Life

Life er EU’s program for klima og miljø i perioden 2014-2020. Formålet med programmet er at bidrage med implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, samt at integrere klima og miljø i andre politikker.

LIFE-programmet er inddelt i to hovedområder: klima og miljø, hvilke igen er inddelt i tre underområder:

Overskrifterne under delprogrammet for klima er:

 • Modvirkning af klimaændringer

  - Fokus på reduktion af drivhusemissioner.

 • Tilpasning til klimaændringer

  - Fokus på øget robusthed over for klimaændringer.

 • Klimaforvaltning og Information

  - Fokus på øget bevidstgørelse, kommunikation, samarbejde og formidling om tiltag vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Overskrifterne under delprogrammet for miljø er:

 • Miljø og Ressourceeffektivitet

  - Fokus på innovative løsninger til bedre implementering af miljøpolitik og inddragelse af miljømål i andre sektorer.

 • Natur og Biodiversitet

  - Udvikling af bedste praksis for, hvordan biodiversitetstabet stoppes, og økosystemtjenester genoprettes, samtidig med at det primære mål om at støtte Natura 2000-steder bibeholdes.

 • Miljøforvaltning og Information

  - Fokus på mere videndeling, udbredelse af bedste praksis og bedre regeloverholdelse, ud over bevidstgørelseskampagner.

Målgruppe

Offentlige myndigheder, NGO’er og private virksomheder.

Beløb

Der er afsat 25 milliarder kr. til støtte af miljø- og klimaprojekter i perioden 2014-2020.

Støtteprocent

Støtteprocenten er generelt op til 60%, dog under LIFE Natur og Biodiversitet kan der støttes op til 75% af udgifterne.

Deadline for indkaldelser

Løbende deadline for indkaldelser alt afhængig af emneområde. For flere af emneområderne skal man først indsende en 'konceptnote' inden for en bestemt frist, og hvis den godkendes, skal man senere indsende den fulde ansøgning.

Vigtige 2020 deadlines og indkaldelser:

LIFE environment
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 14 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Natur og biodiversitet
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 16 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Environmental governance
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 16 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Integrerede projekter under miljø
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 6 oktober 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

Teknisk assistance under miljø
- 2 trins ansøgning – konceptnote d. 16 juli 2020
- Fuld ansøgning februar 2021

LIFE Climate
- Et-trins ansøgning – deadline 6 okt. 2020

Hvis du vil vide mere om mulighederne i LIFE-programmet, kan du læse mere under nyttige links.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om LIFE så tøv ikke med at kontakte os:

CECILIE LINDSTRØM
EU-KONSULENT

 /cecilielindstrøm
 +32 470 58 49 15
 cli@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
KONSTITUERET DIREKTØR

/jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.