Turbo på digitaliseringen i Nordjylland

Image

I Nordjylland er digitaliseringsgraden blandt små- og mellemstore industri- og produktionsvirksomheder lavere end i resten af landet. Det skal innovationshub’en AddSmart være med til at ændre på. NordDanmarks EU-Kontor har støttet Erhvervshus Nordjylland i projektetablering og været hovedfatter på ansøgningen til innovationshubben, som i 2022 har modtaget 19,8 millioner kr. fra EU og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at skabe vækst og udvikling hos de nordjyske produktionsvirksomheder.

European Digital Innovation Hub of North Denmark (EDIH) – der går under det mere mundrette navn AddSmart, er en af i alt 200 europæiske innovationshubs, som EU vil etablere inden udgangen af 2023. Hub’en er Danmarks første digitale innovationshub og den
første af sin art, der samler nordjyske aktører. I løbet af en treårig periode vil mere end 100 nordjyske virksomheder få et digitalt kompetenceløft, som skal styrkekonkurrenceevnen og gøre produktionen, logistikken og den overordnede service til kunderne mere effektiv.

Via AddSmart kan virksomheder få vejledning inden for digitale teknologier, hjælp til identificering af mulige finansieringskilder, kompetenceudvikling og efteruddannelse i individuelle tilrettelagte forløb. Virksomhederne får også mulighed for at indgå i innovationssamarbejder med både danske og europæiske virksomheder.

"Det er ret unikt, at så mange dygtige partnere kan tilbyde så omfattende ydelser til SMV’er i samme projekt. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at AddSmart er super relevant for rigtig mange nordjyske virksomheder, der har brug for hjælp til at kickstarte sin digitale udvikling," fortæller Johannes Størup, projektleder hos Erhvervshus Nordjylland.

ET LANGT SEJT TRÆK FOR EU-KONTORET
NordDanmarks EU-Kontor identificerede projektet EDIH som et interessant projekt for Nordjylland tilbage i 2018, og arbejdede med, at der blev etableret et nordjysk konsortie og med at få rammerne for den danske deltagelse på plads i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.
I 2020 blev de øvrige konsortiedeltagere identificeret, og siden da har NordDanmarks EU-Kontor og de øvrige medlemmer i konsortieaftalen arbejdet for at få hub’en til Nordjylland og dermed skabe et europæisk digitaliserings– og innovationsknudepunkt. Det lykkedes og er et vigtigt redskab til at hjælpe de nordjyske virksomheder med at blive mere konkurrencedygtige.

"Det har været en hel uvurderlig hjælp at kunne trække på EU-kontorets kompetencer og ressourcer i ansøgningsprocessen, og hele forløbet har været med til, både at skabe en dybere indsigt hos Erhvervshusets medarbejdere ift. EU-kontorets arbejde, men også skabt en bredere forståelse for EU’s strategier og de muligheder, der ligger for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland, når vi tænker vores kontorers rammer og indsatser sammen" siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland.

SAMARBEJDE PÅ EUROPÆISK PLAN
Mange af de allerede etablerede europæiske innovation hubs, er baseret på eksisterende klynger eller inkluderer organisationer, som er en del af Enterprise Europe Network (EEN). Netværket er verdens største erhvervsfremmenetværk med over 600 partnerorganisationer i mere end 60 lande, hvor NordDanmarks EU-Kontor er koordinator for Enterprise Europe Network i Danmark. Det giver den nordjyske hub en unik kombination af regional tilstedeværelse samt mulighed for at trække på et kæmpe europæisk netværk i form af vidensdeling og specialiserede services på tværs af hubs i Europa.

FORMÅL
At højne små og mellemstore industri – og produktionsvirksomheders digitaliseringsniveau på tværs af Europa.

PROGRAM
Digital Europe Programme (DIGITAL) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

BELØB
19,8 MIO. DKK

PROJEKTFORLØB
Oktober 2022-September 2025

PARTNERE
NordDanmarks EU-Kontor, innovationsklyngerne MADE og DigitalLead, Force Technology, Aalborg Universitet, TECHCOLLEGE og Professionshøjskolen UCN, samt Erhvervshus Nordjylland, der er koordinator.

NDEU’S BIDRAG
NordDanmarks EU-Kontor har bidraget med interessevaretagelse, projektformulering- og skrivning og indgår, som en aktiv del af projektet.

Marisol S. Jensen
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

/marisolsjensen
+45 6188 0060
mje@ndeu.dk