Se indlæg

Internationalt plug and play motionsprogram til ældre borgere

SeniorForm er et gratis, online plug and play motionsprogram, som er udviklet til ældre borgere på plejecentre. Med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor har SeniorForm modtaget 60.000 EUR i støtte fra EU-programmet Erasmus+ og skal i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne SOSU Nord og en SOSU-erhvervsskole i Estland udvikle platformen, så den bliver tilgængelig for ældre borgere i Europa. Antallet af ældre er …

Se indlæg

Case: Innovativ online platform sætter fokus på studerendes trivsel

Den danske virksomhed, StudentPulse, har en mission, der handler om at få studerende til at trives. Virksomheden har udviklet en innovativ online check-in platform, der hjælper uddannelsesinstitutioner med at adressere, måle og evaluere de studerendes tilfredshed og derved forhindre tidlige frafald. NordDanmarks EU-Kontor har løbende hjulpet med at udpege relevante funding puljer, hjulpet virksomheden med at identificere projektpartnere og givet …

Se indlæg

Dacob – Et fællesskab på tværs af de danske regioner

NordDanmarks EU-Kontor er et ud af fire regionale EU-kontorer i Danmark, der udover det nordjyske kontor består af Central Denmark EU-Office, Greater Copenhagen EU-Office og South Denmark European Office. EU-kontorerne arbejder sammen under paraplyen Dacob (Danish Local, Regional and Research Co-Op Brussels) sammen med Aalborg Universitet for at skabe et forum for samarbejde,der sikrer størst mulig værdi af EU-samarbejdet i …

Se indlæg

Akkreditering giver internationale muligheder til uddannelses- og kulturaktører

Der er rigtig mange muligheder for aktører på uddannelsesområdet i Erasmus+ programmet, og én af dem er muligheden for at få en Erasmus+ akkreditering. Hos NordDanmarks EU-Kontor hjælper vi nordjyske skoler, gymnasier og kommuner med at få en akkreditering, som giver mulighed for at sende elever og lærere i udveksling og på kurser hos udenlandske partnere. Bl.a. har Vittrup Fri …

Se indlæg

Structural Vibration Solutions modtager midler fra den europæiske forsvarsfond

Den nordjyske virksomhed Structural Vibration Solutions (SVS) har udviklet avanceret software til måling af vibrationer. Det kan eks. være i bygninger, broer, vindmøller osv. Via løsningen kan man få besked i tide, hvis der sker ændringer i den underliggende konstruktion. Virksomheden blev inviteret med i et europæisk projektkonsortie og med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor lykkedes det på kort tid at …

Se indlæg

International hjælp lige ved hånden

Enterprise Europe Network er et af de store projekter, som NordDanmarks EU-Kontor er en del af. Projektet viser, at ved at bruge funding fra EU, er vi i stand til at booste vores aktiviteteter. Netværket hjælper små og mellemstore virksomheder med international vækst og innovation og er verdens største erhvervsfremmenetværk for små- og mellemstore virksomheder med 600 kontorer i mere …

Se indlæg

Grøn omstilling hos turismevirksomheder

Turismebranchen er en af de sektorer, der blev hårdest ramt under COVID-19 pandemien. Regioner med kystområder er især udsat pga. deres afsides beliggenhed, afsondrethed og stærke økonomiske og sociale afhængighed af turisme og transportsektoren. NordDanmarks EU-Kontor er koordinator i EU-projektet COASTOUR, hvor Dansk Kyst – og Naturturisme i Aabybro sammen med partnere i fire andre lande, sætter fokus på grøn …

Se indlæg

Reetablering af fuglearter og øget vækst af muslinger

Gennem EU-projektet COASTal LIFE, der er kommet i hus efter en længere ansøgningsproces i samarbejde med NordDanmarks EU-Kontor, vil fire lokationer i Danmark fremover arbejde intensivt med at re- eller genetablere ynglesteder, kystområder og stenrev, alt sammen til sikring af biodiversiteten, der skal bidrage til en forøgelse eller tilbagevenden af 12 arter, der alle er på EU’s røde liste over …

Se indlæg

Nordjyske studieture til Bruxelles

Som en naturlig del af NordDanmarks EU-Kontor’s daglige virke arrangeres der årligt fagspecifikke studieture til Bruxelles for de nordjyske kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, samt Regionen. I 2022 blev der bl.a. arrangeret et besøg fra de nordjyske borgmestre og kommunaldirektører, samt ledelsen af kommuner og Regionen, som bl.a. mundede ud i at Nordjylland nu er med i EU’s Klimamission. Transportvirksomheden Vendelbo Spedition …

Se indlæg

Turbo på digitaliseringen i Nordjylland

I Nordjylland er digitaliseringsgraden blandt små- og mellemstore industri- og produktionsvirksomheder lavere end i resten af landet. Det skal innovationshub’en AddSmart være med til at ændre på. NordDanmarks EU-Kontor har støttet Erhvervshus Nordjylland i projektetablering og været hovedfatter på ansøgningen til innovationshubben, som i 2022 har modtaget 19,8 millioner kr. fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at skabe vækst og …