INTERREG ØSTERSØEN

Interreg Østersøen er et interregionalt samarbejde i Østersøen (Baltic Sea), som løber i perioden 2014-2020. Programmet søger at støtte partnere fra lande omkring Østersøen i at indgå i inter-regionale projekter. Programmet støtter inte-regional udvikling og samarbejde for en mere innovativ, lettere tilgængelig og bæredygtig Østersøs region.

Programmet er opdelt i følgende fire indsatsområder:

 • Innovationsevne

  Under dette indsatsområde gives der støtte til projekter, der styrker innovation i Østersøs området. Programmet opfordrer således til at nye fremgangsmetoder og løsninger kan blive testet i praksis.

 • Effektiv forvaltning af naturressourcer

  Under dette indsatsområde gives der støtte til projekter, der udvikler løsninger til en mere effektiv forvaltning af naturressourcer, bæredygtig energi, energi effektivitet og rene have.

 • Bæredygtig transport

  Under dette indsatsområde gives der støtte til projekter, med fokus på at sikre bæredygtig transport i regionen, forbedre transportmulighederne for fjerntliggende område eller forbedre maritim sikkerhed, miljøvenlig shipping samt øge miljøvenlig transport i byerne.

 • Støtte til EU-strategier

  Under dette indsatsområde gives der støtte til forbedrende projekter, der følger EU’s strategi for Østersøs regionen.

Hvem kan modtage støtte

Forsknings og uddannelsesinstitutioner, NGO’er, branchesammenslutninger, virksomheder og offentlige myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Projekter skal have partnere i mindst tre forskellige lande fra omkring Østersøen. Ud over EU-landene Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og den nordlige del af Tyskland, kan også Norge, Hviderusland og den nordvestlige region i Rusland deltage. Typisk er der dog syv eller flere partnere som deltager i et projekt.

Beløb

Knap 2 milliarder kroner er tilgængelige i programperioden 2014-2020.
Projekterne modtager typisk mellem 1.5 mio EUR og 4.5 mio EUR.

Støtteprocent

Prioriteterne 1, 2 og 3 støttes med op til 75%. Mens den 4. prioritet, støttes med op til 85%.

Deadline for indkaldelser

Programmet har løbende indkaldelser.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Interreg Østersøen, så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

/jenschristianwinther
+45 6188 0016
jcw@ndeu.dk