Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen er et EU-program, som løber i perioden 2021-2027 og har fokus på udfordringerne i Nordsøen. Programmet støtter transnationale partnerskaber, og bringer 49 regioner omkring Nordsøen sammen i et fælles program.

Programmet bygger på den overbevisning, at deling af ekspertise, idéer, erfaringer og ressourcer gør det muligt at forbedre allerede eksisterende løsninger på problemstillinger i Nordsøregionen. Der er fokus på ”learning by doing” og afprøvning af nye idéer og strategier i forskellige kontekster.

Interreg Nordsøen har fire overordnede fokusområder:

 • ROBUSTE OG SMARTE ØKONOMIER

  Dette fokusområde søger at styrke økonomier gennem innovation og bæredygtig udvikling er afgørende i Nordsøregionen. Vores primære mål er at fremme forskning, teknologisk progression og iværksætteri samt at opbygge ekspertise inden for områder som smart specialisering og industrielle transformationer. Innovation fungerer som nøgleelementet til at opretholde konkurrenceevnen for virksomheder, samtidig med at vi aktivt reducerer deres miljøpåvirkning.

 • GRØN OMSTILLING

  Dette fokusområde der prioriterer klog og genanvendelig energi, minimering af udledning af drivhusgasser, fremme af cirkulær økonomi og etablering af bæredygtige og multimodal transport. Denne tilgang involverer en række tiltag, herunder udvidelse af anvendelsen af miljøvenlig energi, forbedring af energieffektiviteten og udvikling af intelligente energisystemer.

 • KLIMAROBUSTHED, FORURENING OG BIODIVERSITET

  Under dette fokusområde gives der støtte til projekter der er centreret om at fremme klimatilpasning, forebygge risici og øge modstandsdygtigheden over for katastrofer. Støtte rettes mod initiativer, der mildner og vender disse udfordringer, såsom håndtering af klimapåvirkninger gennem naturbaserede løsninger og integreret vandforvaltning. Målet er at understøtte tiltag, der ruster myndigheder og samfund til at håndtere fremtidige risici på en måde, der samtidig forbedrer bæredygtigheden og miljøkvaliteten.

 • UDVIKLING AF DEMOKRATI

  Under dette fokusområde gives der støtte til projekter der fokuserer på at forbedre den demokratiske udvikling ved at støtte multi-level governance, som muliggør strategisk planlægning og samarbejde. Desuden opmuntres der til nyskabende tilgange til inddragelse af civilsamfundet og deltagelsesbaserede processer inden for forvaltningsrammerne.

Målgruppe

Programmet støtter bl.a. offentlige myndigheder og institutioner, NGO’er, europæiske interesseorganisationer, virksomheder – specielt SMV’er, foreninger og vidensinstitutioner. Det er desuden et krav, at minimum to partnere fra to forskellige lande i nordsøregionen deltager i projektet.

Beløb

I perioden 2021-2027 er der afsat 158 millioner euro til Interreg Nordsøen programmet.

Støtteprocent

Støtteprocenten i dette program er op til 60%.

Deadlines for indkaldelser

Der er løbende deadlines for indkaldelser.

Typisk sker ansøgningen over to omgange. Først skal der indsendes en såkaldt "expression of interest" (EoI), som er en kortere ansøgning (ca. 10-15 sider), og hvis den accepteres, kan man indsende en fuld ansøgning i den næste ansøgningsrunde. Der kan forventes ca. 4-5 måneder fra, at man får svar på sin EoI, til at der er deadline for den fulde ansøgning.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Interreg Nordsøen, så tøv ikke med at kontakte os:

MICHAEL RAFN
INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKONSULENT

 /michaelrafn
 +45 5045 6900
 mra@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.