Nyt samarbejde med Nalik i Grønland

I starten af 2023 indgik NALIK, og NordDanmarks EU-Kontor en samarbejdsaftale. I samarbejdet skal NordDanmarks EU-Kontor være med til at opbygge kompetencer internt hos NALIK, så de i fremtiden vil stå stærkere og dermed bedre kan fremme grønlandske virksomheder og organisationers muligheder for deltagelse i EU-projekter og herigennem øge deres internationaliserings- og vækstmuligheder.

I 1985 trådte Grønland ud af EU, men har siden været tilknyttet som ”oversøisk land og territorie”. Denne status giver Grønland en række muligheder for europæisk samarbejde og medvirker til, at Grønland kan deltage på lige fod med fx Danmark i mange EU-programmer.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen indviede i marts 2024 et EU-Kontor i Nuuk og underskrev to samarbejdsaftaler for at styrke partnerskabet mellem EU og Grønland.

NALIK understøtter udvikling, rådgiver og finansierer iværksættere, nyopstartede såvel som allerede veletablerede virksomheder og en lang række grønlandske organisationer. I 2023 var NordDanmarks EU-Kontor på et spændende opstartsbesøg hos NALIK i Grønland for at møde relevante samarbejdspartnere og få et bedre overblik over, hvilke udfordringer og muligheder organisationen står overfor i deres dagligdag. Besøget resulterede i en lang række opfølgningsmøder med grønlandske aktører, der alle har til formål at sikre hjemtag af flere EU-midler til grønlandske aktører.

I 2023 har NordDanmarks EU-Kontor hjulpet NALIK med at udarbejde en ansøgning til Europa Kommissionen om et erhvervs- og turismeprojekt til 1. mio. EUR, hvor NALIK bl.a. får mulighed for at uddele midler til opstartsvirksomheder.

Projektet skal afdække og understøtte iværksætteri og kompetenceudvikling hos grønlandske små og mellemstore virksomheder og herigennem styrke deres muligheder for at vækste, modtage investeringer, øge deres konkurrenceevne, bæredygtighed og modstandsdygtighed.

Efter et års tæt samarbejde mellem NordDanmarks EU-kontor, NALIK og Kommissionen, underskrev NALIK d. 18. dec. 2023 kontrakten under programmet ”Capacity Facility for Greenland.” og med forventet opstart først i 2024.  

Kontorchef på EU-Kontoret Hanne Bregendahl Pihl fortæller:

– Vi er meget begejstrede for det nye samarbejde med NALIK, der giver rigtig gode muligheder for at hente flere midler hjem til grønlandske virksomheder og organisationer. Det er samtidig en ny arbejdskonstellation for kontoret, hvor vi ikke kun kommer til at bidrage med vores kernekompetencer indenfor ansøgningsprocesser og opbygning af projektorganisering og -administration, men også har mulighed for at udbygge og opskalere vores egen viden og bringe denne i spil hos endnu flere grønlandske aktører, ift. de finansieringsmuligheder, der er øremærket til organisationer i det arktiske område.

Yderligere information:

Kontakt Kontorchef Hanne Bregendahl Pihl via hbp@ndeu.dk eller tlf. 6188 5307.