EIC ACCELERATOR

Målgruppen er små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med ambitioner om internationalisering og opskalering. Omdrejningspunktet skal være en banebrydende teknologi eller produkt som ønskes tættere på markedet via opskalering og validering.

 • Har I et innovativt produkt, tjeneste eller forretningsmodel som kan skabe helt nye markeder eller disrupte de eksisterende i Europa eller måske endda i hele verden?
 • Har I ambitioner og vilje til at opskalere jeres ide?
 • Er I på udkig efter midler, men er risikoen for høj for jer selv eller for private investorer?

Jeres teknologi skal være demonstreret i et relevant miljø. Virksomhederne skal efter projektet stå med et markedsklart produkt eller service med internationalt og stort vækstpotentiale. EIC Accelerator delt i et bottom-up program og et challenges drevet program med to udfordringer.

I det første er der ingen specifikke temaer eller teknologibegrænsninger (projekter, der skader miljø, samfund eller har et militært fokus kan ikke opnå støtte).

I Challenges programmet indkaldes projektforslag som fokuserer på disse otte områder:

 • Biomarker assays for cancer
 • Decontamination for pandemic management
 • Energy storage
 • New European Bauhaus
 • Quantum computers and quantum sensors
 • Smiconductors
 • Resilient agriculture
 • Space technologies and services

Projekter eller projektideer vurderes efter en TRL-skala (Technology Readiness Level), som definerer hvor langt en given teknologi er fra markedet. EIC Accelerator finansierer projekter, der ligger fra TRL 6 til 9. Læs definitionen på TRL her.

HVEM KAN SØGE og hvordan søger man?

Små og mellemstore virksomheder som falder ind under EU’s definition på en SMV. Det vil sige mindre end 250 ansatte og omsætning under 50 millioner Euro eller balance under 43 millioner Euro. I helt ekseptionelle tilfælde kan virksomheder med op til 500 ansatte modtage støtte (investment-only). Læs mere om kriterier og hvordan man ansøger via linket i bunden på siden.

KRAV
 • Man kan søge som enkelt-virksomhed
 • Man kan søge som en eller flere personer, der har til hensigt at stifte en virksomhed
 • Man kan søge en eller flere investorer, der har til hensigt at investere i en virksomhed
 • Indledningsvist indsendes en ansøgning på max. 30 sider
Hvilken TYPE støtte kan man opnå?

Programmet tilbyder to forskellige komponenter som kan mikses afhængig af behovet: Grant og Investment.

Grant-only tilbyder funding i intervallet 0,5 til 2,5 millioner Euro. Virksomheden modtager 70 % af beløbet til projektet og de resterende 30 % og udgifter relateret til kommerciel markedsintroduktion skal ansøger selv finansiere – men det kan fx ske via en investering fra EIC Fund. Vær opmærksom på, at det udelukkende er projekter, der befinder sig i TRL 6-8, der kan få tilskud i Grant-Only og du skal sandsynliggøre, at I har eller kan skaffe midler til udrulning og opskalering (TRL 9).

Grant-first tilbydes (samme beløb og TRL som Grant-only) hvis projektet endnu kræver en massiv indsats for at validere dets kommercielle potentiale og, at det virker i de relevante omgivelser. Baseret på milepæle undervejs bliver man inviteret til at arbejde videre med planer for eksterne investorer eller investering fra EIC Fund.

Blended Finance tilbyder op til 2,5 millioner Euro i tilskud (som et Grant) til udviklingsprojektet (TRL 5/6 til 8) kombineret med en investering på 0,5 til 15 millioner Euro i den pågældende virksomhed fra EU eller alternativt en kombination af investering fra EU og en privat investor. Blended Finance er igangsat for at hjælpe endnu flere virksomheder til at opnå private investeringer og EU ønsker at samarbejde med private investorer om opskalering af mindre virksomheder.
Er projektet allerede på TRL 9 (dvs, at det kun mangler udrulning og opskalering) kan det kun opnå støtte under Blended Finance.
Investor er EU’s nye venture kapitalfond EIC Fund som blev etableret i juni 2020. Den er ever-green, dvs den har ikke nogen lukkedato. Fonden investerer på seed, start-up, scale-up niveau og vil være minoritetsinvestor med 10-25 % ejerandel og med langsigtet horisont, typisk 7-10 og maksimum 15 år. Hvis projektet kommer i betragtning hertil er det den europæiske investeringsbank EIB som står for due diligence processen. EIC Fund hjælper også porteføljevirksomhederne med professionalisering, styrke ledelsesteamet, finde bestyrelsesmedlemmer og planlægge exit.
EIC Fund skal ikke erstatte det private kapitalmarked, men kan med sin risikoprofil være med til at sænke risikoen for andre investorer.

Investment-only tilbydes til de projekter, som er så langt, at der skal eksterne investorer ind for at samle  midler til opskalering. Dette instrument kan benyttes når der skal sammensættes en investorgruppe, som tilsammen kan stille den nødvendige vækstkapital til rådighed.

BAS – Business acceleration services

Både for de virksomheder som opnår tilsagn og de som er lige ved (Seal of Excellence) gives adgang ikke-økonomisk støtte i form af Business Acceleration Services som er adgang til eksperthjælp, rådgivning, coaching, store firmaer, investorer, vidensinstitutioner, events og et innovationsøkosystem.

tidsfrister

Programmet søges i to faser:
Fase 1 – kan søges året rundt på https://accelerator.eismea.eu/

Fase 2 – kun efter forudgående invitation.  Næste deadlines er 13. marts 2024 og 3. oktober 2024.

Evalueringen af en Fase 1 ansøgning begynder umiddelbart efter og der kan forventes svar i løbet af fire uger. Der søges på en webportal med AI-understøttelse, som bidrager til at raffinere ansøgningen og skærpe budskabet. Platformen sikrer, at alle formalia er opfyldt og at ansøgningskvaliteten er så høj, at den umiddelbart kan evalueres. Det er en overskuelig proces: formalia, 10 siders præsentation og en 3 minutters videopitch.

Der skal som minimum påregnes 8-10 ugers luft i kalenderen fra indsendelse af fase 1 til fristen for fase 2. Sidstnævnte er en mere ressourcekrævende proces. Til fase 2 kan der søges EUopSTART – læs om det her.

Vi støtter jeres projekt med gratis sparring på idé og i ansøgningsprocessen. Kontakt Marisol S. Jensen for mere information.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EIC Accelerator, så tøv ikke med at kontakte os:

MARISOL S. JENSEN
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /marisolsjensen
 +45 6188 0060
 mje@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.