Samarbejde omkring Østersøen og Nordsøen

NordDanmarks EU-Kontor har i løbet af 2023 støttet nordjyske aktører med ansøgninger til EU-programmerne inden for Interreg (ØKS) Øresund – Kattegat – Skagerrak og Interreg Nordsøen, som begge har fokus på samarbejde på tværs af landegrænser for landene omkring disse bassiner.

Interreg programmerne spiller en afgørende rolle i at fremme samarbejdet på tværs af regioner omkring fælles problemstillinger i EU. Programmerne forbinder danske regioner med andre landes regioner for at løse økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

CIRKULÆR TURISME I NORDSØEN

En hollandsk regional myndighed søgte i 2023 en projektpartner til deres Interreg Nordsø turismeprojekt via Enterprise Europe Networks online database, hvor NordDanmarks EU-Kontor er partner. EU-Kontoret delte profilen blandt nordjyske aktører og modtog positiv respons fra AAU Business School, som jævnligt er i kontakt med kontoret.

NordDanmarks EU-Kontor støttede AAU Business School under det første online møde med den hollandske koordinator og gav også feedback og input til universitetet om deres deltagelse i projektet, programmets finansielle krav og beskrivelsen af roller og opgaver.

– En af de ting, som NordDanmarks EU-Kontor er rigtig gode til er at matche interessenter omkring problemstillinger på tværs af landegrænser, hvor kontoret ligesom er i stand til at matche de rigtige interessenter omkring problemstillinger, hvor de kan levere et kvalificeret fagligt bidrag, fortæller Seniorrådgiver Kenneth Lundholm-Stenkjær fra AAU Business School.

Projektet 3ST blev godkendt i efteråret 2023 og AAU Business School har modtaget 1. mio. kr. til at udbrede færdigheder, der er nødvendige for at sikre cirkulær forretningsmodeller i turismesektoren og forbedre samarbejdet med organisationer fra Holland, Belgien, Sverige, Tyskland og Frankrig. Projektet skal adressere den udfordring, der ligger i, at turisme regionalt set kan have en uundværlig økonomisk påvirkning, samtidig med at turisme kan have betydeligt negative konsekvenser for et lokalsamfund i forhold til overbelastning.

– Det har været en øjenåbner for os, hvad det egentlig er for et service katalog, der ligger i den projektudviklingsbistand, som NordDanmarks EU-Kontor leverer. At der netop er flere niveauer i det. Der er masser at gå i gang med, og det er jo dybest set takket være jeres meget tidligt interaktion med os, at det har kunnet lade sig gøre, slutter Kenneth Lundholm-Stenkjær fra AAU Business School.

ET AFSLAG ER IKKE NØDVENDIGVIS ET AFSLAG

I sommeren 2022 indsendte Business Aalborg i samarbejde med bl.a. AAU Innovation en projektansøgning til Interreg ØKS – Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet, som de fik afslag på. Herefter blev projektet lagt på hylden. Business Aalborg kontaktede NordDanmarks EU-Kontor for at afsøge andre muligheder for finansiering, som bl.a. ville kræve ændringer i forhold til partnerkredsen. Men under dialogen studsede Senior Projektleder på EU-kontoret Aija Konisevska Azadi over begrundelsen og formuleringen af afslaget og tog herefter kontakt til Interreg ØKS sekretariatet for at afklare afslagsgrundlaget. Denne kontakt afstedkom at Business Aalborg genansøgte puljen og projektet GameTech Academy blev godkendt i efteråret 2023.

– NordDanmarks EU-Kontor har været den direkte årsag til, at vi faktisk forsøgte igen. Det havde vi ikke gjort uden dialogen – så havde vi droppet projektet. Men det dannede grobund for, at vi kunne starte en ny proces, hvor vi kunne få rammesat projektet bedre ift. sekretariatets ønsker og rettet det til med samme partnerkreds, fortæller Projektleder Thomas Lykke Camin fra Business Aalborg.

I GameTech Academy projektet skal der ses på de forretnings – og samfundspotentialer, der ligger i spilteknologi og hvordan teknologierne kan bruges til bedre at løse samfundsproblemer. Det vil især være i forhold til simulering, brug af kunstig intelligens og automatisering.

Projektet starter d. 1. januar 2024, hvor Business Aalborg som konsortieleder, og AAU Innovation tilsammen har modtaget 3,3 mio. kr. til at identificere forskellige løsninger inden for spilteknologier over de næste tre år.

Yderligere information:

Kontakt Senior projektleder Aija Konisevska Azadi via aka@ndeu.dk eller tlf. 5010 3852.

Fotobyline: AAU Business School.