Innobooster

InnoBooster er et nationalt program under Innovationsfonden, som investerer i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV’er), iværksættere og entreprenante forskere. InnoBooster fokuserer på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed.

Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne og skaber vækst. Idéen skal bringe ny viden ind i virksomheden, som kan nås ved samarbejde med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Det kan også være ved at ansætte en ny medarbejder med specifikke kompetencer.

Hvem kan søge?

Det er en forudsætning for at deltage i InnoBooster, at din virksomhed ligger inden for rammerne af EU Kommissionens definition af en SMV. Det vil bl.a. sige, at virksomheden skal have under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 373 millioner kr. årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 320 mio. kr.
Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden.

Målgruppe

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), iværksættere og entreprenante forskere.

Beløb

InnoBooster støtter fra 50.000 kr. til 5 millioner kr. pr. projekt. Desto flere penge der søges, des højere er kravene og forventningerne til det pågældende projekt.

Støtteprocent

Der kan maksimalt søges op til 33% i finansiering af virksomhedens relevante udgifter til et InnoBooster-projekt. Desuden udregnes virksomhedens udgifter til medarbejdere i projektet ud fra en fast timesats på 750 kr., som inkluderer overhead.

Deadlines for indkaldelser

InnoBooster behandler ansøgningerne løbende, så du kan indsende din ansøgning, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner. Programmet er dog lukket i perioden fra 1. juni til 15. august i sommerperioden, og fra 1. december til 15. januar i vinterperioden.

Læs mere om ansøgningsprocessen her eller kontakt Jens Christian Winther.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Innobooster, så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIRKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.