Structural Vibration Solutions modtager midler fra den europæiske forsvarsfond

Den nordjyske virksomhed Structural Vibration Solutions (SVS) har udviklet avanceret software til måling af vibrationer. Det kan eks. være i bygninger, broer, vindmøller osv. Via løsningen kan man få besked i tide, hvis der sker ændringer i den underliggende konstruktion. Virksomheden blev inviteret med i et europæisk projektkonsortie og med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor lykkedes det på kort tid at blive en del af partnerskabet.

SVS har modtaget 1,5 mio. kr. fra den Europæiske Forsvarsfond (EDF), som er et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri. Fonden yder støtte til konsortier af virksomheder i EU, der samarbejder om forsvarsforskning og udvikler forsvarsrelaterede produkter og teknologier.

NYT FORRETNINGSOMRÅDE
SVS har ikke tidligere leveret løsninger til forsvaret, men Forsvarsfonden vil gerne have SMV’er til at byde ind med viden, også selvom man som virksomhed måske ikke betragter sig selv som leverandør til forsvaret. Dette kaldes for dual-use technologies, hvor teknologier kan have forskellige formål. Herved kan fonden være med til at aktivere flere virksomheder til at kigge i retning af forsvaret.

SVS fik en invitation til at indgå som partner i et projektkonsortie, der består af nogle af de største forsvarsvirksomheder i Europa. Virksomheden har tidligere arbejdet med EU-funding, og her var noget nyt de ikke kunne genkende, så de kontaktede NordDanmarks EU-kontor for sparring.

Jens Christian Winther, direktør hos NordDanmarks EU-kontor, mødtes med virksomheden og satte herefter virksomheden i kontakt med Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI).

KORT OG EFFEKTIV PROCES
Tiden var knap inden deadline for indtrædelse i konsortiet, men processen med FMI gik glat og med hurtig hjælp, afklaring og godkendelse kunne virksomheden på kort tid træde ind i konsortiet.

– “Structural Vibration Solutions havde svært ved at overskue, hvilke krav, der blev stillet da vi blev indbudt til at deltage i et Forsvarsfond projekt. Vi kontaktede NordDanmarks EU-Kontor, og de kunne svare på vores spørgsmål og hurtigt sætte os i forbindelse med Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, de gav en kompetent og hurtigt hjælp, så vi nåede en meget snæver deadline, fortæller Per
Sondrup, forretningsudvikler i Structural Vibration Solutions.

Forsvarsfonden har eksisteret i tre år og SVS er den første nordjyske SMV, der modtager penge fra fonden. Det kræver et længere forarbejde at blive en del af et projekt, der udbydes en gang årligt, men kommer virksomheden ind, er der godt udbytte og mulighed for gode længerevarende samarbejder.

Fotobyline: Structural Vibration Solutions.