Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen er et EU-program, som løber i perioden 2014-2020 og har fokus på udfordringerne i Nordsøen. Programmet støtter transnationale partnerskaber, og bringer 49 regioner omkring Nordsøen sammen i et fælles program.

Programmet bygger på den overbevisning, at deling af ekspertise, idéer, erfaringer og ressourcer gør det muligt at forbedre allerede eksisterende løsninger på problemstillinger i Nordsøregionen. Der er fokus på ”learning by doing” og afprøvning af nye idéer og strategier i forskellige kontekster.

Interreg Nordsøen har fire overordnede fokusområder:

 • At tænke vækst

  Dette fokusområde søger at styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation ved at: Udvikle nye eller styrke eksisterende videnspartnerskaber, styrke den regionale kapacitet til at støtte innovation og stimulere den offentlige sektor til at generere efterspørgsel på innovation og innovative løsninger.

 • Eco-innovation

  Dette fokusområde støttes projekter der søger at bevare og beskytte miljøet samt øge ressourceeffektivitet ved at: Promovere udviklingen og adoption af produkter, services og processer og fremskynde adoptionen af nye produkter, services og processer

 • En bæredygtig Nordsøregion

  Under dette fokusområde giver støtte til projekter der søger at fremme tilpasning til klimaændringer, risikoforebyggelse og management, samt bevare og beskytte miljøet og promovere ressourceeffektivitet ved at: Demonstrere nye eller forbedrede metoder til at forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer. Udvikle nye metoder til langsigtet bæredygtighedsmanagement af Nordsøens økosystemer.

 • Grøn transport og mobilitet

  Under dette fokusområde gives der støtte til projekter der søger at promovere bæredygtig transport og fjerne flaskehalse i infrastrukturen ved at: Udvikle demonstrationer af innovative eller til forbedrede transport- og logistikløsninger og stimulere anvendelsen af grønne transportmuligheder.

Målgruppe

Programmet støtter bl.a. offentlige myndigheder og institutioner, NGO’er, europæiske interesseorganisationer, virksomheder – specielt SMV’er, foreninger og vidensinstitutioner. Det er desuden et krav, at minimum to partnere fra to forskellige lande i nordsøregionen deltager i projektet.

Beløb

I perioden 2014-2020 er der afsat knap 1.245.000.000 kr. til Interreg Nordsøen programmet.

Støtteprocent

Støtteprocenten i dette program er op til 50%.

Deadlines for indkaldelser

Der er løbende deadlines for indkaldelser.

Typisk sker ansøgningen over to omgange. Først skal der indsendes en såkaldt "expression of interest" (EoI), som er en kortere ansøgning (ca. 10-15 sider), og hvis den accepteres, kan man indsende en fuld ansøgning i den næste ansøgningsrunde. Der kan forventes ca. 4-5 måneder fra, at man får svar på sin EoI, til at der er deadline for den fulde ansøgning.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om Interreg Nordsøen, så tøv ikke med at kontakte os:

MICHAEL RAFN
INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKONSULENT

 /michaelrafn
 +45 5045 6900
 mra@ndeu.dk

NordDanmarks EU-kontor kan vejlede dig og levere sparring i hele fasen fra idé til ansøgningsfasen og kan også vejlede omkring projektadministration. Vi kan dog ikke skrive ansøgningen, men er gerne behjælpelige med at etablere kontakt til et de danske konsulenthuse, hvis nødvendigt.