INTERREG ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERAK (ØKS)

Interregprogrammet ØKS er en del af det europæiske program for interregionalt samarbejde og løber i perioden 2021-2027. Programmet har særligt fokus på sociale og økonomiske problemstillinger på tværs af grænser.

Formålet er at styrke forskning på tværs af landegrænser, skabe bedre forbindelse mellem centrale og perifer  områder, samt  skabe grøn vækst. Derudover skal programmet bidrage til beskæftigelse, samarbejde på tværs af landegrænser og være med at løse samfundsmæssige udfordringer.

Programmets fire indsatsområder er:

 • INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

  Dette indsatsområde fremmer innovation med erhvervslivet som fokus. Målet er at styrke konkurrenceevnen og skabe værdi på tværs af grænser i Øresund-Kattegat-Skagerrak-området inden 2030. Bæredygtighed og sundhed er nøgleområder, men finansiering er også tilgængelig for projekter i andre fælles styrkeområder.

 • GRØN OMSTILLING

  Med dette indsatsområde søges der at fokuserer på fremme af bæredygtig energi, fremme af overgangen til en cirkulær økonomi og håndtering af de klimaudfordringer, som Öresund-Kattegat-Skagerrak-området står overfor. Aktiviteter, der kan støttes, omfatter vidensdeling, gennemførlighedsundersøgelser, demonstrationsprojekter, pilotprojekter og test af innovative løsninger. Desuden prioriteres levende laboratorier, der arbejder på tværs af grænser, samt udvikling af omkostningseffektive metoder til produktion og lagring af el fra offshore vedvarende energikilder som havvind og bølger.

 • TRANSPORT OG MOBILITET

  Dette indsatsområde sigter mod at forbedre Öresund-Kattegat-Skagerrak-området, så det bliver mere tiltrækkende, integreret, bæredygtigt og konkurrencedygtigt. Dette mål opnås ved at fremme et velfungerende grænseoverskridende transportsystem, der er sikkert, fri for fossile brændstoffer, effektivt og mere tilgængeligt i alle dele af programområdet.

 • GRÆNSELØST ARBEJDSMARKED

  Dette indsatområde giver støtte initiativer, der sigter mod at udvikle det tværnationale arbejdsmarked i Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Dette omfatter tiltag såsom at fremme samarbejde på tværs af grænser, udrustning af arbejdsstyrken til at kunne fungere i en international kontekst, styrkelse af grænseoverskridende rådgivningstjenester og tiltrækning, udvikling og fastholdelse af de nødvendige kompetencer.

Målgruppe

For at søge om støtte, skal du befinde dig i området (Øresund, Kattegat, Skagerrak), eller være en national organisation fra Sverige, Norge eller Danmark. Både offentlige og private organisationer kan søge støtte.
Det er et krav, at der i projektet samarbejdes mellem mindst to projektpartnere fra Danmark, Norge og Sverige.

Beløb

Der er afsat cirka 125 millioner kroner til programmet i perioden 2021-2027.

Støtteprocent

Der gives 60% i støtte til projekter.

Deadlines for indkaldelser

Programmet har løbende indkaldelser.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Interreg (Øresund, Kattegat og Skagerak), så tøv ikke med at kontakte os:

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.