Er du uddannelses-/forskningsaktør?

Som forsknings- eller uddannelsesaktør er der forskellige veje til EU-projekter og andre internationale støttemidler afhængigt af fokus og det teknologiske udviklingsniveau (TRL). Du kan læse mere om dine muligheder her.

HVAD KAN MAN SØGE STØTTEMIDLER TIL…
… SOM FORSKNINGSAKTØR?

Horizon 2020 er EU’s flagskib for støtte til forskning og innovation. Nogle projektindkaldelser er direkte møntet på grundforskning (søjlen for Excellent Science), mens andre omhandler udviklingsstadiet frem til, at en service eller et produkt er klar til markedet (søjlerne for Industrial Leadership og Societal Challenges hhv.). For projekter under Horizon 2020 vil der ofte være tale om innovative projekter og udvikling af ny teknologi – eks. udvikling af prototype og test – og der vil være mere fokus på samarbejder mellem forskningsaktører, virksomheder og slutbrugerorganisationer m.m.

… SOM UDDANNELSESAKTØR?

Uddannelsesaktører kan på den ene side arbejde med projekter specifikt inden for uddannelse og træning og på den anden side også deltage i EU-projekter under EU’s mange andre støtteprogrammer, hvor der i forbindelse med projektet skal udvikles eller testes en træningsmetode i håndtering af den nye teknologi/det koncept, der arbejdes med under projektet.

Uddannelsesprogrammer som Erasmus+ og Nordplus er målrettet at arbejde med udfordringer beskrevet i Europe 2020-strategien for vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion samt målene i EU's strategiramme for samarbejde på uddannelsesområdet, eks.:

  • Mindskelse af arbejdsløsheden (særligt blandt de unge)
  • Fremme af voksenlæring især ift. digitale evner
  • Aktivt medborgerskab i europæisk demokrati for de unge
  • At mindske antallet af unge, der forlader skolen tidligt
  • Fremme, innovation, samarbejde og mobilitet med EU’s partnerlande
HVILKE UDGIFTER KAN JEG FÅ DÆKKET?

Det ansøgte tilskud skal typisk gå til løn, rejseaktiviteter og udvekslingsophold, udgifter til møder, kurser og konferencer, udvikling og fremstilling af undervisningsforløb- og materialer, digitale redskaber, ekstern bistand og efterfølgende spredning af projektets resultater.

HVORNÅR ER ET PROJEKT ’EU-RELEVANT’?

Det er allerbedst, hvis jeres idé bidrager til en relevant dagsorden i EU eller global sammenhæng – eks. klima og miljø, uddannelse og lige muligheder eller innovation og vækst – og det er her, at vi kan hjælpe dig med at kigge på idéen med ”EU-briller”.

For uddannelsesprojekter er det vigtigt, at ansøger forholder sig konkret til, hvordan projektet bidrager til én eller flere af Nordplus eller Erasmus+’s overordnede målsætninger og underprogrammets specifikke prioriteter og dermed bidrager til vækst, beskæftigelse, social lighed og inklusion.

Og hér kan vi hjælpe dig med at knække EU’s strategi- og direktivtekster til hverdagsniveau:

Har din organisation en innovativ idé til et projekt, eller er I helt fremme på ét bestemt område og vil gerne styrke jeres arbejde med et projektsamarbejde med andre europæiske uddannelses- og forskningsaktører, virksomheder, kommuner e.a. – så tag fat i os.

NDEU tilbyder gratis vejledning om EU-funding generelt, sparring omkring din projektidé og videreformidling af potentielle partnere til dit projekt samt konkrete projektmuligheder fra andre europæiske aktører, der arbejder med samme problemstilling som dig.

NordDanmarks EU-kontor tilbyder gratis vejledning, uanset din erfaring med EU-projekter

Hvis vi sammen finder ud af, at din organisation skal indsende en ansøgning, så støtter vi dig også her. Vi er med til at sikre, at der er en klar beskrivelse af mål, aktiviteter og forventede resultater, at der er en rød tråd mellem det overordnede formål og de konkrete aktiviteter, og at der er et realistisk budget ift. aktiviteternes omfang, og hvad I har mulighed for at gennemføre.

ER DU FORSKNINGSAKTØR OG SØGER SAMARBEJDSPARTNERE?

Tag fat I os - så sætter vi dig i forbindelse med relevante aktører i vores brede netværk.

Dels har vi gennem vores placering i Bruxelles adgang til en række forskellige internationale netværk, hvorigennem vi kan finde de samarbejdspartnere, som lige netop passer til dig og dit projekt.

Dels kan vi sætte dig i forbindelse med relevante aktører gennem vores netværk i Nordjylland blandt nordjyske virksomheder, uddannelses-/forskningsaktører, de 11 nordjyske kommuner, den grønlandske kommune Sermersooq og regionen.