Eurostars

Eurostars er et internationalt program for forskning og innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). I Danmark administreres programmet af Innovationsfonden. Formålet med programmet er at hjælpe europæiske SMV’er med at udvikle nye produkter, processer og services ved at støtte innovative udviklingsprojekter på tværs af landegrænser.

Eurostars er målrettet markedsrettede udviklingsprojekter inden for alle fagretninger og temaer, men hovedansøger skal stå over for en teknologisk udfordring eller have en projektidé, der kan løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling.

Et gennemført projekt skal resultere i, at virksomheden kommer tættere på markedet, og at aktiviteterne i projektet vil sikre virksomheden øget konkurrenceevne og indtjening. Det forventes desuden, at der sker en markedsintroduktion inden for to år efter projektets afslutning.

MÅLGRUPPE

Små og mellemstore virksomheder (1-249 ansatte) kan søge Eurostars programmet. Se EU’s definition på en SMV via linket her.

KRAV
  • Projektets hovedansøger skal være en udviklings- og forskningstung SMV.
  • Det er også muligt for store virksomheder at deltage, men de kan ikke være hovedansøger i projektet
  • Der skal som minimum være mindst to deltagere fra to forskellige Eurostars-lande (37 lande at vælge imellem).
  • De udenlandske partnere kan være virksomheder, GTS-institutter eller universiteter
  • Projektet skal være afsluttet inden for tre år
  • Fra dansk side ydes kun medfinansiering til grøn omstilling samt sundhed og biotek
Budget

I Danmark gives op til €300.000 til en enkelt virksomhed. Er der to eller flere danske partnere, kan der samlet set gives op til €500.000 til de danske partnere.

Mindst 50% af budgettet skal gå til den/de deltagende udviklings- og forskningsintensive SMV’er.

Ingen projektpartner må have mere end 75% af budgettet, ligesom ingen partnere fra et givent land må få mere end 75% af budgettet.

Det samlede tilskud til din virksomhed afhænger af projektets samlede budget samt finansieringen til den udenlandske partner.

I Eurostars kan medfinansieringen være i form af timer. Virksomheder kan medfinansiere til en timepris på 750 kr., hvis man lever op til reglerne om de minimis. Hvis virksomheden ikke kan gå under de minimis reglerne, afregner man medfinansiering med faktisk timeløn. De danske afgrænsninger kan læses på dette link hos Innovationsfonden.

STØTTEPROCENT

Støtteprocenten varierer for typen af partner, der søger. Fordelingen er som følger:

  • SMV’er kan få op til 75% støtte
  • Store virksomheder kan få op til 65% støtte
  • Universiteter og hospitaler kan få op til 90% støtte
  • GTS’er kan få op til 60% støtte
DEADLINEs FOR 2024

Næste kald er åbent fra d. 12. januar til 14. marts 2024.

Netværksprojektansøgninger er åbne hele året rundt indtil december 2025. Kontakt Marisol S. Jensen eller Jens Christian Winther, hvis du er interesseret i at høre mere.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Eurostars, så tøv ikke med at kontakte os:

MARISOL S. JENSEN
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /marisolsjensen
 +45 6188 0060
 mje@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.