EU4Health

EU4Health er EU’s fjerde og hidtil største sundhedsprogram og det udgør en vigtig respons på de udfordringer Covid-19 krisen har medført for patienter, sundheds-systemer og -medarbejdere. Programmet løber i periode 2021 2027 og har et samlet budget 5.3 mia. Euro.

EU4Health-programmet vil være det vigtigste finansielle instrument til finansiering af EU-initiativer, der baner vejen for Den Europæiske Sundhedsunion under fire overordnede 'tråde': 1) kriseberedskab; 2) sygdomsforebyggelse 3) sundhedssystemer og sundhedsarbejdere og 4) digital.

EU4Health vil:
 • øge EU's beredskab til større grænseoverskridende sundhedstrusler ved at skabe
  • reserver af medicinske forsyninger til kriser
  • en reserve af sundhedspersonale og eksperter, der kan mobiliseres til at reagere på kriser i hele EU
  • øget overvågning af sundhedstrusler
 • styrke sundhedssystemerne, så de kan imødegå epidemier såvel som langsigtede udfordringer ved at stimulere
  • sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme i en aldrende befolkning
  • digital transformation af sundhedssystemer
  • adgang til sundhedspleje for sårbare grupper
 • stille medicin og medicinsk udstyr til rådighed og overkommeligt, gå ind for forsigtig og effektiv brug af antimikrobielle stoffer samt fremme

Derudover styrkes indsatsen på vigtige områder såsom kræft-indsatsen og reduktion af anti-mikrobakteriel resistens samt øget vaccination.

MÅLGRUPPE

Offentlige myndigheder, kommuner, regioner, organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan søge støtte fra folkesundhedsprogrammet.

BELØB

5,3 milliarder kroner er afsat i perioden 2021-2027.

STØTTEPROCENT

Støtteprocenten varierer men kan være 60-80% afhængigt af projektet.

DEADLINES FOR INDKALDELSER

Der er løbende indkaldelser på sundhedsprogrammet.

Aktuelle calls: 1st calls of EU4Health published, open on 29 July, deadline 15 September 2021 (europa.eu)

  Vil du vide mere?

  Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EU4Health så tøv ikke med at kontakte os:

  MORTEN BRANDT-PEDERSEN
  CHEFKONSULENT

   /mortenbrandtpedersen
   +32 470 82 21 41
   mbp@ndeu.dk

  NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.