Pulje med fokus på det maritime område

Har du et nyt og banebrydende udviklingsprojekt inden for det maritime område, så er denne pulje måske noget for dig. Det drejer sig om Blue Invest Grants: Investing in Blue Innovation, som har fokus på det maritime/det blå område og er finansieret af den Europæiske Maritime og Fiskerifond.

Vi er klar til at hjælpe nordjyske virksomheder med at vurdere, om dit udviklingsprojekt er relevant i forhold til puljen, ligesom vi bl.a. kan give sparring på ansøgninger, bidrage med viden om ansøgningsprocessen, krav til ansøgning og administration samt, ikke mindst, hvordan man får skruet et godt projekt sammen.

Hvilke projekter kan støttes?
Puljen har fokus på teknologier/produkter og services, som:

 • Bidrager til et få et nyt produkt eller service på markedet inden for blandt andet:
  • Den blå bioøkonomi – inklusive dyrkning, høst, forarbejdning og udnyttelse af bioressourcer fra fersk- og saltvandsområder samt udvikling af nye produkter på basis af restprodukter fra den blå bioøkonomi
  • Digital omstilling af hav- og kystnære aktiviteter
  • Vedvarende energi
  • Renere maritim transport
  • Forureningsovervågning, -oprydning samt -management
  • Nye faciliteter, som understøtter udnyttelse af flere energikilder i havne
  • Inklusion af teknologi såsom sensorer, elektricitets-transmission samt overfladematerialer eller coating, som modvirker rust og uønsket ophobning af mikroorganismer, alger etc.
  • Turisme, som bidrager til beskyttelse eller bevarelse af naturressourcer (eksklusive kystturisme, medmindre der er tale om reduktion af carbon footprint eller øget biodiversitet)
 • Bidrager til en eller flere af EU’s politiske mål inklusiv:
  • Reduceret udledning af drivhusgasser
  • En mere cirkulær økonomi
  • Energisikkerhed
  • Tilpasning til klimaforandringer
  • Jobskabelse i den blå økonomi
  • Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Aktiviteter, der kan finansieres, er blandt andet demonstration, validering, pilottest, op-skalering, certificering samt markedsintroduktion.

Der kan søges mellem € 700.000 og € 2.500.000 i tilskud, og tilskudssatsen er 70%. Derudover gives der 7% i overhead/indirekte omkostninger. Projekterne kan have en varighed på 2 – 3 år.

Krav til ansøgere
Ansøgervirksomheder skal være SMV’er, og en virksomhed kan søge puljen alene eller i et konsortium med andre SMV’ere. Ansøgervirksomheder skal være registrerede i EU-medlemslande eller i Overseas Countries and Territories, herunder Grønland (kun som partner i et konsortium). Ansøgningen skal inkludere et Letter of Intent fra enten en potentiel investor ELLER en potentiel kunde. 

Puljen har fokus på udviklingstrin 6 – 8, det vil sige, man skal have testet teknologien i et relevant miljø.

Ansøgningerne vurderes på innovationshøjde, kommercielt potentiale og implementering, ligesom ansøgernes finansielle kapacitet også vurderes i forbindelse med evalueringen.

Programteksten kan findes her og præsentation fra infomøde i Bruxelles mandag den 25. 11 kan findes her

Baggrund
Torsdag den 21.11 offentliggjorde den Europæiske Maritime og Fiskerifond næste runde af programmet Blue Invest Grants: Investing in Blue Innovation. EU-kommissionen har i både 2018 og 2019 kortlagt mulighederne for vækst i den blå økonomi og har på den baggrund vurderet, at det er nødvendigt at tilbyde medfinansiering til små og mellemstore virksomheder, som er i gang med at udvikle nye, banebrydende teknologier, produkter og services med internationalpotentiale og store vækstmuligheder i den blå økonomi.

Formålet med Blue Invest Grants er derfor at hjælpe SMV’er med innovative teknologier og services på vej mod markedet via opskalering og validering på det internationale marked.

Næste skridt
Er du interesseret i at vide mere, så kontakt gerne Fundraising Manager Anne-Luise Skov Jensen på alsj@ndeu.dk  / 2154 6848 eller Projektudvikler Jens Christian Winther på jcw@ndeu.dk/ 4058 0030.

Vær opmærksom på, at der er deadline for ansøgning den 27. februar 2020. Godkendte projekter kan forventes at være i gang ultimo oktober/november 2020.