Dacob – Et fællesskab på tværs af de danske regioner

NordDanmarks EU-Kontor er et ud af fire regionale EU-kontorer i Danmark, der udover det nordjyske kontor består af Central Denmark EU-Office, Greater Copenhagen EU-Office og South Denmark European Office. EU-kontorerne arbejder sammen under paraplyen Dacob (Danish Local, Regional and Research Co-Op Brussels) sammen med Aalborg Universitet for at skabe et forum for samarbejde,
der sikrer størst mulig værdi af EU-samarbejdet i forhold til de regionale aktører.

De danske EU-kontorer arbejder for at sikre den størst mulige værdi af det europæiske samarbejde for både de kommunale forvaltninger, regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, samt andre aktører rundt i landet.

I Dacob er der oprettet arbejdsgrupper inden for de områder, som kontorerne arbejder med, herunder forskning, sundhed, grøn omstilling, uddannelse, kultur, kommunalt, socialt, samt EU-formandskabet. I regi af Dacob afholdes der årligt en række events på tværs af de regionale EU-kontorer og netværket er en vigtig del af at få vidensdelt på tværs i landet.

– “Dacob samarbejdet er en unik mulighed for at samarbejde omkring interessevaretagelse og netværksaktivitet på tværs af de regionale EU-kontorer til gavn for en lang række interessenter,” fortæller Cecilie Lindstrøm, EU-konsulent hos NordDanmarks EU-Kontor.

FÆLLES LIFE WEBINARER
Et af de større events, der blev afholdt i Dacob regi i 2022 var et LIFE infomøde samt ansøgningskursus, som blev afholdt i form af 5 webinarer, der satte fokus på EU’s LIFE program og de tilhørende underprogrammer.

LIFE er EU’s store program til grøn omstilling, der skal sikre, at EU bliver det første klimaneutrale kontinent og opnå klimaneutralitet inden 2050. Programmet skal bidrage til overgangen til en energieffektiv, cirkulær økonomi baseret på vedvarende energi, forbedre naturtilstanden og øge biodiversiteten i medlemslande, samt hjælpe til at modvirke og tilpasse sig klimaændringer. LIFE støtter implementering, opskalering og best practice indenfor grønne innovative løsninger.

Repræsentanter fra de lokale EU-kontorer i Dacob gruppen tog deltagerne med online rundt om LIFE programmet og præsenterede en digital pakke, der hjælper til at skrive en LIFE-ansøgning. Webinarrækken fokuserede på, hvordan man griber et LIFE projekt- og ansøgning an i detaljer; hvorfor deltage i EU projekter, hvad kræver det for at lave et LIFE projekt, projektdesign, hvordan ser ansøgningen ud og hvilke oplysninger skal der bruges, og hvad er vigtigt for at en ansøgning går igennem og man opnår funding.

Der var et samlet deltagerantal på 203 personer fordelt på kursusdelen (4 underprogrammer) og ca. 100 deltagere på infomødet. Optagelser og materialer ligger altsammen offentligt tilgængeligt på Dacobs hjemmeside her.