Akkreditering giver internationale muligheder til uddannelses- og kulturaktører

Der er rigtig mange muligheder for aktører på uddannelsesområdet i Erasmus+ programmet, og én af dem er muligheden for at få en Erasmus+ akkreditering.

Hos NordDanmarks EU-Kontor hjælper vi nordjyske skoler, gymnasier og kommuner med at få en akkreditering, som giver mulighed for at sende elever og lærere i udveksling og på kurser hos udenlandske partnere.

Bl.a. har Vittrup Fri Fagskole som den første af de 13 frie fagskoler i Danmark modtaget akkrediteringen, som skal bruges på at sende deres elever og undervisere i ophold på udenlandske skoler, og give dem både nye oplevelser, indsigter og kompetencer, de kan tage med sig hjem.

– “Vi er meget glade for vores akkreditering, som giver vores elever og undervisere en unik mulighed for at få indsigt i andre kulturers måde at gøre tingene på. Samtidig er vi taknemmelige over den gode hjælp vi har fået og stadig får fra NordDanmarks EU-Kontor igennem hele processen. Flere af vores elever har aldrig været i udlandet, og vi har nu mulighed for at give dem en god oplevelse og samtidig forventer vi, at både elever og lærere kommer hjem med en masse ny viden og inspiration,” fortæller forstander Casper Nellemann fra Vittrup Fri Fagskole.

Akkrediteringen skal i første omgang bruges til at sende nogle af skolens elever og undervisere afsted til en udenlandsk partnerskole, så de kan få ideer, inspiration og nye kompetencer med hjem.

KOMMUNER KAN OGSÅ ANSØGE OM AKKREDITERING
Og det er ikke kun skoler og uddannelsesinstitutioner der kan modtage akkrediteringen. I flere og flere kommuner søger skoleforvaltningerne efterhånden akkreditering på vegne af skolerne i deres område, og i år har Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune også fået det med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor.

Her er der søgt på vegne af kulturaktørerne i kommunen, og Aalborg Bibliotekerne, Kunsthal NORD, Aalborg Stadsarkiv, kulturhuset Trekanten og Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg har været med i ansøgningen.

Akkrediteringen giver mulighed for at ansatte og frivillige i disse organisationer kan komme på udvekslingsophold.