Se indlæg

Event: Creative Industry Zone 2021

Creative Industry Zone 2021 er en matchmaking-begivenhed, der forbinder designere, teknologivirksomheder, traditionelle virksomheder, klynger, F & U-institutioner og andre aktører, der repræsenterer eller er involveret i kreative industrier. Bortset fra virtuelle bilaterale forretningsmøder, der giver mulighed for at skabe nye forretningskontakter og øge innovation, vil arrangementet dække tematiske oplæg, som afdækker aktuelle udfordringer inden for CCI’er og tekniske aspekter af …

Se indlæg

INFO DAYS OM HORIZON EUROPE D. 28. JUNI TIL 9. JULI

Info Days er en enestående mulighed for at høre Kommissionen fortælle om det seneste nyt om de enkelte klyngers indhold, finansieringsmuligheder og andet, der kunne være relevant for potentielle HE-ansøgere. Videre vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål indenfor netop den klynge under Horizon Europe, der interesser dig. DATOER FOR INFO DAYS PÅ DE RESPEKTIVE KLYNGER: Klynge 1 …

Se indlæg

Ny Erasmus+ akkrediteringsrunde!

EU-Kommissionen tilbyder igen mulighed for at ansøge om Erasmus-akkreditering for organisationer inden for voksen-, skole- og erhvervsuddannelsesområdet. Ansøgningsfrist er den 19. oktober 2021 kl. 12.00. Erasmus-akkreditering er et værktøj til organisationer, der ønsker at styrke international udveksling og samarbejde inden for områderne: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning Dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Kulturaktører, herunder museer, biblioteker, teatre mv. …

Se indlæg

EU-kommissionen lancerer nyt videnscenter om cancer

EU-kommissionen lancerer nu et nyt videnscenter om cancer – European Commission Knowledge Center on Cancer. Indsatsen mod Kræft handler om både forebyggelse, diagnosticering, behandling og pleje. European Commission Knowledge Centre har netop til formål at bringe eksperter, forskere, myndigheder og politikere sammen for et helhedsbaseret perspektiv på kræftindsatsen og for at danne grobund for evidensbaserede svar. Lanceringsbegivenheden finder sted d. 30/6/21. …

Se indlæg

Nyt program – Nye indkaldelser!

At styrke og fremme EU-rettigheder og værdier er en topprioritet for Europa-Kommissionen. Det nye program CERV afspejler denne prioritet og er med et samlet budget på 1,55 mia. EUR for den næste syvårsperiode den største EU-fond nogensinde til fremme og beskytte grundlæggende rettigheder, regler om lov og demokrati inden for EU.  292 mio. EUR er alene tilgængelige i 2021-22 og giver mulighed for at omsætte EU-målene …

Se indlæg

Tilbud til Nordjyske Kommuner indenfor Grøn omstilling

I det nye Horizon program er der stort fokus på byernes rolle i den grønne omstilling. Derfor er der en ambition om 100 klimaneutrale byer i 2030. Byerne skal være frontløbere og bidrage til udviklingen af løsninger mod det klimaneutrale samfund. De 100 byer er kilden til løsninger, viden og inspiration for resten af Europa. Nordjyske Byer og Kommuner spiller …

Se indlæg

LANCERING AF CREATIVE EUROPE PROGRAMMET 2021-2027

Værter Norddanmarks EU-kontor (NDEU), Central Denmark EU Office (CDEU) og South Denmark European Office (SDEO) i samarbejde med Creative Europe Desk Danmark. Formål Introducere det nye Creative Europe-program 2021-2027 med fokus på kulturdelen for alle relevante kulturaktører på tværs af sektorer. Målgrupper Kulturinstitutioner og -organisationer såsom museer, biblioteker, teatre, musikskoler mv., videregående uddannelsesinstitutioner som konservatorier mv., kommuner samt internationaliseringskonsulenter. Format …

Se indlæg

Fra behandling til forebyggelse – om bæredygtig sundhed og velfærd

Dette online event handler at bruge den aktuelle sundhedskrise til at gøre sundhedsystemet mere bæredygtigt. Samtidig bedres sundheden ved at øge forebyggelse og nedbryde sektorielle siloer. Eventet er rettet mod alle der beskæftiger sig med sundhedssystemet fra sundhedsprofessionelle over interesseorganisationer til myndigheder.   Eventet har titlen “Health & Care eco-systems as drivers for transforming European welfare in 2020s’” og det …

Se indlæg

Tænk som en SMV – langsigtet

SMV virksomheder (2-250 ansatte) findes i mange størrelser og kan ikke beskrives under ét hvad angår muligheder og udfordringer. Her på EU-kontoret hjælper vi med at forstå EU’s programmer rettet mod SMV’ere, men der er én fællesnævner som vi altid fortæller til ledergruppen: nemlig, at man skal være i god tid. EU-finansiering er ikke et tilskud, man lige ”henter” når …

Se indlæg

EU BROKERAGE EVENT ON DIGITAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, MOBILITY, OITB & M-ERA.NET

Er du en virksomhed eller forsker, som gerne vil bidrage med din ekspertise til et europæisk forsknings- og innovationsprojekt samt finde de rigtige partnere til en ansøgning under Horizon Europe? Dette matchmaking-arrangementet samler interessenter fra et stort antal europæiske lande, hvorfor det er en unik mulighed for at generere europæiske finansierede projekter. Hvorfor du skal deltage Lær førstehånds fra Europa-Kommissionen …