NDEU’s bestyrelse på studietur i Bruxelles

Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor har netop været på besøg hos vores afdeling i Bruxelles som led i en kort studietur. I forbindelse med arrangementet mødtes bestyrelsen med repræsentanter fra EU-Kommisionen samt danske europaparlamentarikere, deriblandt Søren Gade og Niels Fuglsang.

Studieturen var tilrettelagt med henblik på at opdatere bestyrelsen på nuværende og fremtidige programmer inden for blandt andet uddannelse, kultur, miljø, energi og cirkulær økonomi. Arrangementet omfattede tilmed besøg hos vores søsterorganisationer SydDansk EU-kontor og Greater Copenhagen EU-office.