Bestyrelse og referater

Image

FORMAND: PER BISGAARD 
Regional Udvikling, Region Nordjylland

Image

ERIK KIRKEGAARD MIKKELSEN 
Mariagerfjord Byråd

Image

OLE JAKOBSEN
Kommunaldirektør, Kommuneqarfik Sermersooq

Image

NÆSTFORMAND: SØREN SMALBRO 
Borgmester, Hjørring Kommune

Image

PEDER KEY KRISTIANSEN  
Regional Udvikling (formand), Region Nordjylland

Image

LARS ERIK JØNSSON
Direktør, Erhvervshus Nordjylland

Image

DANIEL NYBOE ANDERSEN 
Aalborg Byråd

Image

LONE VARN JOHANNSEN
Konst. Leder for Forskning og Udvikling, UCN

Image

CHARLOTTE PEDERSEN JACOBSEN
Head of EU Office, AAU Innovation

Tilforordnede

Image

HENNING CHRISTENSEN
Direktør, Regional Udvikling, Region Nordjylland

Image

LISBETH BILDE 
Chefkonsulent, Hjørring Kommune