EIC Pathfinder

Målgruppen er avanceret og risikofyldt forskning i banebydende eller game-changing teknologier. Høj risiko og høj gevinst skal være balanceret.
Pathfinder er opdelt i et Open program og et challenges drevet program. I det første er der ingen specifikke temaer eller teknologibegrænsninger (projekter der skader miljø, samfund eller har et militært fokus kan ikke opnå støtte). I challenges programmet indkaldes projektforslag som fokuserer på disse områder:

  • Awareness inside
  • Tools to measure & stimulate activity in brain tissue
  • Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy
  • Novel routes to green hydrogen production
  • Engineered living materials

Projekter eller projektideer vurderes efter en TRL-skala (Technology Readiness Level), som definerer hvor langt en given teknologi er fra markedet. Pathfinder finansierer projekter, der ligger fra TRL 1 til 4. Læs definitionen på TRL her.

HVEM KAN SØGE og hvordan søger man?

I skal være et konsortium af mindst tre forskellige og uafhængige juridiske enheder (fx SMV, større firmaer, forskningsinstitutioner, universiteter, professionshøjskoler) fra mindst tre forskellige lande. I visse tilfælde kan enkelt-ansøgere eller små konsortier (to partnere) søge Pathfinder-challenge delen.
Der søges elektronisk på en Funding & Tender portal (link i bunden af siden).

KRAV
  • Overbevisende langtrækkende vision om en radikal ny teknologi som har potentiale til en forandrende positiv effekt på vores økonomier og samfund.
  • Specifikt, nyt og ambitiøst videnskab-til-teknologi gennembrud, som giver fremdrift i retning af den forestillede nye teknologi.
  • Høj risiko/høj gevinst forskningstilgang og -metodik med specifikke og troværdige mål.
  • Indledningsvist indsendes en ansøgning på max. 17 sider
Hvilken TYPE støtte kan man opnå?

Open programmet: Grants op til 3 millioner Euro som dækker 100 % af de berettigede omkostninger
Challenge programmet: Grants op til 4 millioner Euro

BAS – Business acceleration services

Både for de virksomheder som opnår tilsagn og de som er lige ved (Seal of Excellence) gives adgang ikke-økonomisk støtte i form af Business Acceleration Services som er adgang til eksperthjælp, rådgivning, coaching, store firmaer, investorer, vidensinstitutioner, events og et innovationsøkosystem. Se kalenderen med aktiviteter her.

tidsfrister

Open programmet søges fra åbningsdagen den 8. april og indtil den 19. maj 2021
Challenge programmet søges fra åbningsdagen den 8. april og indtil den 19. maj 2021

NYT: fristerne er udskudt til tirsdag 25. maj pga. tekniske problemer med Funding & Tender portalen

Man kan forvente fem måneder efter ansøgningsfristens udløb og tildeles støtten underskrives kontrakten efter yderligere tre måneder. Nyt i 2021 er en webportal med en AI-understøttet ansøgningsproces som bidrager til at raffinere ansøgningen og skærpe budskabet. Platformen sikrer, at alle formalia er opfyldt og at ansøgningskvaliteten er så høj, at evalueringen kan foretages hurtigere.
NordDanmarks EU-kontor yder gratis sparring på jeres idé og ansøgningsprocessen – kontakt Carsten Helmuth Pedersen eller Jens Christian Winther.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EIC Pathfinder så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 4058 0030
 jcw@ndeu.dk