Innovative Health Initiative (IHI)

IHI er et offentligt-privat samarbejde mellem EU og de europæiske life-science industrier. Målet er, gennem forskning og innovation på sundhedsområdet, at skabe mærkbare fordele for patienter og samfund og på den måde sikre at Europa er førende på tværfaglig, bæredygtig og patientcentreret forskning.

IHI-programmet er særligt relevant for universiteter, forskningsorganisationer, patientorganisationer, SMV’er og mellemstørrelse virksomheder. Der er i øjeblikket to indkaldelser til ansøgninger om funding, som fordeler sig over 6 emner.

IHI Call I

Den første indkaldelse er en ”single-stage” indkaldelse, hvor ansøgere selv skal finde partnere, der kan bidrage til medfinansiering af projektet.

Der kan søges inden for følgende emner:
 • Bedre støtte til patienter med neurodegenerative sygdomme og andre sygdomme:
  Fokus på at udvikle et klinisk beslutningsstøttesystem, som skal muliggøre en mere helhedsorienteret tilgang til behandling af patienter, med neurodegenerative sygdomme, såsom demens, som samtidig også har andre sygdomme.
 • Næste generation i billedbaseret støtte til diagnose og terapi for kræft:
  Fokus på at vise hvordan next generation billeddannelse billede-teknologi kan forbedre tidlig diagnosticering, behandling og opfølgning på kræftpatienter, når det bliver brugt som en del af en kombinerede kræftterapi. Under dette emne hører også mulighederne i kunstig intelligens og maskinlæring.
 • Mere personaliserede, multimodale kræftbehandlinger:
  Fokus på at styrke arsenalet af multimodale kræftbehandlinger, hvor flere behandlingsmetoder kombineres. Herunder bl.a. hvordan nye sundhedsteknologier kan integreres med eksisterende behandlinger og hvordan biologiske indikatorer og diagnosticeringsværktøjer kan bruges til at planlægge, evaluere og tilpasse behandlinger.
 • Åbne for sundhedsdatas potentiale til at forbedre behandling og fremme forskning:
  Fokus på at udvikle en platform for integrationen af ny data, som kan forbedre forskning og patientbehandling. Samtidig er der fokus på at skabe værktøjer, som lader læger, patienter og forskere anvende dataene.
IHI Call 2

Den anden indkaldelse er en ”two-stage” indkaldelse, hvor ansøgere skal indsende en kort ansøgning, hvorefter de, såfremt den bliver godkendt, skal samarbejde med de partnere i industrien, som har designet emnet, om at indsende en fuld ansøgning.

Der kan søges indenfor følgende emner:
 • Forbedret forudsigelse, forhindring, diagnosticering og monitorering af hjerte-/karsygdomme:
  Fokus på at skabe værktøjer til tidligere identifikation af folk med risiko for hjerte-/karsygdomme, tidligere diagnosticering og en mere personaliseret tilgang til behandling, som tager højde for individuelle risikofaktorer såsom overvægt eller sukkersyge.
 • Metoder til at forbedre tidlig udvikling af sundhedsteknologier i EU:
  Fokus på at udvikle en metodologi til at udføre flere forundersøgelser af nye sundhedsteknologier, gennem bl.a. guidelines, skabeloner, caseundersøgelser m.m.
Hvem kan søge?

I skal være et konsortium af mindst tre forskellige og uafhængige juridiske enheder (fx SMV, hospitaler, universiteter, forskningsorganisationer og patientorganisationer,) fra mindst tre forskellige EU-medlemsstater eller associerede lande – mindst ét land, skal være en EU-medlemsstat.

Hvilken type støtte kan man opnå?
IHI Call I
 • Neurodegenerative sygdomme forventes der 2-3 konsortier med et tilskud på 5-7 mio. €.
 • Billedbaseret kræftdiagnose forventes 2-4 projekter med et tilskud på 10-20 mio. €.
 • Personaliseret onkologi forventes 2-4 projekter med et tilskud på 10-20 mio. €.
 • Tilgængelige sundhedsdata, forventes omkring 2 projekter med et tilskud på 20 mio. €.

Offentlige partnere kan opnå op til 100% finansiering.

Ved IHI Call II kan der søges om tilskud til hhv. 11.179.000 euro og 10.750.000 euro ved de to emner. Der forventes 1 projekt og en del af projektet finansieres af partnere i industrien.

Ansøgningsfrister
IHI Call I:
 • D. 20. september 2022 kl. 17.00
IHI Call II:
 • Kort ansøgning - 20. september 2022 kl. 17.00
 • Fuld ansøgning – 23. februar 2023 kl. 17.00

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Innovative Health Initiative, så tøv ikke med at kontakte os:

Morten Brandt-Pedersen

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

/jenschristianwinther
+45 6188 0016
jcw@ndeu.dk