Et kreativt europa

Et Kreativt Europa er et EU-program, der støtter den europæiske kulturelle og kreative sektor. Titusinder af kunstnere, kulturarbejdere og kulturorganisationer inden for scenekunst, skabende kunstarter, forlagsvirksomhed, film, tv, musik, tværfaglig kunst, kulturarv og videospilindustrien kan få gavn af dette program. Programmet gør det fx muligt for disse aktører at arbejde i hele Europa, nå ud til nye publikumsgrupper og udvikle de færdigheder, der er nødvendige i en digital tidsalder. Derudover bidrager det til at sikre og fremme Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Hvad gives der støtte til?

Støtten gives til projekter inden for kultur og media. Programmet giver også mulighed for tværsektorielle projekter.

Et Kreativt Europa støtter blandt andet:

  • Samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser
  • Netværk, der hjælper de kulturelle og kreative sektorer med internationale aktiviteter og med at styrke deres konkurrencedygtighed
  • Oversættelse og promovering af litterære værker på tværs af markederne i EU
  • Platforme med kulturelle aktører, der fremmer nye kunstnere og stimulerer et bredt europæisk udbud af kulturelle og kunstneriske værker
  • Kompetenceudvikling og efteruddannelse for professionelle inden for den audiovisuelle branche
  • Udvikling af fiktionsfilm, tv-serier, animationsfilm, kreative dokumentarfilm og computerspil til europæiske biografer, tv-stationer og andre platforme
  • Salg og distribution af audiovisuelle værker i og uden for Europa
  • Filmfestivaler, der har europæiske film på programmet
  • Særlige midler til internationale koproduktioner
  • Publikumsrettede aktiviteter, der kan være med til at udbrede kendskabet til og fremme interessen for europæiske film gennem en bred vifte af arrangementer
Målgruppe

Virksomheder, organisationer, foreninger, kommuner mm.

Beløb

Programmet har et samlet budget på 10,4 milliarder kr. Beløbet, der kan søges om, varierer, men ligger fra maksimum 450.000 kr. for mindre projekter til 14,9 millioner kr. til store projekter.

Støtteprocent

Støtteprocenten varierer alt afhængigt af hvilket hovedområde, der søges tilskud inden for. Spændet ligger fra 50% til 80%.

Deadline for indkaldelser

Der er flere indkaldelser om året. Læs mere om de åbne indkaldelser her eller kontakt Aija Konisevska Azadi.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Et Kreativt Europa, så tøv ikke med at kontakte os:

AIJA KONISEVSKA AZADI
PROJEKTLEDER

 /aijakonisevska
 +45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.