Horizon Europe

Kommer snart...

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Horizon Europe så tøv ikke med at kontakte os:

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.