke er relevant for netop dét projekt eller måske først på et senere tidspunkt, og det kan også være en god afklaring at få.

Uanset hvor langt I er med jeres idé/dit projekt, så er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have nogen spørgsmål til vejen mod EU-støtte. Find kontaktdetaljer gennem linket i boksen til højre.