URBACT III

Urbact III er et europæisk udvekslings- og læringsprogram, som løber i perioden 2014-2020. Programmet har til formål at fremme bæredygtig byudvikling og forbedre effektiviteten af regional- og samhørighedspolitik. Dette skal ske ved at effektivisere og forenkle udveksling af god praksis og viden mellem europæiske byer.

Programmets fire hovedmål er:

 • Kapacitet til at levere politik

  Forbedre byernes kapacitet til at forvalte bæredygtig bypolitik og praksis, på en integreret og aktiv måde.

 • Udformning af politik

  Forbedre designet af bæredygtig politik og praksis i byerne.

 • Politikimplementering

  Forbedre implementeringen af integrerede og bæredygtige strategier for udvikling og handlingsplaner i byerne.

 • Opbygning og deling af viden

  Sikre, at beslutningstagere og udøvere på alle niveauer har adgang til viden og deler ”know-how” i alle aspekter af bæredygtig byudvikling.

For at opnå disse mål, har programmet tre typer af indsatser; tværnational udveksling, kapacitetsopbygning, samt kapitalisering og formidling.

Målgruppe

Byer, landsbyer, kommuner og offentlige organer fra de 28 EU lande samt Norge og Schweiz. Et projekt skal bestå af partnere i mindst tre forskellige lande.

Beløb

Der er afsat 700 millioner kr. til programmet fra 2014-2020.

Støtteprocent

I Urbact III er støtteprocenten op til 70%.

Deadline for indkaldelser

Programmet har løbende indkaldelser.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Urbact III, så tøv ikke med at kontakte os:

MARIA SOFIE JUHL
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /mariasofiejuhl
 +45 6188 0018
 msj@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.