Akkrediteringer giver inspiration fra udlandet

I løbet af 2023 har NordDanmarks EU-Kontor i regi af EU-programmet Erasmus+ understøttet en række nordjyske aktører, heriblandt Aalborg Idrætsgymnastik og Hjørring Gymnasium i at søge midler, som de kan bruge til bl.a. at sende elever og trænere til udlandet for at få inspiration og nye kompetencer med hjem til det daglige arbejde.

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, unge og idræt i Europa. Via programmet kan organisationer, skoler og kommuner ansøge om det, der kaldes en akkreditering, som er en forhåndsgodkendelse, der sikrer at ansatte og frivillige kan ansøge om (mobilitets)midler til at rejse ud og få ny inspiration og kompetencer med hjem. Forhåndsgodkendelsen gør at organisationen hvert år kan anmode om tilskud via en forenklet ansøgningsprocedure.

EN ALLIERET SAMARBEJDSPARTNER

Aalborg Idrætsgymnastik (AIG) har særlig fokus på olympisk gymnastik og er Aalborgs største idrætsforening. Da Erasmus+ puljen for EU-finansiering til mobilitetsaktiviteter for idrætsforeninger åbnede med deadline i februar 2023 rakte NordDanmarks EU-Kontor ud for at drøfte mulighederne, da AIG tidligere havde vist interesse. Det fik AIG til at se med fornyet interesse på mulighederne i Erasmus+ programmet.

NordDanmarks EU-Kontor har hjulpet AIG med at blive oprettet og registreret i Erasmus+ portalen og givet faglig feedback på ansøgningen til mobilitetsmidlerne. AIG modtog i 2023 190.000 kr. i støtte fra Erasmus+ programmet.

– Hjælpen fra NordDanmarks EU-Kontor har betydet, at vi overhovedet tænkte i de baner, og besluttede at søge. Vi havde et intromøde, hvor der blev sat ord på rigtig mange ting, som ville have været svært at læse sig til. EU-Kontoret har været virkelig gode til at give helt konkret hjælp til ansøgningen og det er 100% takket være dem, at vi kom i mål, fortæller Maria E. Bøgedal og fortsætter:

– Det har bare været så rart at have sådan en – jeg har følt det lidt som en allieret på min side – som hele tiden har kunnet støtte mig, når jeg nogle gange stod overfor lidt kompliceret engelsk eller meget store gloser og man bare er en lille idrætsforening, men der har EU-Kontoret bare været så god til at guide, slutter hun.

UNDERSTØTTELSE AF HJØRRING GYMNASIUMS INTERNATIONALE STRATEGI

Hjørring Gymnasium er én af kun fem danske institutioner, som fik en akkreditering i 2024, pga. stor konkurrence om midlerne. Gymnasiet har identificeret 5 målsætninger, der arbejdes med i de kommende år for at understøtte skolens internationale og sproglige strategier for elever og lærere, og her er akkrediteringen en stor hjælp.

Som et nordligt udkantsgymnasium ønsker gymnasiet bl.a. at gøre deres til, at eleverne udvikler sig til myndige, demokratiske medborgere i Europa med kendskab og forståelse for andre kulturer.

– Vi har været meget glade for samarbejdet med NordDanmarks EU-Kontor. Både ift. den overordnede sammenhæng, for at se om tingene hænger sammen, men også i forhold til, hvad det er for nogle specifikke krav, Erasmus+ programmet stiller i forbindelse med de forskellige ansøgninger. Her det godt at få noget hjælp, da det er relativt sjældent, at vi som gymnasium laver denne slags ansøgninger. Så selvom der efterhånden er ved at komme en vis rutine, så er det jo ingenting i sammenligning med den rutine, EU-kontoret kan tilbyde, fortæller Finn Brostrup Johansen, Lærer på Hjørring Gymnasium.

Allerede nu har Hjørring Gymnasium planer om at lave en ny ansøgning til foråret 2025, hvor der planlægges et samarbejde mellem Danmark, Island og Tyskland. I alt skal omkring 300 elever ud at rejse på årsbasis.

Erasmus+ administreres af EU-Kommissionen, der samarbejder med en række nationale aktører, herunder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der er kontaktpunkt for Erasmus+ i Danmark.

I 2023 har NordDanmarks EU-Kontor hjulpet med hjemtag af akkrediteringer for 11,47 millioner kr. til:

 • Vittrup Fri Fagskole
 • Hjørring Gymnasium
 • Aalborg Kommune (Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen)
 • Aalborg Handelsskole
 • Aalborghus Gymnasium
 • Nørresundby Gymnasium & HF
 • Sofiendalskolen
 • Vesthimmerlands Kommune
 • EUC Nordvest
 • AMU Aalborg
 • TechCollege
 • Thisted Gymnasium – STX & HF
 • Derudover hjalp EU-Kontoret med at søge mobilitetsmidler til Aalborg Idrætsgymnastik.

Yderligere information om akkrediteringer eller Erasmus+:

Kontakt Senior projektleder Aija Konisevska Azadi via aka@ndeu.dk eller tlf. 5010 3852.

Fotobyline: Aalborg Idrætsgymnastik og Hjørring Gymnasium.