EIC Transition

Her støttes modning af en teknologi. Det er ikke længere kun eksperimenter i laboratoriet. Nu udvikles business casen for at finde ud af hvordan teknologien kan indbygges i eller optages i produkter eller ydelser som er omfattet af challenge. Projektet skal nu adressere udvikling af både teknologi og de forretningsmæssige aspekter. Det forventede udbytte er, at projektet udvikler teknologi som er klar til implementering og at der foreligger en business model og en business plan.

Open: der kan søges om funding til enhver teknologisk modningsproces.
Challenges drevet program hvor der indkaldes projektforslag som fokuserer på disse områder:

  • Medical Technology and Devices: from Lab to Patient
  • Energy harvesting and storage technologies

Projekter eller projektideer vurderes efter en TRL-skala (Technology Readiness Level), som definerer hvor langt en given teknologi er fra markedet. Transition finansierer projekter, der ligger fra TRL 3/4 til 5/6. Læs definitionen på TRL her.

HVEM KAN SØGE og hvordan søger man?

Man kan søge enkeltvis som SMV, forskningsinstitution, universitet, professionshøjskole eller som et konsortie med op til 5 deltagere. Der søges elektronisk på en Funding & Tender portal (link i bunden af siden).

KRAV
  • Indledningsvist indsendes en ansøgning på max. 25 sider
Hvilken TYPE støtte kan man opnå?

Grants normalt op til 2,5 millioner Euro som dækker 100 % af de berettigede omkostninger, men man må gerne søge om mere.

BAS – Business acceleration services

Både for de virksomheder som opnår tilsagn og de som er lige ved (Seal of Excellence) gives adgang ikke-økonomisk støtte i form af Business Acceleration Services som er adgang til eksperthjælp, rådgivning, coaching, store firmaer, investorer, vidensinstitutioner, events og et innovationsøkosystem. Se kalenderen med aktiviteter her.

tidsfrister

Årlige indkaldelser og deadlines.

Man kan forvente svar 9 uger efter ansøgningsfristens udløb og interviews afholdes 4 uger senere. Tildeles støtten underskrives kontrakten cirka seks måneder efter ansøgningsfristens udløb. Nyt i 2021 er en webportal med en AI-understøttet ansøgningsproces som bidrager til at raffinere ansøgningen og skærpe budskabet. Platformen sikrer, at alle formalia er opfyldt og at ansøgningskvaliteten er så høj, at evalueringen kan foretages hurtigere.
NordDanmarks EU-kontor yder gratis sparring på jeres idé og ansøgningsprocessen – kontakt Marisol S. Jensen eller Jens Christian Winther.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller har lyst til at vide mere om EIC Transition, så tøv ikke med at kontakte os:

Marisol S. Jensen
INTERNATIONAL PROJEKTKONSULENT

 /marisolsjensen
 +45 6188 0060
 mje@ndeu.dk

JENS CHRISTIAN WINTHER
DIREKTØR

 /jenschristianwinther
 +45 6188 0016
 jcw@ndeu.dk