Forsvarsfonden / EDF - European Defence Fund

Målet med programmet er at fremme konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den fælles europæiske forsvarsindustri.

EDF sigter mod at løfte samarbejdet mellem virksomheder og forskningsinstitutioner.

Endelig skal EDF fostre en bedre udnyttelse af de resultater, der kommer fra forskning i forsvaret, og dermed bidrage til udviklingen efter forskningsfasen.

Målgruppe

Målgruppen for virksomheder er teknologi, IKT og produktionsvirksomheder. Der sigtes mod alle størrelser af virksomheder, og kommissionen ønsker i særdeleshed deltagelse fra SMV’er i grænseoverskridende forsvarsprojekter. Der er helt specielt fokus på deltagelse af SMV’er.

Placering - Teknisk Readiness Level

Fokus er på design, prototyping og markedsklargørelse og kan ligge på TRL 4- TRL 8.

Krav

Se en oversigt over arbejdsprogrammet for 2023 her

Budget

For perioden 2021-2027 er budgettet på 8 Milliarder EUR. 2.7 milliarder EUR til forskningsprojekter og 5.3 milliarder EUR til projekter vedrørende kapacitetsopbygning.

Støtteprocent

EDF støtter med 100% finansiering af totale omkostninger til forskningsaktiviteter, og derimod mellem 20%- 100% til udviklingsaktiviteter. Dette afhænger af dækkede aktiviteter (f.eks. design, prototyping, testing, qualification og certification).

Involvering af SMV’er og mid-caps berettiger til en bonus.

Deadline for indkaldelser

Åbner i slutningen af marts/tidlig april og har deadline for indsendelse d. 5. november 2024.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Forsvarsfonden, så tøv ikke med at kontakte os:

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.