EU-program giver genvej til viden og vækst

Danske virksomheder bliver stærkere af at deltage i EU’s Horizon 2020-program. Det gælder også nordjyske virksomheder. En ny rapport fortæller hvordan og hvorfor. 

Anne-Luise Skov Jensen, Fundraising Manager hos NordDanmarks EU-kontor fortæller om rapportens konklusioner i denne kronik, som er blevet bragt i Nordjyske Stiftstidende den 10. december

EU-program giver genvej til viden og vækst

Det kan være tidskrævende, men langt de fleste synes, det er investeringen værd. Det kan opleves som bøvlet, men 85 procent vil gøre det igen. Det er ikke altid gået som forventet, men alligevel har der været væsentlige gevinster at hente – f.eks. udvikling af et nyt produkt og styrket internationalisering.

Vi taler om EU’s flagskib inden for støtteprogrammer: Horizon 2020. Og vi taler om danske virksomheders udbytte af at deltage i programmet og modtage finansiering til udvikling eller markedsmodning af et produkt. Det er netop blevet kortlagt i en rapport: Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020, som er udarbejdet af Oxford Research for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Også Nordjyske virksomheder har deltaget i Horizon 2020, som er et af verdens største programmer for forskning og innovation. En af de virksomheder, der nævnes i rapporten, er MyDefence Communication i Nørresundby. De har modtaget finansiering til at markedsmodne en løsning, der kan modvirke illegal brug af droner – f.eks. ved fængsler og stadions. Markedspotentialet for løsningen er internationalt og omfatter private og offentlige sikkerhedsudbydere.

I rapporten er MyDefence citeret for følgende:

”Hvis ikke vi havde haft H2020-projektet, så havde vi ikke kunnet udvikle vores produkter, som vi har nu… Vi er kommet to-tre år hurtigere på markedet, med et modent produkt, som bl.a. er hurtigere færdigudviklet, fordi vi har fået midler til at ansætte nye folk undervejs.”

Mange flere virksomheder kunne som MyDefence få glæde af Horizon 2020-programmet. Ikke mindst i Nordjylland. De europæiske støtteinstrumenter kan være relevante både for traditionelle nordjyske produktionsvirksomheder men også nordjyske iværksættere, som har fået en god og innovativ ide – men mangler finansiering til at gennemføre den.

Det gælder også fremover, når Horizon 2020 afløses af Horizon Europe i 2021. Konturerne af det nye program begynder at tegne sig, og her vil områder som grøn omstilling, sundhed og digitalisering stå i centrum for uddeling af de 750 mia kroner, der forventes at være rammebeløbet i programperioden 2021 til 2017. Det er områder, hvor Nordjylland har meget at byde ind med.

For den enkelte virksomhed kan EU-programmerne godt forekomme som lidt af en jungle at finde rundt i. Men som det også fremgår af Oxford-rapporten, så gør mange virksomheder brug af de regionale EU-kontorer i forhold til at få vejledning og støtte.

Det gælder også virksomhederne i Nordjylland, herunder MyDefence. NordDanmarks EU-kontor hjælper hvert år mange virksomheder og organisationer med at afklare, om deres ide, udviklingsprojekt eller virksomhed har potentialet til at søge finansiering hos et af de mange EU-programmer. Og hvis det er tilfældet, så udvides hjælpen til at guide virksomhederne videre i en ansøgningsproces. Nordjylland har meget at byde på inden for innovation. Og der er ingen grund til at holde sig tilbage i forhold til få det skub i ryggen, som et EU-program kan give for udvikling og vækst. De fleste, der har prøvet det, vil gøre det igen.

Kunne du tænke dig at læse mere omkring andre virksomheders erfaring med Horizon 2020 kan du læse mere her.