Grøn omstilling hos turismevirksomheder

Turismebranchen er en af de sektorer, der blev hårdest ramt under COVID-19 pandemien. Regioner med kystområder er især udsat pga. deres afsides beliggenhed, afsondrethed og stærke økonomiske og sociale afhængighed af turisme og transportsektoren. NordDanmarks EU-Kontor er koordinator i EU-projektet COASTOUR, hvor Dansk Kyst – og Naturturisme i Aabybro sammen med partnere i fire andre lande, sætter fokus på grøn omstilling hos turismevirksomheder i landdistriktsområder.

I forbindelse med et møde mellem Dansk Kyst – og Naturturisme (DKNT) og NordDanmarks EU-Kontor, viste DKNT stor interesse for EU’s indre markedsprogram pulje, der er sat i verden for at fremme små – og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og give lettere adgang til finansiering.

DKNT er en erhvervsdrivende fond med fokus på en bæredygtig udvikling og vækst af kyst – og naturturismen i Danmark og fonden ønskede at søge midler hjem til at understøtte virksomheder i forhold til deres teknologiske og bæredygtige udvikling, men samtidig også opbygge et netværk og vidensdele på tværs af landegrænser. Og det mundede ud i en ansøgning til COASTOUR projektet med NordDanmarks EU-kontor som projektleder.

NordDanmarks EU-Kontor er koordinator i Enterprise Europe Network Danmark og har næstformandsskabet for turismesektorgruppen med 52 medlemmer fra 20+ lande. Herigennem fandt kontoret partnere i projektet, der også er involveret i kystturisme, og udfærdigede herefter ansøgningen, som blev bevilliget.

Formålet i COASTOUR projektet (COASTOUR – Sustainable and Resilient Transformation of the Rural Coastal Tourism Industry) er at skubbe på en bæredygtig og modstandsdygtig transformation af turismeindustrien i landdistriktsområder og projektet er medfinansieret af Europa Kommissionen.

Rasmus Friis Sørensen, som er innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme fortæller om ansøgningsprocessen og samarbejdet med NordDanmarks EU-Kontor:

– “Når man ikke er inde i det system, i forhold til både hvordan man ansøger og hvad man bliver vurderet på, så er det jo en stejl læringskurve. Så det er også nyt for os, og så er det jo dejligt at have EU-kontoret med, fordi de jo om nogen ved, hvordan det her fungerer. Så vi var ikke ligesom efterladt på bar mark” og fortsætter:

– “For folk der ikke har gjort det før er det rimelig ukendt farvand at bevæge sig ud i. Så der har det været en ”walk in the park” nu, hvor vi har haft EU-kontoret for bordenden.”

UDDELING AF BÆREDYGTIGHEDSVOUCHERS
I løbet af projektperioden er der afsat midler til, at 16 turismevirksomheder i Nordjylland kan få støtte til deres grønne og digitale løsninger. I praksis foregår det ved, at virksomhederne ansøger om en ”bæredygtighedsvoucher” på op mod 67.000 kr. per virksomhed, dvs. der er allokeret mere end 1. mio. kr. til Nordjylland.
 
Pengene kan virksomhederne bruge til at dække deres omkostninger i forbindelse med: ansøgning til EU’s eco-label/EMAS certificeringer, forundersøgelser, fremstilling af prototyper, pilot tests, demonstrationer, IT-systemer, eksterne konsulenter, deltagelse i kurser inden for en bred række af emner inden for grøn og digital omstilling, samt rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i turisme events og meget mere. DKNT står for uddelingen af bæredygtighedsvoucherne til de danske virksomheder og puljen åbner i efteråret 2023.

FORMÅL
Højnelse af den grønne omstilling hos turismevirksomheder i landdistriktsområder.

PROGRAM
Single Market Programme

BELØB
1,5 mio. kr. til Dansk Kyst- og Naturturisme

PROJEKTFORLØB
1. jan 2023 – Dec. 2025

PARTNERE
NordDanmarks EU-kontor og Dansk Kyst – og Naturturisme, Aabybro, samt partnere fra Portugal, Slovenien, Lituaen og Italien.

NDEU’S BIDRAG
NordDanmarks EU-Kontor har haft koordinatorrolle og skrevet EU-ansøgningen til projektet, lokaliseret alle partnerne via Enterprise Europe Network og varetager i projektperioden al administration og dialog med Kommissionen.