EU Innovation Fund

EU Innovation Fund fokuserer på innovative flagskibsprojekter, der giver en europæisk merværdi og som samtidig bidrage markant til reduktion af drivhusgasser og bidrage til EU's måltal og ambitioner for energi og klimaområdet.

Programmet skal være med til at booste EU's grønne økonomiske genopretning og bibeholde EU's vej mod klimaneutralitet.

Fonden støtter blandt andet projekter inden for:

 • Demonstration af low carbon teknologier
 • Innovative low carbon teknologier og processer i energitunge industrier (stål, cement, glas, kemikalier etc.)
 • Carbon capture and utilization (CCU)
 • Konstruktion og operation af carbon capture and storage (CCS)
 • Innovativ generering af vedvarende energi
 • Energiopbevaring
 • Tværsektorielle projekter, hvor der sker en markant reduktion af drivhusgasser mellem sektorer og fremmer industriel symbiose.
MÅLGRUPPER

Private virksomheder, offentlige virksomheder og vidensinstitutioner

KRAV
 • Ansøgningerne skal udmærke sig inden for innovation, impact og resultater.
 • Indkaldelsen er målrettet modne projekter (TRL-niveau 6-8), hvor der er styr på planlægning, forretningsmodel, finansiel og juridisk struktur m.v.
 • Projekterne skal demonstrere proof of concept i praksis.
 • Anses projektet som værende meget innovativt med betydelig impact, men mangler modenhed, kan der i visse tilfælde laves aftale om PDA (project demonstration assistance), hvor eksterne konsulenter hjælper med at modne projektet.
 • Indkaldelsen lægger desuden op til synergi med andre midler fra EU, herunder Horizon, CEF og InvestEU m.fl.
 • Kommerciel levedygtighed.

Annex A: greenhouse gas emission avoidance methodology
Annex B: relevant cost methodology
Annex C: innovationsniveau

ANSØGNINGSPROCES

Indkaldelsen er overordnet set sat op som en to-trins ansøgningsproces:

 1. Expression of interest: Projektet måles på effektivitet ift. reduktion af drivhusgasser, grad af innovation og projektets modenhed.
 2. Fuld ansøgning: Projektet måles på reduktion af drivhusgasser, grad af innovation, projektets modenhed samt skalérbarhed og omkostningseffektivitet.
BUDGET

Årlig indkaldelse:
Indkaldelsen har et budget på 4 mia. kr.

IF23 Auktion:
Auktionen vil tildele op til 800 millioner euro til producenter af vedvarende brint i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

STØTTEPROCENT

Op til 60 pct. gives som tilskud til additional cost relateret til innovativ teknologi.

Projektet må i princippet starte efter du har indsendt ansøgning til første trin i ansøgningsprocessen.

DEADLINE FOR INDKALDELSER

Årlig indkaldelse:
Åbner den 23. november 2023
Lukker den 9. april 2024 (estimat)

IF23 Auktion:
Åbner den 23. november 2023
Lukker den 8. februar 2024 (estimat)

VIL DU VIDE MERE?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EU Innovation Fund-programmet, så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.