Life

Life er EU’s program for klima og miljø i perioden 2021-2027. Formålet med programmet er at bidrage med implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, samt at integrere klima og miljø i andre politikker.

LIFE-programmet er inddelt i to hovedområder: klima og miljø, som dækker over fire sub-programmer:

Overskrifterne under det nye LIFE-program er:

 • NATURE AND BIODIVERSITY

  - Fokus på beskyttelsen og genoprettelse af Europas natur og biodiversitet.

 • CIRCULAR ECONOMY AND QUALITY OF LIFE

  - Fokus på bæredygtig, cirkulær økonomi og beskyttelse af miljøet.

 • CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION

  - Fokus på skiftet mod en bæredygtig, energieffektiv, klimaneural og robust økonomi.

 • CLEAN ENERGY TRANSITION

  - Fokus på at støtte EU-politikker på området bæredygtig energi, specifikt med fokus på EU’s Green Deal og EU’s 2050-strategi om klimaneutralitet.

Målgruppe

Offentlige myndigheder, NGO’er og private virksomheder.

Beløb

Der er afsat 25 milliarder kr. til støtte af miljø- og klimaprojekter i perioden 2021-2027.

Støtteprocent

Støtteprocenten er generelt op til 60%, dog under LIFE Natur og Biodiversitet kan der støttes op til 75% af udgifterne.

Deadline for indkaldelser

Løbende deadline for indkaldelser alt afhængig af emneområde. For flere af emneområderne skal man først indsende en 'konceptnote' inden for en bestemt frist, og hvis den godkendes, skal man senere indsende den fulde ansøgning.

Vigtige 2020 deadlines og indkaldelser:

LIFE Nature and biodiversity
- Deadline 30. november 2021, kl. 17.00

LIFE Nature Governance
- Deadline 30. november 2021, kl. 17.00

Strategic Nature Projects
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 19. oktober 2021, kl. 17.00
- Fuld ansøgning d. 7. april 2022, kl. 17.00

Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus
- Deadline d. 30. november 2021, kl. 17.00

Environment governance
- Deadline d. 30. november 2021, kl. 17.00

Strategic Integrated Projects - Environment
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 19. oktober 2021, kl. 17.00
- Fuld ansøgning d. 7. april 2022, kl. 17.00

Climate Change Adaptation
- Deadline d. 30. november 2021, kl. 17.00

Climate Change Mitigation
- Deadline d. 30. november 2021, kl. 17.00

Climate Governance and Information
- Deadline d. 30. november 2021, kl. 17.00

Strategic Integrated Projects – Climate Action
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 19. oktober 2021, kl. 17.00
- Fuld ansøgning d. 7. april 2022, kl. 17.00

LIFE Clean Energy transition
- Deadline d. 12. Januar 2022, kl. 17.00

Hvis du vil vide mere om mulighederne i LIFE-programmet, kan du læse mere under nyttige links.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om LIFE så tøv ikke med at kontakte os:

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +32 470 58 49 15
 cli@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.