Case: Innovativ online platform sætter fokus på studerendes trivsel

Den danske virksomhed, StudentPulse, har en mission, der handler om at få studerende til at trives. Virksomheden har udviklet en innovativ online check-in platform, der hjælper uddannelsesinstitutioner med at adressere, måle og evaluere de studerendes tilfredshed og derved forhindre tidlige frafald. NordDanmarks EU-Kontor har løbende hjulpet med at udpege relevante funding puljer, hjulpet virksomheden med at identificere projektpartnere og givet sparring på ansøgninger. StudentPulse har netop fået godkendt to ansøgninger, henholdsvis en Erasmus+ og en InnoBooster ansøgning med en samlet værdi på omkring 1,7 mio. kr.

StudentPulse platformen er designet til at engagere studerende på alle niveauer i deres uddannelse. Med en dyb forståelse for de studerendes situation, følelser og humør kan en uddannelsesinstitution via en app og løbende check-ins fra de studerende identificere og støtte dem, der har brug for det, samt gøre oplevelsen endnu bedre for de studerende, som allerede trives. I en dansk kontekst har teknologien vist sig at mindske udfordringer og forhindre frafald fra højere uddannelse ved tidligt at kunne identificere de studerende, der oplever problemer.

StudentPulse er et spin-out fra det danske firma, CompanYoung, som arbejder med tiltrækning og fastholdelse af unge til virksomheder, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner. For et par år siden begyndte de at se en tendens til, at mange skoler kæmpede med trivsel, som kun blev værre i tiden med COVID-19.

– Det startede egentligt som et projekt, hvor vi gerne ville forstå de unge mennesker ved at samle data ind om dem gennem nogle spørgsmål, og baseret på det kunne vi arbejde mere med institutionen og se på, hvad vi kan gøre for at forbedre vilkårene for at skabe bedre trivsel. Det var egentligt startskuddet til StudentPulse, fortæller Gorm Eriksen, CEO i StudentPulse A/S.

Ønske om internationale samarbejder
Med en voksende kundebase i Danmark ønskede StudentPulse at udvide deres platformen udenfor Danmarks grænser. Projektleder Aija Konisevska Azadi fra NordDanmarks EU-Kontor og partner i Enterprise Europe Network hjalp i første omgang StudentPulse med at finde ud af, hvilke puljer og muligheder, der var for at indgå i projekter internationalt.

Efter et indledende møde med Rune Sønderby, direktør i StudentPulse, oprettede Aija Konisevska Azadi i april 2021 en partnersøgning i Enterprise Europe Networks database med fokus på at finde universiteter, der havde erfaringer med utilfredse studerende og høje frafaldsrater til et projektforslag i regi af Erasmus+ programmet med deadline i maj 2021.

Vytautas Magnus Universitetet fra Kaunas i Litauen så partnersøgningen og rakte interesserede ud. Efter dialog mellem StudentPulse A/S og universitetet blev der indsendt en fælles projektansøgning til Erasmus +. Projektet modtog desværre ikke funding, men universitetet indgik alligevel efterfølgende en samarbejdsaftale med StudentPulse A/S fra januar 2023, der løber frem til 2026 – en samarbejdsaftale, der bl.a. har medført ansættelse af en ny kundetilfredshedsmedarbejder i Aalborg.

Løbende sparring med NordDanmarks EU-Kontor
– Vi har fået et rigtig godt indblik i EUs univers, og det var en kæmpe hjælp. Ud fra det identificerede vi sammen med Aija et par oplagte muligheder, hvor vi kunne se, at der var noget, som hang rigtig godt sammen med det, vi gør, det, som man gerne vil fra EUs side, og det som institutionerne gerne vil, så måske var det en idé at gå med det, fortæller Gorm og uddyber, hvad samarbejdet med NordDanmarks EU-Kontor har betydet:

– Vi har samarbejdet om at lave en Erasmus+ ansøgning for Erhvervsskolerne i Europa, har fundet fem europæiske partnere og skrevet en ansøgning, som blev godkendt her i september. Og der kan jeg bare ikke sige andet end, at NordDanmarks EU-Kontor har været en gigantisk ressource i at hjælpe os med, hvordan man gør, og hvordan det virker. Det har været fedt at have en samarbejdspartner, der kunne hjælpe og guide én der.

NordDanmarks EU-Kontor har løbende sparret med StudentPulse omkring relevante puljer og pegede også virksomheden i retning af Innovationsfonden, hvor der i oktober er blevet godkendt et projekt på 1,4 mio. kr. med fokus på kunstig intelligens.

– Igen har det været den der sparringspartnersession for at få os rigtigt i gang i stedet for, at vi er løbet i en forkert retning. I forstår, hvordan det virker, og kan give os den rigtige vejledning, så vi ikke bruger rigtig mange timer på at lave noget, der er forkert, fortæller Gorm og fortsætter:

– Der er ingen tvivl om, at den vækst, vi har haft, har været styret af det, og den Innovationsfondsansøgning, vi lige har fået godkendt, betyder, at vi forventer at kunne ansætte tre nye medarbejdere som en del af den. Det er jo reelt den guidance, vi har fået fra NordDanmarks EU-Kontor, der gør, at vi potentielt kan rekruttere tre nye medarbejdere – fordi vi får den støtte. Det betyder virkelig noget.

StudentPulse har desuden en Erasmus+ ansøgning på tegnebrættet til januar sammen med nogle danske universiteter.

Fakta
Via en app indsamler StudentPulse studerendes data omkring deres trivsel, som løbende følger op og giver anbefalinger til, hvor man kan sætte ind, hvis der er mistrivsel.

Læs mere på www.studentpulse.io