Innovative Health Initiative (IHI)

IHI er et offentligt-privat samarbejde mellem EU og de europæiske life-science industrier. Målet er, gennem forskning og innovation på sundhedsområdet, at skabe mærkbare fordele for patienter og samfund og på den måde sikre at Europa er førende på tværfaglig, bæredygtig og patientcentreret forskning.

IHI-programmet er særligt relevant for universiteter, forskningsorganisationer, patientorganisationer, SMV’er og mellemstørrelse virksomheder. Der er i øjeblikket to indkaldelser til ansøgninger om funding, som fordeler sig over 5 emner.

IHI Call 6

Den første indkaldelse er en ”two-stage” indkaldelse, hvor ansøgere skal indsende en kort ansøgning, hvorefter, såfremt den bliver godkendt, skal samarbejde med de partnere i industrien, som har designet emnet, om at indsende en fuld ansøgning.

Der kan søges inden for følgende emner:

Emne 1: Support healthcare system resilience through a focus on persistency in the treatment of chronic diseases

 • Fokus på at udvikle nye modeller som kan hjælpe med at forbedre andelen af patienter med kroniske sygdomme, såsom diabetes, fedme og hjerte-kar-sygdomme, med at fastholde deres medicinering.

Emne 2: Development of evidence based practical guidance for sponsors on the use of real-world data / real-world evidence

 • Fokus på at levere praktiske vejledninger og anbefalinger til industrien, sponsorer og andre om brugen af real world data (RWD), som kan anvendes til at understøtte udvikling, regulering og beslutningstagning om innovative lægemidler og sundhedsteknologier.
IHI Call 7

Den anden indkaldelse er en ”single-stage” indkaldelse, hvor ansøgere selv skal finde partnere, der kan bidrage med medfinansieringen af projektet.

Der kan søges indenfor følgende emner:

Emne 1: Improving clinical management of heart disease from early detection to treatment

 • Fokus på at lette byrden ved hjertesygdomme ved at udvikle integrerede løsninger til at forbedre alle aspekter af forløbet; fra tidlig opsporing og diagnose til behandling.

Emne 2: User-centric technologies and optimised hospital workflows for a sustainable healthcare workforce

 • Fokus på at udvikle innovative datadrevne teknologier, der kan støtte og hjælpe sundhedspersonalet med diagnostik, planlægning eller levering af komplekse behandlinger.

Emne 3: Clinical validation of biomarkers for diagnosis, monitoring disease progression and treatment response

 • Fokus på at fremme udviklingen af biomarkører og/eller lignende teknologier til klinisk validering.
Hvem kan søge?

I skal være et konsortium af mindst tre forskellige og uafhængige juridiske enheder (fx SMV, hospitaler, universiteter, forskningsorganisationer og patientorganisationer,) fra mindst tre forskellige EU-medlemsstater eller associerede lande – mindst ét land, skal være en EU-medlemsstat.

Hvilken type støtte kan man opnå?
IHI Call 6
 • Emne 1: Der forventes 1 projekt med et tilskud på 11,3 mio. euro
 • Emne 2: Der forventes 1 projekt med et tilskud på 13,3 mio. euro
 • Offentlige partnere kan opnå op til 100% finansiering.
IHI Call 7
 • Emne 1: Der forventes 1-3 projekter med et tilskud på 25 mio. euro tilsammen
 • Emne 2: Der forventes 1-3 projekter med et tilskud på 25 mio. euro tilsammen
 • Emne 3: Der forventes 1-3 projekter med et tilskud på 45 mio. euro tilsammen
 • Offentlige partnere kan opnå op til 100% finansiering.
Ansøgningsfrister
IHI Call 6:
 • Kort ansøgning – 16. april 2024 kl. 17.00
 • Fuld ansøgning – 10. oktober 2024 kl. 17.00
IHI Call 7:
 • Fuld ansøgning – 22. maj 2024 kl. 17.00

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Innovative Health Initiative, så tøv ikke med at kontakte os:

Morten Brandt-Pedersen

EMMA ODDE KOCH
EU-KONSULENT

/emmaoddekoch
+45 6188 0004
eok@ndeu.dk