Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation, der gælder for årene 2014-2020. Horizon 2020 er det største forsknings- og innovationsprogram i EU’s historie. Innovation er i højsædet, som et middel til at sikre Europas globale konkurrencedygtighed, skabe økonomisk vækst og nye jobmuligheder.

Programmet yder bred støtte til virksomheder, iværksættere, regioner, universiteter og organisationer.

Horizon 2020 hviler på tre søjler: "Videnskabelig topkvalitet", "Industrielt lederskab" og "Samfundsmæssige udfordringer”. Hver søjle indeholder et antal delprogrammer, og under de enkelte delprogrammer finder du de konkrete forsknings- og innovationsemner, som der gives støtte til.

De fleste projekter under Horizon 2020 kræver mindst tre europæiske partnere for at opnå støtte. Formålet er, at samarbejdet mellem europæiske partnere skal lede til forskning i verdensklasse, nye innovative løsninger og teknologier, som skal være med til at løse forskellige samfundsmæssige udfordringer.

Målgruppe

Alle typer af offentlige myndigheder, universiteter og private virksomheder kan søge EU-støtte fra Horizon 2020.

Beløb

575 milliarder kr. er stillet til rådighed i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

100% finansiering til offentlige myndigheder og universiteter og 70% til virksomheder.

Deadline for indkaldelser

Der er løbende deadlines for indkaldelser. Læs mere her eller tag kontakt til Jonas Hansen eller Liselotte Jensen.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Horizon 2020 så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.