Nyeste viden fra EU

En af de opgaver NordDanmarks EU-Kontor varetager i Bruxelles er at holde norddanske aktører opdateret på ny viden fra EU.

I 2023 er der udarbejdet 24 notater, der sætter fokus på mulighederne i de forskellige EU-programmer, samt ny lovgivning på udvalgte områder, så norddanske aktører kan få et hurtigt overblik og viden om nye regler. Et notat tager i et kort og forståeligt format og fortæller hvad en EU-lovgivning kan få af betydning for aktører i Norddanmark.

LOVGIVNING OMKRING TEN-E OG TEN-T

To af notaterne giver et overblik inden for brændstof og regler for Ten-E og Ten-T (Transeuropæiske netværk for Energi og Transport). I notatet med Ten-T står der bl.a., hvilke krav danske jernbaner skal opfylde inden år 2030, hvilket har været flittigt brugt til møder med Nordjyske Jernbaner, for at hjælpe med et overblik over EU-lovgivningen på deres område i de kommende år.

Med EU-Kontorets overblik bliver både private og offentlige organisationer klædt på til diskussioner f.eks. med de danske nationale myndigheder og får en forståelse for, hvad og hvornår visse kriterier skal være opfyldt.

– Hvis der er nogen, der henvender sig til os med en konkret forespørgsel på et emne og gerne vil have belyst, hvad det helt præcist indebærer for dem, så forsøger vi at grave det ud af EU-systemet og de forskellige EU-papirer og gør det forståeligt, fortæller Jens Christian Winther, direktør hos NordDanmarks EU-Kontor og fortsætter:

– Samtidig hvis vi kan se, at der i EU er lovgivning på vej, som aktører i Nordjylland skal forholde sig til, så udarbejder vi et EU-notat, som kan hjælpe til at give et overblik, og som skal opfyldes inden for et vist antal år.  

På NordDanmarks EU-Kontor’s hjemmeside kan man få et overblik over de nuværende notater, og alle er velkomne til at kontakte EU-Kontoret, hvis der er et specifikt område, man ønsker at få belyst.

Yderligere information:

Kontakt Direktør Jens Christian Winther via jcw@ndeu.dk eller tlf. 6188 0016.