Se indlæg

EU4Health 2021-2027 – en vision for et sundere EU

EU4Health er et af EU’s svar på coronavirusudbruddet, som har haft store konsekvenser for læger, sundhedspersonale, patienter og sundhedssystemer i hele Europa. Ved at investere 5,1 mia. euro og dermed blive det største sundhedsprogram nogensinde vil EU4Health yde finansiering til EU-landene og en række sundhedsorganisationer og NGO’er. Det bliver muligt at ansøge om støtte i 2021. Områder, hvor der skal handles EU4Health skal: styrke …

Se indlæg

INDKALDELSER AF ANSØGNINGER – SAMARBEJDE MELLEM ORGANISATIONER OG INSTITUTIONER (KA2)

Samarbejdsprojekter bidrager til at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships. Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling. Cooperation partnerships forventes at have positiv og blivende effekt på de …

Se indlæg

INDKALDELSER AF ANSØGNINGER – ERASMUS-AKKREDITERING (KA1)

Europa-Kommissionen tilbyder mulighed for at ansøge om Erasmus-akkreditering for organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet. Akkrediterede Erasmus-organisationer vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under det fremtidige Erasmus-program (2021-2027). Akkrediteringen er en mulighed, men ikke et krav for at søge om Erasmus-midler fremadrettet. Hvis en organisation indsender en ansøgning på vegne af flere (konsortium), skal …

Se indlæg

INDKALDELSER AF ANSØGNINGER – LÆRINGSMOBILITET FOR ENKELTPERSONER (KA1)

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte elever, pædagogisk personale, undervisere, ledere og andet relevant personale på forskellige typer af efteruddannelse i Europa. Dette kan være for eleverne være faglige ophold i jævnaldrende elevers klasseværelser i Europa, mens relevant personale har mulighed for at komme på undervisningsophold, hvor eksempelvis en dansklærer underviser på …

Se indlæg

Online lancering af det nye Erasmus+ program 2021-2027

I samarbejde med de andre Danske EU-regionskontorer inviterer Norddanmarks EU-Kontor til lanceringsevent af det nye Erasmus+ program. Erasmus+ er EU’s succesfulde uddannelsesprogram, der støtter og styrker den europæiske uddannelsessamarbejde og udvikling. Nu er et nyt Erasmus+ program på trapperne, og derfor inviteres I hermed med til: Online lancering af det nye Erasmus+ program 2021-2027 Dato og tidspunkt: 21. april 2021 fra …

Se indlæg

Se eller gense vores webinar: Fundingmuligheder for sundhedsaktører i Horizon Europe

Den 20. januar 2021 holdt NDEU i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet og de øvrige danske, regionale kontorer i Bruxelles et fælles webinar. Emnet var fundingmuligheder for sundhedsaktører i EU’s nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, og her kan du se webinaret i sin helhed. HORIZON-ERFARINGER FRA AARHUS Webinaret bød først på en kort præsentation af de forskellige. …

Se indlæg

Erhverv + forskning = EU-midler

Af Anne-Luise Skov Jensen, Fundraising Manager ved NordDanmarks EU-kontorBragt i Nordjyske Stiftstidende den 1. december 2020. Er ligningen så simpel? Ofte ja. I EU ligger 600 milliarder kroner og venter på at blive uddelt henover de kommende syv år. De, der får del i de mange penge, vil i høj grad være virksomheder og forskningsinstitutioner, som har fundet sammen på …

Se indlæg

EU-kontorets nye direktør er immun over for BMW-syndromet

For en mand som dyrker innovation og udvikling, som vi andre dyrker fodbold eller litteratur, så står verden sjældent stille. Måske derfor er Jens Christian Winther nu endt i direktørstolen. Men hvem er den nye direktør egentlig? Og hvad har tyske bilmærker med noget at gøre?