Partner i EU-projekter

NordDanmarks EU-Kontor er partner i en række EU-projekter, der skal understøtte udvikling og vækst i nordjyske virksomheder og organisationer. I 2023 kom der to nye projekter til porteføljen, PPI4Cities og AllonI3. Projekterne sætter fokus på henholdsvis innovative offentlige udbud og højnelse af innovationsniveauet og investeringsparathed i små og mellemstore virksomheder via opbygning af samarbejder, projekter og alliancer imellem europæiske lande.

PPI4cities: UDVIKLING AF STØTTEVÆRKTØJER

NordDanmarks EU-Kontor er partner i EU-projektet PPI4cities, som har udviklet en digital platform, hvor offentlige myndigheder og byer kan få inspiration via allerede gennemførte innovative offentlige udbud i andre lande, selv-studier og praktiske materialer. Alt sammen samlet på platformen www.ppi4cities.eu.

Projektet er medfinansieret af Interreg Baltic Sea (BSR) – og involverer projektpartnere fra 6 lande omkring Østersøen, og hvor Aalborg Kommune er med som associeret partner.

Projektets formål er at støtte kommuner i Østersø-regionen i at igangsætte og anvende innovationsindkøb som et nødvendigt værktøj for udviklingen af smarte byer gennem en digital supportplatform, der vil fungere som et videnscenter for innovationsindkøb, som offentlige myndigheder let kan få adgang til. 

Via deltagelsen i projektet skal NordDanmarks EU-kontor være med til at sikre, at den digitale platform tager hensyn til de nordjyske kommunernes problemstillinger, udfordringer og ønsker, når de arbejder med innovative offentlige indkøb.

I 2023 gennemførte NordDanmarks EU-Kontor en undersøgelse på tværs af indkøbskontorer i de nordjyske kommuner, og det gav et godt overblik over de største behov for at kunne arbejde med innovative offentlige indkøb.

– De største behov for at kunne arbejde med innovative offentlige indkøb var ønsket om “konkrete eksempler på innovation, der bryder de klassiske rammer” og ”mulighed for samarbejde med andre erfarne kommuner”. Dette er primært formålet med den digitale platform, der skal være en hjælp til vidensopbygning, inspiration, læring, informationssøgning, samt kommunikation og samarbejde med andre kommuner og byer på tværs af landegrænser, fortæller Senior Projektleder Aija Konisevska Azadi fra NordDanmarks EU-Kontor.

Yderligere information:

Kontakt Senior projektleder Aija Konisevska Azadi via aka@ndeu.dk eller tlf. 5010 3852.

Alloni3 – OPBYGNING AF SAMARBEJDER, ALLIANCER OG PROJEKTER

AllonI3 er finansieret via EU-Kommissionens i3 (interregional innovation investments) indsats, der bl.a. skal hjælpe med at danne partnerskaber imellem områder og lande, der ikke normalt har hinanden som fokusområder og ryste posen for, hvordan man tænker investeringer og partnerskaber på tværs af landegrænser. I projektet samarbejder NordDanmarks EU-Kontor med partnere i Portugal, Sicilien, Bulgarien, Grækenland, Cypern og Norge.

Projektet har til formål at opbygge alliancer og projekter imellem partnerskabslandene inden for de respektive regioners Smart Specialisation Strategier (S3) – Dvs. de områder, hvor den enkelte region vurderer, der er de største kompetencer eller største udviklingspotentiale til stede. For Nordjyllands vedkommende er der i projektet fokus på digitalisering i produktionsvirksomheder, grøn omstilling og Turisme.

Regionerne i projektet er udvalgt således at der er tre ”niveauer” af regioner – ”developed regions”, ”transition regions” og ”less developed regions”. Målet er at innovationshøjden skal øges på tværs af alle regioner, men særligt i de lavtudviklede regioner, gennem samarbejde mellem de involverede partnere. Nordjylland anses i denne sammenhæng for at være en højtudviklet region og vil sammen med Norge skulle komme med gode eksempler på, hvordan gode samarbejdskonstellationer kan bringes i spil. Her er der i særdeleshed blevet udvist stor interesse for det, vi kalder ”den nordjyske model”.  

Projektet sikrer, at der er tid og ressourcer til afsøgning af mulige investeringer, lokalisering af samarbejdspartnere, kald, opbygning af konsortier og koordinering af ansøgninger indenfor netop de områder, der er allervigtigst for vores region.

NDEU deltager som partner i projektet, hvor opgaven består i at bidrage til at øge innovationshøjden i de andre deltagende regioner, samt via vores netværk (Enterprise Europe Network, European Digital Innovation Hub, European Cluster Collaboration Platform, etc.) facilitere samarbejde på tværs af de deltagende regioner, dels gennem projektsamarbejder og dels gennem forretningsaftaler med virksomheder.

– Ved at samarbejde om udvekslingen af partnere og projektideer, er vi med til at øge viden og erfaringsniveauet i partnerregionerne, og kan samtidig få input fra regioner, som på mange måde er anderledes og dygtige til nogle helt andre ting, end vi selv er i Nordjylland. Dette vil gavne innovationsøkosystemet både i de andre regioner, men uden tvivl også i DK, fortæller Steffen Helledie, der er international virksomhedskonsulent på NordDanmarks EU-Kontor og sammen med Maria Sofie Juhl, repræsenterer NDEU i projektet.

Yderligere information:

Kontakt International virksomhedskonsulent Steffen Helledie via sth@ndeu.dk eller tlf. 6188 0059