Nordjyske studieture til Bruxelles

Som en naturlig del af NordDanmarks EU-Kontor’s daglige virke arrangeres der årligt fagspecifikke studieture til Bruxelles for de nordjyske kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, samt Regionen. I 2022 blev der bl.a. arrangeret et besøg fra de nordjyske borgmestre og kommunaldirektører, samt ledelsen af kommuner og Regionen, som bl.a. mundede ud i at Nordjylland nu er med i EU’s Klimamission. Transportvirksomheden Vendelbo Spedition deltog også i én studietur og er nu med til at give input til EU på transportområdet.

NordDanmarks EU-Kontor har et omfattende internationalt netværk af beslutningstagere og embedsmænd i institutionerne, Rådet, Parlamentet og ved Kommissionen i Bruxelles og kan derfor arrangere møder og besøg, der tilgodeser helt specifikke behov.

I forbindelse med et besøg fra de nordjyske borgmestre og kommunaldirektører, Regionen mfl. i Bruxelles blev gruppen mødt af et spændende fagligt program og fik et godt indblik i, hvad EU-systemet gør for Europa.

Derudover blev turen det indledende skridt til, at Nordjylland underskrev officielle ”climate charter” papirer på deltagelse i Klimamissionen, og blev udvalgt som én af de første 139 regioner i Danmark, der deltager i EU’s mission for tilpasning til klimaændringer. Dette giver bl.a. nemmere adgang til en række tilskud inden klimaforandringer og bæredygtighed.

INTERESSEVARETAGELSE DIREKTE FRA HJØRRING TIL BRUXELLES
I regi af erhvervsnetværket Hjørring Dynamic deltog transport- og speditionsvirksomheden Vendelbo Spedition i en studietur til Bruxelles for at høre mere om hvordan EU støtter op om virksomhedernes adgang til international handel og udvikling, samt hvilke politiske dagsordener, der rører sig på erhvervsområdet.  

Dette blev starten på, at virksomheden nu giver direkte feedback til EU med mulighed for at påvirke den internationale lovgivning omkring nogle af de udfordringer, de oplever i forhold til entydighed på emissionsmålinger på transportområdet. 

Under studieturen præsenterede direktør Jesper Bundgaard Madsen nogle interessante spørgsmål i forhold til lovgivning og retningslinjer på transportområdet. NordDanmarks EU-Kontor arrangerede efterfølgende et online møde med DG Move, som er EU’s transportministerium, hvor virksomheden fik mulighed for at stille spørgsmål og dele sine bekymringer i forhold til entydig afrapportering og på den måde bidrage direkte til den politiske dagsorden.

Jesper Bundgaard Madsen, Adm. Direktør og medejer i Vendelbo Spedition er glad for muligheden for at bidrage med deres oplevelser og erfaringer fra deres hverdag, og håber det kan ændre nogle ting og gøre lovgivningen mere klar i fremtiden.  

– “Der er langt fra den nordlige del af Jylland hvor vi bor til EU, men hvis vi som virksomhed kan være med til at sætte fokus på de problematikker vi oplever i forhold til den kommende lovgivning, så gør vi rigtig gerne det for at få nogle klare retningslinjer på området. Vi vil gerne være grønne frontløbere og indtage en førerposition i branchen, men det kræver vi ved, hvilken retning vi skal løbe i for at komme rigtigt i mål, fortæller Jesper Bundgaard Madsen og fortsætter:

– “Netværksturen med NordDanmarks EU-kontor var yderst succesfuld og vi fik et rigtig godt indtryk af hvad der rører sig i EU, og så åbnede det for muligheden for at få et talerør direkte ind i maskinrummet hos beslutningstagerne på transportområdet i EU, så nu glæder vi os til at se hvad det kan føre til på den længere bane.”

Efter den første indledende samtale blev virksomheden inviteret til at deltage i en workshop arrangeret af DG MOVE til at bidrage med markedsfeedback.