Life

Life er EU’s program for klima og miljø i perioden 2021-2027. Formålet med programmet er at bidrage med implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik samt at integrere klima og miljø i andre politikker.  

LIFE-programmet er, som den eneste EU-fond, helt og holdent rettet mod miljø- og klimamål. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre målene i Den europæiske ‘Green Deal’ og de underliggende politikker og strategier heri. 

LIFE-programmet er inddelt i to hovedområder: klima og miljø, som dækker over fire delprogrammer: 

 • NATUR OG BIODIVERSITET

  - Fokus på beskyttelsen og genoprettelse af Europas natur og biodiversitet.

 • CIRCULÆR ØKONOMI OG LIVSKVALITET

  - Fokus på bæredygtig, cirkulær økonomi og beskyttelse af miljøet.

 • MODVIRKNING AF OG TILPASNING TIL KLIMAFORANDRINGER

  - Fokus på skiftet mod en bæredygtig, energieffektiv, klimaneural og robust økonomi og samfund.

 • OMSTILLING TIL REN ENERGI

  - Fokus på at støtte EU-politikker på området bæredygtig energi, specifikt med fokus på EU’s Green Deal og EU’s 2050-strategi om klimaneutralitet.

Målgruppe

Offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, NGO’er og private virksomheder.

Beløb

Der er afsat 40 milliarder kr. til støtte af miljø- og klimaprojekter i perioden 2021-2027.

Støtteprocent

Støtteprocenten er generelt op til 60%, med to undtagelser:

For LIFE Natur og Biodiversitet:

 • Der støttes med op til 67% for projekter som har fokus på både prioriterede og ikke-prioriterede habitater og/eller arter.
 • Der støttes med op til 75% for projekter som udelukkende har fokus på prioriterede habitater og/eller arter.

For LIFE Omstilling til Ren Energi støttes der med op til 95%.

Deadline for indkaldelser

Årlige indkaldelser og deadlines.

Hvis du vil vide mere om mulighederne i LIFE-programmet, kan du læse mere under nyttige links. Her finder du også links til vores kursus om LIFE-ansøgninger, som vi afholdte sammen med dacob i juni 2022.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om LIFE så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.