URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

HOVEDFORMÅLET med UIA er at give byområder i hele Europa ressourcer til at teste innovative løsninger på nogle af de centrale udfordringer, som byerne står over for og derigennem undersøge, hvordan disse løsninger fungerer i praksis.

MÅLGRUPPER
Byer med minimum 50.000 indbyggere eller en gruppe af byer, der har en samlet befolkning på mindst 50.000 indbyggere (fx en kommune med flere end 50.000 indbyggere).

STØTTEPROCENT
80 procents medfinansiering op til EUR 5 millioner (37 mio. DKK).

EMNER
Urban Innovative Actions støtter pilot-projekter, som kan identificere og teste nye løsninger, der adresserer problemstillinger relateret til bæredygtig byudvikling.

UIA støtter blandt andet projekter inden for emnerne:

 • Luftkvalitet
 • Cirkulær økonomi
 • Klimatilpasning
 • Kultur og kulturarv
 • Demografisk ændring
 • Digital overgang
 • Integration af migranter og flygtninge
 • Job og færdigheder i den lokale økonomi
 • Bæredygtig brug af naturbaserede løsninger
 • Mobilitet i byerne
 • Fattigdom i byerne
 • Sikkerhed i byerne

KRAV
Innovativt: Projektet skal være innovativt og skal ikke have været implementeret andre steder i Europa. Idéen skal være af eksperimentel karakter og ikke en del af byens normale aktiviteter.

Deltagelse: Der skal involveres interessenter, der kan tilvejebringe ekspertise og viden til projektet, både i design- og implementeringsfasen. Eksempelvis i form af den private sektor, forskningsinstitutioner, NGO’er mv.

Af høj kvalitet: Der skal defineres realistiske ambitioner, sammenhængende aktiviteter og effektiv forvaltning.

Målbart: Der skal defineres klare resultater, der kan måles og kvantificeres

Overførbar: Udfordringen der adresseres, skal være relevant for andre byer i Europa

UDVÆLGELSESSPROCES
Udvælgelsesprocessen for at blive et UIA-projekt og komme ind i Urban Lab of Europe er konkurrencepræget, hvor kun de mest innovative projekter vil blive valgt. For at vurdere de modtagne ansøgninger til hvert call deles udvælgelsesprocessen op i tre trin:

1. Støtteberettigelseskontrol: Her kontrolleres om de indsendte ansøgninger overholder de kriterier, der er anført i UIA's mandat.

2. Strategisk vurdering: Et panel af eksterne eksperter med indgående kendskab til emnerne i indkaldelsen er ansvarlig for en strategisk vurdering. Panelet evaluerer forslagene efter 4 vægtede kriterier: Innovation (40%) Partnerskab (15%) Målbarhed af resultater (15%) Overførbarhed (10%).

3. Operationel vurdering: I det sidste trin kontrolleres kvaliteten af ​​forslaget, dvs. om arbejdsplanen, budget- og ledelsesstrukturerne er sammenhængende og velbegrundede. Denne vurdering tegner sig for de sidste 20% af den samlede vurderingsscore.

DEADLINES FOR INDKALDELSER
Nye calls forventes efter sommerferien 2021.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Urban Innovative Actions, så tøv ikke med at kontakte os:

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et af de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.